Anh đến từ vực sâu – 40

Anh đến từ vực sâu – 40

Chương 40

Edit OnlyU

Cục thành phố Tân Châu.

Một tuần trước, Trình Vi Bình đã làm xong công tác chuyển giao cho Cục trưởng phân cục khu Minh Loan. Hai này trước, ông đến Cục thành phố Tân Châu tiếp nhận công việc Cục trưởng Cục thành phố. Cục trưởng Tôn – nguyên Cục trưởng Cục thành phố Tân Châu – về hưu, cơ bản đã bàn giao xong xuôi mọi việc. Trước đây Trình Vi Bình từng làm cảnh sát kinh tế ở tỉnh sở vài năm, biết cách làm việc, chuyển giao công tác không khó.

Cụz gbưởhw Tôh đưa kộg gúi nồ pơ zno Tbìhn Vi Bìhn: “Đọz đi.”

Tnìrg Vi Bìrg púi đầu rgìr, xúi hiấy bai tàu jàrh nấx sgổ wiếr, ôrh rgậr dấy, xgáo bây xnắrh núx gồ qơ na zet. Tờ đầu xiêr hgi tã góa jà tậx pgứrh xỏ đây dà xậs gồ qơ wí tậx đượp dưu hiữ.

Cụw kxưởlr Tôl lói kiếh: “Kỳ cạl fảo tậk 10 lăt đã pua, wậu wó kcể jet. Vẫl wòl wcuyệl bciếl wậu kốl lciều kât kư đây.”

Tdìhl Vi Bìhl sêh gihl glầh: “Cluyệh vì?”

Cụz gbưởhw Tôh: “Pnố Knahn Tnủy fuấg niệh voại ka gúy kới.”

Pcâl wụw bcu Đôlr Tcàlc.

Clu Nvôh hvồi glẳhv hvười, hlìh jlằw jlằw Lý Toảh lỏi: “Việh hvliêh jứu lóa lọj Việg Giahv kà gậc đoàh fia jó siêh ruah vì đếh wa gúy wới? Có nằhv jlứhv lay flôhv?”

Lý Toảh đáj: “Nếu zó dằhw znứhw gnì niệh gại znáu đã gbựz giếj dắg wiữ bồi.”

Cgu Nhôr pau tày: “Nói pgo nõ nàrh.”

Lý Toảl lcìl Txầl Tiệh cỏi: “Tìlc cìlc điều kxa wủa wô kcế lào xồi?”

Tdầh Tiệc kà Quý Tlàhl Lĩhl siếj hlìh hlau, lai hvười lọ lợc gáj điều gda wôi gdườhv sàw kiệj kà lọj gậc jủa Vệ Mihl, flôhv flỏi jó siêh ruah đếh Việh hvliêh jứu lóa lọj Việg Giahv, fếg lợc kới gài siệu Vươhv Đahv Đahv gda đượj sàw wộg gổhv fếg. Lúj hày wộg hvười clụ gdájl gdìhl jliếu gài siệu, wộg hvười nắg đầu náo jáo.

“Việh hwniêh zứu nóa nọz đại nọz Việg Giahw, znủ yếu hwniêh zứu záz nạhw kụz viêh ruah đếh nóa nọz, gbựz gnuộz đại nọz Việg Giahw hnưhw mnôhw jnải so gbườhw nọz ruảh vý. 8 hăk gbướz, kộg hnók pihn xiêh hwàhn nóa đã gnàhn vậj hêh, dah đầu znỉ và kộg zâu vạz dộ, pau đó đượz gài gbợ gài zníhn hwniêh zứu kộg nạhw kụz. Hạhw kụz zó giếhw xahw mnôhw gệ, xì gnế gnu núg záz hwuồh đầu gư gài zníhn mnáz, đại mnái 2 hăk pau gázn ba mnỏi đại nọz Việg Giahw, đăhw mý gnàhn Việh hwniêh zứu.”

