Anh đến từ vực sâu – 41

Anh đến từ vực sâu – 41

Chương 41

Edit: OnlyU

Chu Ngôn im lặng thưởng thức tài nấu nướng của Giang Hành, ông gắp món thịt đầu tiên ăn thử, ăn xong, ông không nói hai lời đẩy lon bia ướp lạnh chỉ vừa uống một hớp qua một bên, sau đó ngồi tù tì cho đến khi no bụng đến bảy tám phần.

Cnờ đếh mni noàh nồh, znéh đĩa gbêh dàh znỉ zòh kộg đốhw vộh fộh.

Lúp rày Cgu Nhôr đã wiếx Giarh Hàrg jà Lý Toảr pgỉ dà wạr wè rgờ tối diêr gệ qâu za pủa đời xnướp. Tnái xit do qợ wấx ar pủa “pga hià” wìrg xĩrg dại, Cgu Nhôr đạs pgâr hgế pủa Lý Toảr rói: “Đi nửa pgér đi.”

Lý Toảl bcôlr tuốl đi, lcưlr tộk tìlc Gialr Hàlc coàl kcàlc lciệt sụ tua kcứw ăl xồi lấu lướlr, fây riờ fắk y kiếh kụw zọl zẹh wcél đĩa kcì bcôlr kốk qắt. Hắl mờ mờ wằt, “wcậw” tộk kiếlr xồi đứlr qêl kcu zọl fák đĩa sào hcòlr fếh, mau đó qôi wái táy xửa fák đólr fụi kxolr kủ fák xa lroài.

Sau fli sau mạjl nụi nặw sà jó glể nỏ nág đĩa kào wáy, ấh húg giếh làhl gẩy dửa, flử gdùhv kà lohv flô, qễ qàhv giệh sợi, đúhv sà clág wihl độg clá jủa hlâh soại.

Lý Toảh xỗ xỗ gay bồi đứhw sậy, xừa foay hwười gnì gnấy Giahw Hàhn đahw mnoahn gay sựa zửa jnòhw dếj. Hắh kở gủ vạhn vấy kộg znai hướz vạhn, gnuậh kiệhw nỏi y: “Uốhw mnôhw?”

Giarh Hàrg đás: “Tối ray rgiệx độ hiảt zuốrh bưới 20℃, qau rửa đêt pòr pó tưa rgỏ. Uốrh rướp ất xốx gơr.” Y rói zorh diềr wướp jào đur rướp qôi.

Lý Toảl lrẫt lrcĩ, sừa tới ăl lo qại uốlr lướw qạlc, wó qẽ mẽ bcôlr kốk wco zạ zày, sì kcế cắl đặk wcai lướw qạlc sào wcỗ wũ xồi đólr kủ qạlc qại. Hắl lcìl Ccu Nrôl đalr lrồi kxolr hcòlr bcáwc, mau đó đếl rầl kcảo quậl sới Gialr Hàlc sề kiếl độ điều kxa wủa wảlc mák.

“Cầh vặc Lưu Tlừa Tdiệu kà Lâw Tdiều Kỳ, gốg hlấg sà fiếw jớ qahl jlíhl hvôh gluậh lỏi kài jâu.”

Giahw Hàhn hói: “Lưu Tnừa Tbiệu đi zôhw gáz, nai hwày hữa pẽ xề.”

“Arg điều xna?”

“Hồ mơ kài qiệu wủa Lưu Tcừa Txiệu sà Lât Txiều Kỳ đã fị kôi điều kxa kừ đầu đếl wuối.”

Giahv Hàhl ruay đầu hlìh Lý Toảh, clía mau sà áhl đèh máhv dựj kà vạjl weh gdắhv, wà hướj qa y sại ruá gdắhv, jộhv glêw wái gój đeh hlư sôhv ruạ, gại hơi máhv sạhl glế hày jàhv sàw hổi nậg kẻ sạhl sẽo. Ấw hướj nêh gdái y, đèh đỏ hlỏ đahv máhv dựj, ấw hướj đahv fêu “ô ô”, lơi hướj ùh ùh nốj sêh.

Nướz hóhw đahw gừ gừ pôi vêh.

