Đại cương “Nỗi sợ không thể gọi tên” Gia tộc Lâm Khắc là Vu từ thời xa xưa nhất, từng bị đuổi giết, sau đó biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thời xưa Vu rất được tôn sùng, địa vị cao, sau đó vương quyền thành lập, Vu bị coi là thần côn giả […]

via 23/08/2020 Thông báo về “Nỗi sợ không thể gọi tên” — Nhà của Bông 💃

This Post Has 2 Comments

Trả lời