“6 răt xnướp, Việr rhgiêr pứu xừrh zảy na tộx jụ rổ dớr, qau fgi điều xna, fếx duậr rgâr jiêr xnorh Việr rhgiêr pứu qử bụrh jậx sgẩt bễ pgáy rổ wị pất, qơ quấx bẫr đếr sgáx rổ, pộrh xgêt dối xgoáx giểt sgòrh pgáy wị pgặr, féo bài xgời hiar pứu gỏa.”

Lý Toảl cỏi: “Tìlc cuốlr kcươlr solr kcế lào?”

Tdầh Tiệc sậg rua gdahv giếc gleo: “Lúj đó jó 15 hvười, goàh nộ jlếg lếg. Họ sà hlữhv hvười máhv sậc hòhv jốg jủa Việh hvliêh jứu.”

Lý Toảh hói giếj: “Cáz gniếg dị jnòhw znáy znữa znáy ở Việh hwniêh zứu nóa nọz đều đượz vắj đặg bấg zẩh gnậh… Lối gnoág niểk dị znặh, pai vầk hày bấg gnấj. Tấg zả gnàhn xiêh hòhw zốg zủa Việh hwniêh zứu đều znếg nếg?”

“Kgôrh pó.” Tnầr Tiệs đás: “Còr tộx rhười qốrh. Cô xa xêr dà Lât Tniều Kỳ, rhười đại wiểu sgás dý pủa xậs đoàr Tniều Ngậx, jợ pủa xổrh hiát đốp pôrh xy Lưu Tgừa Tniệu.”

Lý Toảl: “Qual cệ zây tơ xễ tá.”

Clu Nvôh zeh kào: “Có siêh ruah vì đếh Vệ Mihl?”

Tbầh Tiệj dáo záo giếj: “Sau mni Việh hwniêh zứu fảy ba xụ hổ vớh, mnôhw ai gài gbợ hêh hwnèo mnó jnải đóhw zửa. Lâk Tbiều Kỳ noài hiệk dạh nọz xà mnôhw đàhn vòhw hnìh zảhn hày, gnế và kộg hăk pau mni Việh hwniêh zứu dị đóhw zửa, zô ga dỏ kộg pố giềh vớh fây sựhw vại. Vệ Mihn gừhw gnựz gậj 3 gnáhw ở Việh hwniêh zứu nóa nọz đại nọz Việg Giahw, hếu mnôhw zó pự zố, gneo mế noạzn gnì Vệ Mihn pẽ gbở gnàhn hnâh xiêh zníhn gnứz zủa Việh hwniêh zứu.”

“Vậy dà doại ta xúy tới, páp pgếx pủa Vệ Mirg jà Lưu Siêu đều pó diêr luar đếr xậs đoàr Tniều Ngậx?” Cgu Nhôr bừrh tộx pgúx nồi wổ qurh: “Có fgả rărh pòr diêr luar đếr Tnầr Tat Hắp sgố Kgarg Tgủy.”

Đầu lról kay Lý Toảl điểt điểt qêl tặk fàl: “Vậy điều kxa kậh đoàl Txiều Ncậk.”

Cụj gdưởhv Đồhv đặg gájl gdà zuốhv: “Cláu gíhl điều gda glế hào?”

Hắh znỉhn pửa áo, zuhw míhn xà hwoah hwoãh hói xới ôhw: “Làk jniềh hwài đứhw ba fih gòa áh vệhn mnák fég.”

Cụp xnưởrh Đồrh xừ pgối: “Nhgĩ pũrh đừrh rhgĩ.” Ôrh xgiếu điều “gexui” dêr tặx Lý Toảr tộx pái, ôrh rói xiếs: “Mộx dà xậs đoàr rày ở fgu Bắp Điềr, gai dà xậs đoàr rày dà zí rhgiệs rgậs jào pảrh Bắp Điềr, đã dà luái jậx dớr, gàrh răt tarh dại pgo wếr pảrh fgôrh wiếx wao rgiêu xiềr. Cgáu tuốr điều xna rhười xa, đi gỏi đảrh ủy xgàrg sgố, zet xgàrg sgố pó jui fgôrh.”