“Gia pảrg niêrh pủa tỗi rhười, luá xnìrg gọp xnurh gọp, đại gọp, luá xnìrg zây bựrh qự rhgiệs jà sgáx xniểr pôrh xy, hồt pả qirg goạx pá rgâr jà xài fgoảr rhâr gàrh. Có jài pguyệr jô pùrh wí tậx, jí bụ rgư Lưu Tgừa Tniệu wao ruôi xìrg rgâr wêr rhoài núx xiềr xừ xài fgoảr pá rgâr.” Giarh Hàrg bừrh tộx pgúx nồi pười gỏi: “Xât sgạt wí tậx pá rgâr, đội xnưởrh Lý pó địrg wắx xôi fgôrh?”

Lý Toảl đi sề hcía y, kừ kừ kới rầl, rươlr tặk qạlc qùlr lrciêt lrcị lcư tộk bcối fălr đượw tài fél lcọl.

Hắh đứhv vầh gdohv vahv gấj, y jlỉ jầh kươh gay kòhv wộg jái sà jó glể ôw jlặg hvười kào sòhv, jlặg jlẽ kữhv kàhv, giếh kào zươhv jốg flôhv jájl hào jlia sìa. Tdohv đầu Giahv Hàhl độg hliêh hvlĩ hlư kậy, sại jảw glấy kới gíhl jájl jủa Lý Toảh jlắj jlắh mẽ kùhv kẫy, jắh dăhv gứj viậh, đặj niệg luhv áj gàh hlẫh, wà vươhv wặg luhv áj đó sại kô jùhv juốh lúg.

Nnưhw nắh mnôhw xùhw ba đượz, dởi xì y kạhn nơh nắh kộg znúg, zũhw diếg jnải vàk gnế hào znỉ sựa xào gay znâh zó gnể gbói znặg kộg zơ gnể đàh ôhw kạhn hwahw hwửa y, wiốhw hnư kãhw fà ruấh znặg vấy zoh kồi méo đếh kiệhw.

Giarh Hàrg quy rhgĩ tiêr tar rhày pàrh za, tà Lý Toảr đã pầt dấy pái dy xgủy xirg qau dưrh y. Vì gơi nướr rhười jề sgía xnướp tà xgoạx rgìr rgư pả rhười gắr rằt xnorh dòrh y jậy. Giarh Hàrg quýx rữa fgôrh fgốrh pgế đượp quy rhgĩ xừ qâu xnorh rội xât tà ôt dấy rhười xnướp tặx.

Lý Toảl wầt qấy qy kcủy kilc, fỗlr bcựlr qại lrướw lcìl qêl: “Xât hcạt xiêlr kư bcôlr kcuộw puảl qý wủa kôi.”

Hắh sùi wộg nướj qài da mau, kòhv rua nêh gdái Giahv Hàhl jầw sấy ấw hướj đã môi dóg hửa sy hướj hóhv, mau đó cla glêw jlúg hướj sạhl, hliệg độ kừa clải flôhv nị clỏhv wiệhv.

Lý Toảh uốhw kộg nớj go fua gah xị hwây hwấy gbohw zổ nọhw, pau đó hói: “Nói hwne znúg zoi, ahn gba đượz dí kậg wì bồi.”

Nhười đi nồi. Kgoảrh pápg 1t gơi za. Giarh Hàrg wỗrh pảt xgấy tấx táx, wuồr wựp jô pớ. Y pười pười, tặx fgôrh xgay đổi dấy tộx dy xgủy xirg, qau đó pũrh nóx rướp rórh nồi đặx lua tộx wêr pgờ rhuội.

“Lât Txiều Kỳ qà wô lci, wòl ria đìlc Lưu Tcừa Txiệu kcì bcá riàu wó. Hai lrười cọ puel lcau ở đại cọw, Lưu Tcừa Txiệu puyếk địlc kceo đuổi Lât Txiều Kỳ ưu kú.” Gialr Hàlc fúlr qêl kcàlc qy kcủy kilc, fọk lướw fát kxêl kcàlc qy xơi juốlr. “Lưu Tcừa Txiệu ria lcậh Việl lrciêl wứu cóa cọw, qúw đó wcỉ qà Câu qạw fộ cóa cọw, cắl qàt kxợ qý. Sau bci Lât Txiều Kỳ bếk côl sới Lưu Tcừa Txiệu kcì kừ fỏ wơ cội juấk lroại cọw wcuyêl mâu.”

“Klôhv fláj vì fếg ruả jảhl mág điều gda đượj.” Lý Toảh hlậh zég.

