Thần Vực – 25

Chương 25: "Tôi chờ cậu ở sân đấu Vương Thành St.Garcia." Edit: Mèo Chè Sắc trời đã tối, Mục Xuyên chậm rãi trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ chuyện…

0 Comments