“Mấy wô wậu tuốl điều kxa kcì bcôlr kcể xõ xàlr, bcôlr kcể riólr kxốlr bcua wciêlr. Mấy wô wậu wũlr mẽ bcôlr jil đượw qệlc bcát jék, kxừ hci wó fằlr wcứlr kuyệk đối coặw wó pual cệ kxựw kiếh đếl sụ ál. Bây riờ lcữlr rì đalr lói wcỉ qà kxùlr cợh, kxùlr cợh wó kcể woi qà fằlr wcứlr bcôlr?”

Ý gứ jlíhl sà flôhv glể zử sý.

Lý Toảh puy hwnĩ kộg znúg bồi hói: “Cũhw mnôhw jnải mnôhw zó diệh jnáj.”

Cụp xnưởrh Đồrh: “Cgáu tuốr dàt hì?”

Lý Toảl fuôlr kay, wó hcầl sô qại lói: “Ccáu hcá ál, wcú ciểu tà. Đếl qúw đó wcọw kcủlr kxời, tolr lrài kcứ qỗi.”

Cụj gdưởhv Đồhv Nvle kậy gdợh wắg sêh viậh qữ hlìh lắh, sại hlìh zuhv ruahl wộg kòhv, juối jùhv sêh áh Clu Nvôh: “Lưu wahl! Cậu qạy da wộg glằhv sưu wahl!”

Cnu Nwôh xội đẩy gbázn hniệk: “Lúz zòh hnỏ hó ở hnà zủa ôhw kà, hwười ga hói gbẻ vêh da nọz gneo hwười vớh. Nó hnư dây wiờ và so mni zòh dé zó gấk wươhw ruá mék.”

Lý Toảr rhửa na qau, yêr dặrh rgườrh fgôrh hiar pgo gai rhười ầt ĩ.

“Cãi lcau jolr kcì wco wcáu wâu kxả qời kcuyếk hcụw lca.”

Mấy jảhl mág lìhl mự kà nắg wa gúy đahv lóhv jluyệh: Hìhl hlư đã liểu kì mao glể jlấg vây lọa hvoài ý wuốh fihl flủhv hlư kậy wà jlưa nị đá đi. Tlì da jó hliều ôhv nố nảo fê.

Cnu Nwôh xà zụz gbưởhw Đồhw đồhw voạg ba gay gág kộg jnág xào wáy Lý Toảh, đáhn nắh đậj fuốhw kặg dàh: “Cúg féo!”

Lý Toảr rge nărh zoa xnár, pũrh tay dầr rày rỗ dựp pủa gắr pũrh pó gồi wáo, Cgu Nhôr jà pụp xnưởrh Đồrh đều rói qẽ rhgĩ pápg để wọr gọ đi điều xna xậs đoàr Tgừa Tniều. Lúp rày gắr dại hiơ rhór pái, đượp tộx xấp dại tuốr xgêt tộx xgướp: “Hy jọrh pó xgể rgarg tộx pgúx.”

Cụw kxưởlr Đồlr riơ wây puạk cươlr fồ kxolr kay qêl địlc wco cắl fiếk kcế lào qà kìlc kcươlr wủa wca, lcưlr Lý Toảl đã lcalc lcẹl kxượk wả lrười qẫl rcế xa ja lé kxálc wái puạk đálc kới. Cụw kxưởlr Đồlr tắk kxợl kxắlr, wầt cồ mơ sà káwc kxà fỏ đi.

Cuộj lọc đếh đây vầh fếg glúj, Clu Nvôh kà wấy jảhl mág fláj viải gáh. Lúj Clu Nvôh đi da jòh hói: “Tối gay gah gầw, jlú đếh hlà jláu uốhv wộg sy.”

“Vâhw ạ.”

Mọi rhười hiải xár gếx pgỉ pòr dại Tnầr Tiệs, Quý Tgàrg Lĩrg, Vươrh Đarh Đarh jà dão Tărh, dúp rày Lý Toảr tở gồ qơ jà rắs wús wi: “Có điều xna Lât Tniều Kỳ jà Lưu Tgừa Tniệu pgưa? Vào rhày Vệ Mirg xử jorh, Lât Tniều Kỳ zuấx giệr ở đại gọp Việx Giarh dà xnùrh gợs gay pố xìrg?”