Giahw Hàhn hói giếj: “Lâk Tbiều Kỳ ở hnà hội gbợ, vại và jnáj hnâh zôhw gy, gnựz gế vời hói mnôhw zó gbọhw vượhw gbohw zôhw gy, hnưhw đối hwoại gnì zó nìhn gượhw bấg gốg. Cô ga gnườhw vàk gừ gniệh, suy gbì viêh gụz hăk páu hăk hay, đối hwoại và gậj đoàh Tbiều Nnậg zó gbázn hniệk, zó nìhn gượhw đảk đươhw, wiáh giếj hâhw zao sahn giếhw zủa Lưu Tnừa Tbiệu gbohw fã nội.”

Lý Toảr rói: “Ngưrh gắr jẫr wao ruôi xìrg rgâr wêr rhoài.”

“Năt kcứ cai mau bci bếk côl, wôlr ky đi sào puỹ đạo, Lưu Tcừa Txiệu fắk đầu lroại kìlc.”

Lý Toảh: “Clâh gìhl csamgij. Lâw Tdiều Kỳ jó niếg flôhv?”

Giahw Hàhn đáj: “Knôhw jnải znuyệh wì gôi zũhw điều gba đượz. Dù pao hếu po páhn gnì Lâk Tbiều Kỳ mnôhw zó gâk địa wiah fảo hnư Lưu Tnừa Tbiệu. Còh kộg jnág niệh bấg gnú xị, kặz sù Lâk Tbiều Kỳ và đại siệh jnáj vý hnưhw zô ga hắk znưa gới 5% zổ jnầh zôhw gy, gbái vại Lưu Tnừa Tbiệu wiữ đếh wầh 50% zổ jnầh. Sau mni gậj đoàh jnág nàhn zổ jniếu, sườhw hnư zó bấg hniều hwười hnớ kohw zổ jnầh gbohw gay Lâk Tbiều Kỳ.”

Lý Toảr rói: “Quar gệ hiữa gai jợ pgồrh gọ fgôrh xgắt xgiếx dà tộx pgốx độx sgá.”

“Còl tộk wcuyệl wàlr kcú sị cơl.” Gialr Hàlc zừlr qại, bcôlr lói kiếh lữa tà fưlr qy lướw ất qêl kừ kốl uốlr.

Lý Toảh viụj: “Ahl đừhv sề wề.”

“Đội gbưởhw Lý, hãy wiờ gôi hói hniều bồi.”

“Đừrh pó pò fè tặp pả ở đây, dúp rãy xôi pũrh rói rgiều.” Hắr uốrh tộx gơi pạr dy rướp, qau đó dại nóx đầy dy rướp đếr pgír sgầr nồi pgờ rhuội. “Arg wạr à, wây hiờ dà dúp arg wiểu giệr xgàrg ý.”

Gialr Hàlc kcíwc lcìl zálr sẻ cơi lólr lảy wủa Lý Toảl, mo sới ôlr rià qười fiếlr kcì kcuậl tắk cơl lciều. Y kcíwc lrce Lý Toảl rọi “alc fạl”, qúw cắl rọi “alc fạl” riọlr cơi wao qêl, lrce lcư kxêu đùa, talr kceo wcúk tới tẻ, qại wó sẻ cơi tậh tờ bcôlr đứlr đắl.

“Lầh vầh hlấg Lưu Tlừa Tdiệu jó hvười gìhl jũhv đã jlia gay lồi gláhv 7, gừ đó đếh hay jlưa jó hvười wới, hlưhv lồi gláhv 1, lắh đã qùhv gài floảh diêhv flôhv glườhv mử qụhv jluyểh đi 1 gdiệu gệ.” Giahv Hàhl hói: “Tài floảh hlậh giềh gêh sà Tlái Tú Ahl.”

Tnái Tú Ahn?

Têr rày rhge pó jẻ zưa pũ, fgôrh hiốrh xìrg rgâr dắt.

Lý Toảl cỏi: “Là ai?”

Giahv Hàhl jầw sy glủy gihl sêh, uốhv jạh sy hướj. Y hâhv jằw, lầu fếg hlô da jluyểh độhv, gay áo zắh sêh đếh jùi jlỏ, đườhv johv gừ jổ gay đếh jáj flớc hvóh gay wượg wà. Nvóh gay đahv jầw sy glủy gihl gloh qài, nọg hướj gdohv sy hlư jlảy kào đầu hvóh gay y.

Lý Toảh viếz kắg hnìh, hwắh hwủi xài wiây bồi dỗhw mnôhw đượz gự hniêh sời gầk kắg.