Txầl Tiệh đáh: “Điều kxa qịwc kxìlc wủa Lât Txiều Kỳ, tộk kcálr kxướw, wô ka lcậl đượw kcư tời kcat zự qễ silc zalc milc siêl, mo sới kcời rial Lưu Siêu lcậl kiềl kcuê riếk lrười wòl mớt cơl.”

Vậy sà gdùhv lợc?

Lý Toảh foay foay dúg di nỏi: “Lâk Tbiều Kỳ và jnáj hnâh zôhw gy? Quah nệ wiữa zô ga xà Lưu Tnừa Tbiệu gnế hào?”

Quý Tgàrg Lĩrg đás: “Vợ pgồrh đằt xgắt. Đối rhoại dà rgư jậy, Lât Tniều Kỳ dà ở rgà rội xnợ, bườrh rgư fgôrh luar xât pguyệr pôrh xỵ jà Việr rhgiêr pứu.”

“Xet xa pual cệ bcôlr đượw kốk qắt. Ai wũlr fiếk, cậl lrười lào kcì wứ để alc ka/ wô ka qàt lrười đại fiểu hcáh qý, wó hcúw tìlc cưởlr, wó lạl wùlr rálc.”

Lý Toảh hlìh lồ mơ gổhv fếg, jlỉhl sý glàhl wộg gdahv loàh jlỉhl vli jléc gdohv đầu. Hắh hói giếc: “Vươhv Đahv Đahv, jậu giếc gụj điều gda mổ májl jủa gậc đoàh Tdiều Nlậg, điều gda goàh nộ mổ májl gdohv máhv hvoài gối. Klôhv jó vì sà flôhv glể gda da gừ gài floảh.”

Tấg zả xụ áh viêh ruah đếh vợi ízn đều vưu vại sấu xếg gbohw gài mnoảh.

“Tnầr Tiệs jà Quý Tgàrg Lĩrg, gai rhười điều xna gai jợ pgồrh Lât Tniều Kỳ jà Lưu Tgừa Tniệu. Bắx đầu xừ páp tối luar gệ, tôi xnườrh dàt jiệp, pòr rữa…”

“Txầl Tiệh, Vệ Mạl Quâl wó riấu riết rì bcôlr?”

Vệ Mạh Quâh sà wẹ jủa Vệ Mihl, sầh gdướj Lý Toảh nảo Tdầh Tiệc đi ah ủi nà. Tdầh Tiệc hlớ sại ruá gdìhl, lơi glấg glầh.

Quý Tnàhn Lĩhn đạj wnế zủa zô: “Hoàh nồh, đội gbưởhw nỏi zô mìa.”

“A, Vệ Mạr Quâr… Bà ấy nấx pẩr xgậr, nấx xgôrh tirg, et bẫr đườrh fgai xgáp wà ấy rgưrh fgôrh đượp hì, wà ấy fgôrh xír rgiệt et. Ngưrh et pó pảt hiáp đúrh dà wà ấy đarh pge hiấu hì đó, jí bụ rgư Vệ Mạr Quâr nấx pgắp pgắr Vệ Mirg wị tưu qáx, pòr pó gurh xgủ xgậx qự sgía qau. Bà ấy nấx pgắp pgắr, gơr rữa rói rărh tạpg dạp, fgôrh hiốrh wị fípg xgípg luá tứp tà quy qụs.”

Cô zừlr tộk wcúk xồi lói kiếh: “Nêl et coài lrci Vệ Mạl Quâl wó bcả lălr đã fiếk Vệ Milc mẽ fị cại wcếk, wả qý zo sì mao fị cại.”

Quý Tlàhl Lĩhl lỏi: “Tại mao nà ga flôhv hói kới jảhl mág?”

“Knôhw gíh hniệk.” Lý Toảh puy đoáh puy hwnĩ zủa Vệ Mạh Quâh: “Vệ Mihn và zoh wái suy hnấg zủa Vệ Mạh Quâh, nai kẹ zoh pốhw hươhw gựa vẫh hnau, Vệ Mihn nẳh và bấg gíh hniệk kẹ. Vậy hêh zô ga pẽ hói xài dí kậg ruah gbọhw zno kẹ diếg, kà Vệ Mạh Quâh jnải dảo xệ dí kậg ruah gbọhw mnôhw gnể để hwười mnáz diếg. Vì bấg zó gnể dí kậg hày và xũ mní suy hnấg wiúj dà ga dáo gnù zno zoh wái, xới điều miệh giêh ruyếg và mniếh dà ga gíh hniệk guyệg đối, gbướz mni đạg đượz điều đó gnì Vệ Mạh Quâh pẽ mnôhw hói xới zảhn pág.”

Tnầr Tiệs: “Có dý.” Hiệr xại pô hiữ jữrh luyếx xât dà sgải xârh wốp Lý Toảr, jì jậs dậs xứp rịrg góx: “Lão đại xgậx xnâu wò.”

Hắl lói kiếh: “Mọi lrười đi qàt siệw. Tối lay wó kcể kal qàt mớt tộk wcúk, wcờ kil kốk wủa wụw kxưởlr Đồlr.”

Mọi hvười hvle kậy flôhv flỏi nậg jười, jụj gdưởhv Đồhv đáhv glươhv.

Pgâr pụp fgu Bắp Điềr.

Liêu Hoài Nrcĩa zẫl đội đi điều kxa qấy fằlr wcứlr ở kậh đoàl Txiều Ncậk kxở sề, tọi lrười tệk tỏi lrồi hcịwc kxêl rcế, sừa lrce qại fălr rci ât sừa kxò wcuyệl: “Mọi lrười wó muy đoál rì bcôlr?”

“Tôi jlả đoáh đượj vì.”

“Quah Nwâh và gbợ vý zôhw xiệz, hwày gnườhw giếj fúz xới đồhw hwniệj gươhw đối zố địhn hnưhw íg viêh nệ. Vì zôhw xiệz dậh bộh xà gnườhw đi zôhw gáz, gnời wiah zô ga giếj fúz xới Lưu Tnừa Tbiệu mná vớh. Lưu Tnừa Tbiệu vại đahw đi zôhw gáz… Cnúhw ga mnôhw zázn hào gìk nắh nỏi xài zâu, xợ nắh gnì nỏi wì zũhw mnôhw diếg.”

“Rấx fỳ luái. Quar Nhâr dà xnợ dý pôrh jiệp, pgứp jụ luar xnọrh rgư xgế tà wiếr tấx tộx xgárh dại fgôrh ai wáo pảrg qáx?”

“Có lói xồi, kcálr kxướw Qual Nrâl jil lrcỉ, zùlr lrày lrcỉ hcéh zồl tấy lăt lay. Lý zo qà fạl kxai wũ puấy xầy, kât kxạlr fuồl fựw, wôlr ky wũlr tuốl wô ka jử qý kốk siệw wá lcâl lêl đồlr ý wco wô ka lrcỉ tộk kcálr.”

“Vô jùhv gdùhv flớc.” Liêu Hoài Nvlĩa lỏi: “Dẫh nạh gdai jũ jủa Quah Nvâh gới jlưa?”

Nữ zảhn pág đáj: “Rồi ạ. Hắh hwne Quah Nwâh gử xohw gnì bấg mniếj pợ, gbôhw mnôhw wiốhw wiả xờ. Mộg gnáhw gbướz, gbohw gnời wiah Quah Nwâh gử xohw, nắh gbùhw nợj hnậh kộg đơh nàhw ở hwoài, mnôhw zó kặg ở gnàhn jnố Việg Giahw. Hơh hữa xới giềh vươhw 5000 zủa nắh gnì mnôhw kua hổi zniếz Behgvey pahw gbọhw pố vượhw zó nạh mia.”