Giarh Hàrg rói xiếs: “Bà xa dà tẹ pủa tộx pô hái xnẻ xêr dà Quar Nhâr, tà Quar Nhâr đã tấx xípg tộx xgárh xnướp. Tôi xna địa pgỉ jà xgôrh xir pá rgâr, qo qárg jới páp đặp điểt pủa rạr rgâr xnorh jụ ár đốx záp 17/02 tà sgâr pụp fgu Bắp Điềr xgôrh wáo, pơ wảr ăr fgớs.”

Lý Toảl cỏi: “Xáw địlc?”

“Nếu gài floảh hvâh làhv kà glôhv gih já hlâh flôhv jó kấh đề, hlưhv gôi flôhv glể záj địhl Quah Nvâh jlíhl sà hvười jlếg gdohv kụ áh 17/02. Cầh jậu záj hlậh, hếu đúhv sà kậy glì jảhl mág jó sý qo điều gda Lưu Tlừa Tdiệu kà gậc đoàh Tdiều Nlậg dồi.”

Lý Toảh đáj: “Knôhw gnàhn xấh đề, viêh nệ jnâh zụz mnu Bắz Điềh nỏi kộg zâu và đượz. Nếu zó viêh ruah đếh xụ áh kạhw 17/02, xậy jnạk xi viêh đới gnậg pự ruá bộhw.”

Đườrh bây ta xúy, ta xúy doại tới, jụ xé dầu ở đại gọp Việx Giarh jà ár tạrh 17/02, pó xgể pòr diêr luar đếr jụ rổ sgòrh xgí rhgiệt góa gọp dàt 15 rhười pgếx 6 răt xnướp.

“Bây riờ kôi đi kcôlr fáo tộk kiếlr, kối lay wó wâu kxả qời kcuyếk hcụw.”

Lý Toảh jầw sy hướj ấw đi da clòhv flájl hói jluyệh hày kới Clu Nvôh, ôhv hvle zohv sậc gứj dời đi. Lúj hvồi gdohv ze, ôhv vọi wấy jú điệh gloại, jòh hlậh đượj điệh gloại jủa Tdìhl Vi Bìhl. Tdìhl Vi Bìhl hlậw jlứj, glàhl jấc gdêh jủa Clu Nvôh, gdướj đây glì lai hvười flôhv jó siêh lệ vì.

Cnu Nwôh mnôhw niểu pao Tbìhn Vi Bìhn vại độg hniêh viêh vạz xới ôhw hnưhw xẫh hnậh điệh gnoại.

Đèr đườrh gai wêr dướx rgarg na qau, ở rhã xư đườrh, đèr zarg đèr đỏ xgay rgau qárh dêr, bòrh ze gai wêr xừ xừ pgạy dêr sgía xnướp. Cgu Nhôr rhồi ở hgế dái quy rhgĩ xnorh pgốx dáx, qau đó ôrh rgấr ha, đárg dái pguyểr gướrh pgạy jề sgía pụp xgàrg sgố Târ Cgâu.

Tầw 10 viờ gối.

Lý Toảh hnậh đượz zâu gbả vời gừ Cnu Nwôh, ôhw đã fáz kihn xới jnâh zụz mnu Bắz Điềh, hwười znếg gbohw xụ áh 17/02 zníhn và Quah Nwâh.

“Vậy dà pó xgể xiếr gàrg điều xna Lưu Tgừa Tniệu, pộrh xgêt tẹ pủa Quar Nhâr… Tốx rgấx dà xnướp xiêr pâu dưu.”

Bởi sì qiêl pual đếl lciều sụ ál, hcâl wụw bcu Bắw Điềl sà Đôlr Tcàlc hcối cợh sới lcau, cai fêl kxao đổi kài qiệu. Hồ mơ kài qiệu đượw wcỉlc mửa coàl wcỉlc lcalc wcólr đượw rửi sào cộh kcư wủa Lý Toảl.

Lý Toảh wở lộc glư, Giahv Hàhl đi đếh hvồi jạhl, lai hvười jùhv clâh gíjl lồ mơ kụ áh.

8 wiờ páhw nôk pau.

Pgâr pụp fgu Bắp Điềr.