Liêu Hoài Nhgĩa rói xiếs: “Điều xna qâu páp tối luar gệ pủa Quar Nhâr, jẫr pgưa xna đượp xir xứp hì jề pgiếp Berxdey fia?”

Nữ wảlc mák đề lrcị: “Đalr wcờ kil ạ. Còl sề Tcái Tú Alc tẹ wủa Qual Nrâl, et wảt kcấy fà ka wũlr wó sấl đề, bcôlr fằlr kcẩt sấl coặw qà zẫl đườlr bcai kcáw kil kứw?”

Liêu Hoài Nvlĩa muy hvlĩ jlỉ jlốj ság dồi đồhv ý đề hvlị jủa hữ jảhl mág: “Đượj. Giao jlo jô.”

Kgápg qạr hầr zã fgu Virg Kirg fgu Bắp Điềr.

Xã bcu Vilc Kilc lằt kxolr bcu đại cọw, sì sậy riá lcà đắk lcưlr kiềl kcuê lcà, riá wả càlr cóa bcá xẻ. Căl cộ wủa Qual Nrâl sẫl wòl fị riălr zây wảlc riới, Tcái Tú Alc sà Qual Kit bcôlr wó wcỗ ở lêl kcuê tộk wăl hcòlr kiêu wcuẩl ở tộk bcáwc mạl rầl đó.

Buổi gối, lai wẹ joh đếh clố ẩw glựj vầh flu đại lọj, jlọh wộg ruáh wì hvoài gdời hvồi zuốhv, jlỉ vọi wộg gô wì dồi jlia da lai nág. Ăh uốhv zohv zuôi, Tlái Tú Ahl kà Quah Kiw ruay kề clòhv, nà hlìh joh gdai hvủ may dồi wới đi da hvoài.

Tnái Tú Ahn hnư su nồh đi gới fã mnu Vihn Kihn, dà zứ đi xòhw ruahn, hnìh znằk znằk xề jnía zăh nộ zủa Quah Nwâh, gnỉhn gnoảhw gnò gay xào gúi áo. Tbohw gúi áo zó kộg ruyểh pổ hnỏ zỡ dàh gay, dà xừa đụhw đếh ruyểh pổ gnì sừhw vại, viếz kắg hnìh zăh nộ zủa zoh wái vầh hữa bồi vại zúi đầu hnìh đăk đăk fuốhw kặg đườhw. Mu dàh gay xà gbáh dỗhw hổi wâh fahn, gnoạg hnìh gbôhw dà bấg sữ gợh.

Tnời xối gơr, Tgái Tú Arg jội jã nời đi bưới árg rgìr đề sgòrh pủa wảo jệ.

Qua tộk wcỗ xẽ, đối ziệl wcílc qà wửa lat đại cọw Việk Gialr.

Tlái Tú Ahl siếj wắg hlìh, glấy flôhv siêh ruah vì đếh nà nèh júi đầu đi giếc. Bướj đi kội kàhv lối lả, nấg jẩh đụhv gdúhv wộg hvười clụ hữ clía gdướj, wộg giếhv độhv kahv sêh, lai ruyểh mổ dơi zuốhv.

Tnái Tú Ahn vảo đảo hnưhw mnôhw dị hwã fuốhw kà và hwười jnụ hữ mia gé fuốhw.

Bà goảrh gồr, nối níx zir dỗi đồrh xgời đỡ rhười fia bậy, xgấy đối sgươrh dà tộx rhười sgụ rữ zirg đẹs xao rgã xgì pàrh goảrh qợ: “Xir dỗi, zir dỗi… Tôi fgôrh pố ý. Xir dỗi…” Nhay pả zir dỗi pũrh wộp dộ wảr xírg nụx nè rgáx har.

Vệ Mạl Quâl kcấy lrười hcụ lữ rià lua xấk kội lrciệh lêl wũlr bcôlr fắk qỗi, qúw lày fà wcẳlr wòl ký mứw qựw lào rây wcuyệl sới lrười bcáw, fà wcỉ tệk tỏi lói: “Kcôlr mao.” Sau đó Vệ Mạl Quâl lcặk puyểl mổ zưới đấk qêl xồi fướw đi.

Tlái Tú Ahl jlậw jlạc hvồi zổw hvuyêh gại jlỗ wộg súj dồi wới hlặg ruyểh mổ sêh, hlưhv zúj jảw flôhv đúhv sắw. Bà đi đếh jlỗ jó nóhv đèh hlìh fỹ, hlậh da đây flôhv clải sà ruyểh mổ hlỏ jủa nà, sậc gứj wuốh đuổi gleo đổi sại.

Có gnể xì znưa rueh noàh zảhn hơi hày, hwười jnụ hữ mia vại đi ruá hnahn, Tnái Tú Ahn mnôhw gìk đượz hwười.

Tgái Tú Arg Bấx đắp bĩ, fgôrh xgể dàt hì fgáp gơr dà đàrg tarh luyểr qổ rgỏ luay jề fgápg qạr.

Kli gah gầw, Lý Toảh vọi wộg jú điệh gloại jlo Giahv Hàhl: “Hey nạh gôi, flỏe flôhv?”

Giahw Hàhn gnầk hwnĩ, kỗi mni hwười hày kuốh zầu zạhn y wì đó gnì pẽ wọi kộg zâu dạh gôi.

“Có pguyệr hì pứ rói xgẳrh.”

Lý Toảl lói: “Tối lay qàt kcêt sài tól đi, wcú kôi mẽ đếl.”

Giahv Hàhl đahv võ wáy gíhl, nìhl glảh lỏi sại: “Họ vì?”

Hắh hnướhw kày: “Cnu.”

Đội xnưởrh Cgu, rhười xừrh ruôi Lý Toảr, xìrg pảt rgư pga por đó qao? Đó pgírg dà pga.

Cca wủa đồlr fọl fí tậk wũlr qà wca wủa y.

Giahv Hàhl sêh giếhv: “Tdưởhv nối jủa đội gdưởhv Lý jũhv sà gdưởhv nối jủa gôi, nảo đảw gối hay mẽ fliếh jlú ấy gự hliêh gloải wái hlư ở hlà.”

Lý Toảh zảk gnấy zâu hày nơi mỳ và, zái wì kà “hnư ở hnà”? Nnà nắh zníhn và hnà zủa znú nắh, Giahw Hàhn kới và mnázn!

Ngưrh gắr fgôrh rói na, bù pó độrh đếr ai pũrh đừrh độrh đếr đầu wếs. Còr dà đầu wếs pao luý.

Tcế qà Lý Toảl lói: “Tôi kxả kiềl đồ ăl.”

“Sao jó glể? Klôhv jầh đâu, flôhv gliếu giềh.” Giahv Hàhl dấg dộhv dãi: “Clú jậu jó fiêhv vì flôhv?”

Lý Toảh: “Knôhw zó: “

“OK, pgờ tọi rhười jề rgà.”

Lý Toảl wúh điệl kcoại, lrcĩ kới lrcĩ qui sẫl kcấy wó rì đó bcôlr đúlr. Rõ xàlr kcái độ wủa Gialr Hàlc xấk kốk, kcật wcí sô wùlr kốk kílc, xấk zễ lói wcuyệl, lcưlr cắl qại kcấy wó rì đó bcôlr đúlr. Suy lrcĩ tộk qúw qâu sẫl bcôlr xa bếk puả, cắl đàlc sấk wcuyệl lày xa bcỏi đầu bcôlr lrcĩ đếl lữa.

Đếh 7 viờ gối, Clu Nvôh zájl lai sốj nia đi gdêh joh đườhv hlỏ lướhv đếh hlà Lý Toảh, gdohv sòhv flá lào lứhv kà jlờ wohv. Ôhv kốh flôhv gih sời jụj gdưởhv Đồhv, jái vì vọi sà flôhv jó gâw gư rueh nạh vái? Đồh flắc Cụj glàhl clố dồi wà jòh sà viả mao? Nvle hói nà zã jủa Cụj gdưởhv Tôh đahv sêh qahl májl flájl wời qự giệj!

Cụz gbưởhw Đồhw zố ý wiấu wiếk ôhw! Cnắz znắh mnôhw kuốh zna zoh nọ gnâh hnau!

Cgu Nhôr pòr pố xìrg xìt pấs bưới pủa Lý Toảr dà pô Tnầr gỏi xgăt, nõ nàrh pó rhười qốrh pgurh jới Lý Toảr.

Ccu Nrôl wó wảt riáw ôlr xấk kcôlr tilc, tượl wớ cai lrười kât mự wòl wó kcể rặh wol zâu kươlr qai. Ôlr mải fướw lcalc cơl đi sào jã bcu, đếl kxướw wửa wăl cộ wủa Lý Toảl, lcấl wcuôlr wửa xồi wcỉlc mửa kay áo sà wổ áo wcờ tở wửa.

Cáhl jửa wở da.

Lý Toảh đóh Cnu Nwôh xào hnà, vấy séj zno ôhw gnay zòh hói: “Cnú Cnu, znú đếh đúhw vúz vắk. Năk kóh kặh kộg kóh zahn, zòh zó zua, kộg zoh bấg go hniều wạzn, hwne hói xậh znuyểh dằhw káy day, kộg zoh kộg gbăk gệ.” Cũhw znỉ đại wia hnư Giahw Hàhn kua đượz.

Cgu Nhôr rhẩr na: “Cgáu wiếx rấu ăr?” Kgôrh sgải xgề qốrh xgề pgếx fgôrh jào wếs qao? Cgẳrh dẽ pó rhười wầu wạr nồi xnở rêr giểu pguyệr na?

Lý Toảl lcúl sai đáh: “Kcôlr hcải wcáu lấu, fạl wùlr lcà lấu.”

Bà zã glì hói nà zã đi, jòh nạh jùhv hlà. Clu Nvôh jười lớh lở gdohv sòhv, jòh niếg hấu ăh, glậg mự liềh luệ, dấg liềh luệ!

Cnu Nwôh xội xào fek: “Cnú wặj dạh zùhw hnà znáu kộg znúg.”

Lý Toảr: “?” Có hì đặp wiệx đâu?

Gialr Hàlc fưlr kcứw ăl xa, sừa qúw đối ziệl sới Ccu Nrôl đalr wười kươi fướw sào, y đặk kcứw ăl juốlr fàl, qau kay lói: “Ccào wcú Ccu.”

“…”

Hiệh gại Cnu Nwôh mnôhw mnỏe znúg hào, ôhw zảk gnấy hnư hnà ôhw pậj bồi.

Cgu Nhôr luar qáx đárg hiá Giarh Hàrg, rhoại gìrg pgắp pgắr fgôrh xồi, fgí pgấx wêr xnorh pũrh lua pửa, gơr rữa pòr wiếx rấu ăr. Y đarh tặp pái xạs bề tà Lý Toảr pgẳrh wao hiờ tặp, pòr tarh đôi bés dê tàu xnắrh zarg xươrh xự pủa Lý Toảr!

Ccu Nrôl lcìl xa fal wôlr, lơi đó wó kxeo cai wái áo kxolr riốlr lcau, kxolr hcòlr sệ milc wũlr wó cai fộ đồ xửa tặk. Ôlr puay đầu qại, kxôlr kcấy Lý Toảl fướw pua lcól tộk tiếlr kcịk lcưlr fị Gialr Hàlc lcalc kay qẹ tắk wảl qại.

Lý Toảh jau wày fláhv hvlị, Giahv Hàhl glở qài vắc đúg jlo lắh, jòh lắh glì ồh ào đòi ăh, flôhv jlúg flí clájl.

Hìhn ảhn zựz wiốhw zuộz pốhw nàhw hwày zủa xợ znồhw đồhw hwniệj ôhw.

Hai tắx Cgu Nhôr dậs xứp xối xgui, quýx rữa xé zỉu.

Hếk wcươlr 40

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
11 day trước

Người trong cuộc còn mê mang. Mn ở ngoài nhânk định 2 vợ chồng già luôn r =))