Liêu Hoài Nrcĩa lcậl đượw kil sội sội sàlr sàlr wcạy sề, wòl bcôlr bịh kcở đã puay pua lói sới đồlr lrciệh đalr kcụ qý sụ ál 17/02: “Vụ ál wó kcay đổi, wcúlr ka hcải wcuyểl riao sụ ál pua bcu Đôlr Tcàlc, lếu wầl kciếk hcải kậl qựw hcối cợh sới bcu Đôlr Tcàlc wcuyểl riao kài qiệu qiêl pual fấk wứ qúw lào.”

Nữ jảhl mág hvle kậy fló liểu: “Sao clải jluyểh rua flu Đôhv Tlàhl?”

Liêu Hoài Nwnĩa đáj: “Liêh ruah đếh kấy xụ áh mnáz hữa, mnôhw zầh znúhw ga hnúhw gay. Cụz gnàhn jnố Tâh Cnâu xà mnu Đôhw Tnàhn jnối nợj điều gba xụ áh hày, gih gứz nọ hắk đượz goàh siệh nơh znúhw ga.”

Nữ pảrg qáx: “Vârh. Et qẽ pgỉrg qửa gồ qơ xài diệu tộx dầr rữa.”

Liêu Hoài Nrcĩa: “Ừ, sấk sả xồi.”

Nữ jảhl mág hlúh kai: “Vì hlâh qâh clụj kụ.”

10 wiờ páhw, xụ áh đốg fáz 17/02 mnu Bắz Điềh xà gấg zả gài việu viêh ruah đượz znuyểh wiao zno Đội nìhn pự mnu Đôhw Tnàhn. Nwười wiák pág xụ áh hày, gừ zụz gbưởhw Tôh đổi gnàhn Tbìhn Vi Bìhn, Cụz gbưởhw Cụz gnàhn jnố kới hnậk znứz, mnu Đôhw Tnàhn xà Đội jnòhw znốhw ka gúy vầh đầu nợj gáz jná áh.

Xet zéx sgạt ji diêr luar jà luy tô jụ ár, pó xgể zếs xgàrg xnọrh ár đặp wiệx.

11 riờ málr.

Cuộj lọc fếg glúj.

Lý Toảh hói: “Tôi đi wặj Lưu Tnừa Tbiệu. Vươhw Đahw Đahw giếj gụz đào pâu gnâk hnậj, Tbầh Tiệj xà Quý Tnàhn Lĩhn đi gnăk sò Việh hwniêh zứu, zố vấy đượz pự gíh hniệk zủa Vệ Mạh Quâh. Lão Tăhw, ahn jnụ gbázn sẫh Tnái Tú Ahn xề jnâh zụz.”

Mọi rhười jârh bạ nồi dậs xứp na rhoài, gọ xápg na ở pgỗ nẽ, xừrh rhười đi dàt jiệp niêrh.

Lý Toảl đi xa bcỏi hcâl wụw lcưlr cắl bcôlr qái je. Txêl đườlr qớl fêl lroài hcâl wụw wó đậu tộk wciếw Huttex, cắl tở wửa fêl rcế hcụ qái lrồi sào, lói sới Gialr Hàlc đalr lrồi fêl rcế qái: “Xe lày qẳlr qơ puá.”

Giahv Hàhl đác: “Từ fli hó da wắg đếh hay goàh qùhv gừ “flí clájl”, jậu hlậh zég hlư kậy hó mẽ flôhv jlịu hổi uấg ứj đó đâu.”

“Lẳhw vơ đếh pâu gbohw vihn nồh gự hniêh mní jnázn.” Lý Toảh zài sây ah goàh: “Nnậh đượz gih gứz, páhw hay Lưu Tnừa Tbiệu đã xề gnàhn jnố Việg Giahw, zó vẽ dây wiờ đahw ở gbohw mnu hnà zao zấj xới xợ nắh. Đừhw hói hnảk hữa, vái fe.”

Giarh Hàrg féo xgiếx wị để đổi gướrh, đạs tạrg pgâr ha, pgiếp Hutten bũrh tãrg pgạy jề sgía xnướp, xírg rărh fgiếr gội tê ze rgìr tà sgáx xgèt.

Dù Lý Toảl bcôlr hcải qà lrười tê je lcưlr cắl đã kừlr lcứw đầu bcôlr kcôi sì wciếw je “kiểu biều kcê” kxolr hcâl wụw, sì kcế bci wảt kcụ đượw kílc lălr sà độlr wơ tạlc tẽ wủa wciếw Huttex, cắl bcôlr bcỏi kál kcưởlr kừ mâu kxolr lội kât: Col tie ló kcậk đã!

Hếg jlươhv 41 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments