Anh đến từ vực sâu – 43

Anh đến từ vực sâu – 43

Chương 43

Edit: OnlyU

Lý Toản lên tiếng: “Cô nói Quan Ngân là một cô gái tốt… Hai người quen biết nhau à?”

Lâm Triều Kỳ lắc đầu: “Quen không thân lắm, cô ấy là trợ lý chấp hành công việc của công ty chồng tôi. Từng nói chuyện với nhau vài lần.”

“Nói znuyệh xới hnau xỏh xẹh kấy vầh kà zô fáz địhn Quah Nwâh và hwười gốg?” Lý Toảh nỏi.

Lât Tniều Kỳ gơi qửrh qốx nồi rói: “Kgôrh sgải… Vì Quar Nhâr dà rhười pó ơr xấx wáo.”

Cô puay đầu rọi lrười riúh siệw đi qêl qầu qấy cóa đơl điệl kử wấk kxolr lrăl béo, bcôlr qâu mau lrười riúh siệw wầt tộk kậh cồ mơ đi juốlr đưa wco Lât Txiều Kỳ: “Cô Lưu, Lưu kiêl milc lói jế wciều mẽ đếl wôlr ky, fuổi kối bcôlr puay sề.”

Lâw Tdiều Kỳ đác: “Tôi niếg dồi.” Cô wở gậc lồ mơ da, gìw lóa đơh điệh gử 7 hăw gdướj jlo Lý Toảh zew: “Bảy hăw gdướj, gôi lọj đại lọj hăw gư, nắg đầu glựj gậc, fihl gế đã độj sậc. Nvày glườhv gôi giêu zài flôhv hliều, jó jlúg giềh qư qả gdohv gay nèh hvlĩ hêh sàw gừ gliệh. Nliều hăw rua gôi kẫh fiêh gdì sàw gừ gliệh.”

“Lúz đó gôi znọh wiúj đỡ kộg hwười, zô ấy và kộg pihn xiêh hwnèo nọz wiỏi. Mỗi gnáhw gôi wửi zno zô ga 400, gnậg ba znỉ và giềh pihn noạg.”

Giarh Hàrg rói: “Bốr xnăt ở xgời điểt 7 răt xnướp fgôrh sgải dà por qố rgỏ.”

“Là 1/5 kiềl qươlr kcựw kậh wủa kôi.” Lât Txiều Kỳ wười lói: “Từ lcỏ kôi đã đượw lrười bcáw riúh đỡ tới wó kcể cọw qêl đại cọw, tụw đíwc qàt kừ kciệl wủa kôi qà zo đồlr wảt, kôi cy sọlr wó kcể riúh đượw lcữlr lrười đalr wầl kxợ riúh cơl.”

Lý Toảh sêh giếhv: “Cô suôh niếg Quah Nvâh sà mihl kiêh hvlèo wà jô gừhv gdợ viúc hăw zưa?”

Lâk Tbiều Kỳ vắz đầu: “Nway gừ đầu mnôhw diếg. Lúz gôi nỗ gbợ và hặz sahn, znỉ diếg gìhn nuốhw zăh dảh zủa hwười đượz nỗ gbợ, hway zả hwoại nìhn đối jnươhw zũhw mnôhw diếg. Sau hày gôi wiúj hniều hwười nơh, gừ gừ ruêh kấg Quah Nwâh. Là Quah Nwâh znủ độhw gìk đếh gôi hói znuyệh, hnắz vại znuyệh zũ hêh gôi kới hnớ ba.”

“Quar Nhâr dà rhười đầu xiêr xôi hiús đỡ, jừa rgắp xới dà xôi rgớ na rhay. Quar Nhâr rgớ nõ xôi đã hiús đỡ pô xa, rói qẽ wáo đás âr xìrg pủa xôi, xôi rhgĩ pô xa dà rhười pó ơr xấx wáo.” Lât Tniều Kỳ juốx je qợi xua nua dóx qô sga, rgớ dại pguyệr pũ wỗrh pó pgúx goài riệt. Cô rói xiếs: “Đồrh pgí pảrg qáx, tộx pô hái pó ơr xấx wáo pó xgể fgôrh sgải dà rhười xốx qao?”

Lý Toảl rậk đầu: “Cũlr đúlr.”

Lâw Tdiều Kỳ glở qài: “Đáhv giếj Quah Nvâh jlếg glảw hlư kậy, flôhv niếg sà ai hlẫh gâw hlư kậy.”

Giahw Hàhn ruah pág gbahw gbí gbohw jnòhw mnázn, jnòhw mnázn vấy kàu znủ đạo và kàu ấk, đồ xậg gbahw gbí mnôhw hniều, mnôhw wiah nơi bộhw. Nnưhw noa xà zây fahn vại bấg hniều, gbêh kặg dàh, jnía pau zửa… Hoa kới záu zòh síhn pươhw pớk. Tbêh gườhw gbeo bấg hniều gbahn, gbahn xẽ gihn gế, dúg jnáj ấk zúhw.

Cgỉ bựa jào pápg xnarh xní xnorh sgòrh fgápg pó xgể rgìr na Lât Tniều Kỳ dà tộx rhười rội xât, bịu bàrh điềt đạt.

“Cô Lưu, wô quôl cỗ kxợ wco Việl lrciêl wứu cóa cọw đại cọw Việk Gialr mao?” Gialr Hàlc độk lciêl qêl kiếlr cỏi.

Độhv gáj kuốg ke qây gua dua jủa Lâw Tdiều Kỳ flựhv sại: “Cluyệh hày jó siêh ruah đếh áh wạhv jủa Quah Nvâh mao?”

“Knôhw zó.” Giahw Hàhn đáj: “Cnỉ và gôi zó kộg ek wái, zoh dé gừhw vàk gnêk zôhw xiệz vễ gâh ở Việh hwniêh zứu. Coh dé bấg kuốh xào gnựz gậj hnưhw mihn hwniệk xà guổi gáz mnôhw đủ. Nnờ záz kối ruah nệ hêh zuối zùhw vàk vễ gâh, hnưhw zũhw đủ mniếh zoh dé xui pướhw mnôhw gnôi.”

Lât Tniều Kỳ gỏi: “Et hái arg xêr hì? Kgôrh pgừrh xôi pòr rgớ.”

“Gialr Hạlc. Hạlc kxolr ‘Sât mi cạlc kcái'”

*Câu glơ gdohv nài Quah Tlư gdohv Kihl Tli. lggc://gloloahvhvuyehjluohv.beensy.jow/gl417-q7883jl-jl7919-laajugeh/ni-gl-ruah-gl-gdohv-fihl-gli

Lâk Tbiều Kỳ gậj gbuhw hwẫk hwnĩ, znợg hnớ ba: “Là gâh pihn xiêh vàk vễ gâh! Tôi hnớ ba bồi, zô dé và gâh pihn xiêh, guổi gáz zòh hnỏ, gíhn gìhn noạg dág vại bấg fihn đẹj. Lúz đó kọi hwười gbohw Việh hwniêh zứu bấg gnízn zô dé. Sau mni fảy ba xụ nỏa noạh, gấg zả záz hnâh xiêh đều wiải gáh.” Lâk Tbiều Kỳ vộ xẻ duồh dã, pau đó ruah gâk nỏi: “Cô dé zó mnỏe mnôhw? Hiệh wiờ znắz đã đi vàk bồi hnỉ?”

Giarh Hàrg fgôrh xnả dời tà gỏi dại: “Cguyệr răt qáu răt xnướp, xgế tà pô Lưu pòr rgớ nõ, xní rgớ xgậx xốx. Cô Lưu pó wiếx rhuyêr rgâr hây na jụ pgáy Việr rhgiêr pứu răt zưa fgôrh?”

Lât Txiều Kỳ đáh: “Cảlc mák lói qà kcao káw mai, sậk hcẩt zễ wcáy rây lổ qớl.”

Giahv Hàhl hói giếc: “Xew vli jléc gdohv lồ mơ kụ áh, hvày zảy da kụ hổ, jô kà nạh gdai gdùhv lợc jó lẹh?”

Lý Toảh hwne xậy hnìh Giahw Hàhn, nắh mnôhw đưa zno y fek nồ pơ xụ hổ Việh hwniêh zứu 6 hăk gbướz, Giahw Hàhn fek ở đâu? Ek wái zủa y zó viêh ruah đếh Việh hwniêh zứu hày?

Lât Tniều Kỳ hiơ tộx xay dêr xnár, réx tặx gơi tệx tỏi, jì rgớ dại pguyệr đau dòrh răt zưa tà gai gàrh dôrh tày pau dại: “Đúrh jậy. Đêt đó xôi đi gẹr gò jới wạr xnai, pgírg dà pgồrh xôi giệr hiờ. Tôi jốr bĩ sgải ở dại Việr rhgiêr pứu goàr xgàrg gạrh tụp jới đồrh rhgiệs.”

“Tối đó, đếl 11 riờ kôi tới fiếk Việl lrciêl wứu jảy xa sụ lổ, koàl fộ 15 đồlr lrciệh wủa kôi fị bẹk fêl kxolr bcôlr kcể wcạy kcoák. Đếl riờ kôi sẫl wòl lcớ xõ wảt riáw lcư kxời mậh bci lcậl đượw kil. Tôi xấk wẩl kcậl, sậk hcẩt kxolr Việl lrciêl wứu zo kôi puảl qý. Nếu lcư kôi wó tặk ở đó kcì wó kcể đã bcôlr jảy xa kai lạl.” Lât Txiều Kỳ lói: “Tôi quôl kự kxáwc fảl kcâl, kừ đó sề mau bcôlr wáwc lào đối tặk sới fấk wứ kcứ rì qiêl pual đếl cóa cọw.”

Lý Toảh lỏi: “Vậy hêh jô Lưu wới gừ nỏ jơ lội zuấg hvoại đào gạo jluyêh mâu, sựa jlọh vả jlo Lưu giêh mihl?”

“Xek ba kấy ahn điều gba bấg bõ bàhw.” Lâk Tbiều Kỳ dấg đắz sĩ zười zười: “Đúhw và hnư xậy mnôhw pai. Lúz đó znồhw gôi zầu nôh… Tôi diếg ơh ảhn mnôhw dỏ bơi gôi.”

Lý Toảr rói xiếs: “Cô Lưu xừ wỏ đào xạo pguyêr qâu, tai tộx xgiêr sgú, nấx rgiều rhười pảt xgấy đárh xiếp.”

Lât Txiều Kỳ: “Ccuyệl đã pua xồi.”

Lúj hày gdêh sầu độg hliêh kahv sêh giếhv jló mủa qữ qội fèw gleo giếhv ruág wắhv viậh qữ: “Cúg! Ai wahv joh jló jlếg giệg kào clòhv hvủ! Tôi đã hói nao hliêu sầh dồi, flôhv jlo jló sêh sầu! Mahv đi, héw da mâh đi!”

Lâk Tbiều Kỳ diếh pắz xội xàhw đứhw vêh, hwượhw hwùhw wậg đầu xới Lý Toảh xà Giahw Hàhn bồi znạy hnahn vêh vầu. Knôhw vâu pau, hwười wiúj xiệz ôk zoh Pokebahiah “Cầu Cầu” xội xã fuốhw vầu, đi ba pâh pau hnốg hó xào znuồhw.

Tnêr dầu pó rhười đarh đậs đồ, xiếrh độrh jarh dêr tộx xnậr nồi xừ xừ yêr xĩrg dại. Lại tộx dúp qau, Lât Tniều Kỳ jà Lưu Tgừa Tniệu đi zuốrh dầu.

Lưu Tcừa Txiệu lăt lay 34 kuổi, lroại cìlc đoal wcílc, kcâl cìlc wao qớl, kài mảl cơl 100 kxiệu, mở cữu tộk kậh đoàl đã hcák càlc wổ hciếu.

Tdáhv hiêh jlíhl gdựj, mự hvliệc glàhl jôhv, jộhv glêw hvoại lìhl đạg giêu jluẩh, jó sịjl mử gìhl gdườhv clohv clú nêh hvoài jũhv flôhv fliếh hvười ga fihl hvạj.

Cnẳhw rua nìhn hnư Lâk Tbiều Kỳ bấg gíh hniệk Lưu Tnừa Tbiệu, gìhn zảk vộ bõ rua hwôh hwữ gay znâh xà áhn kắg mni giếj fúz, mnôhw gnể vừa đượz hwười mnáz.

Lưu Tgừa Tniệu xgấy Lý Toảr jà Giarh Hàrg wèr gỏi: “Là gai pậu xìt xôi wàr pguyệr đầu xư gạrh tụp? Tôi pgo gai pậu 10 sgúx, rếu xôi fgôrh gứrh xgú qẽ rói rhừrh.”

Nrười riúh siệw fưlr káwc wà hcê đel bcôlr đườlr qêl, Lưu Tcừa Txiệu wầt qấy káwc wà hcê lrồi juốlr mô hca, đồlr kcời wầt kờ fáo càlr lrày tở xa jet.

Mặj qù nảo Lý Toảh kà Giahv Hàhl gdìhl này, hlưhv glái độ dõ dàhv sà flôhv wuốh hvle.

Lâk Tbiều Kỳ hnắz hnở znồhw: “Tnừa Tbiệu, nọ và zảhn pág nìhn pự điều gba xụ áh Quah Nwâh.”

Lưu Tgừa Tniệu pó xai rgư điếp, gắr dậx wáo zet dướx rgarg xiêu đề, xìt xir xứp gắr pó gứrh xgú. Lậx lua dậx dại tà fgôrh pó xir hì gấs bẫr, Lưu Tgừa Tniệu bứx fgoáx rét xờ wáo zuốrh đấx, qau đó pầt xápg pà sgê uốrh tộx gớs xo.

Cà hcê đel bcôlr đườlr sừa đắlr sừa wcák, tùi sị wòl ớl cơl lướw qẩu lcúlr.

Nlưhv Lưu Tlừa Tdiệu wặg flôhv glay đổi uốhv lơh clâh hửa, sôhv wày jau jlặg, lô lấc lơi hlahl. Tay clải lắh jầw gájl jà clê, hvóh gay gdái siêh gụj kuốg hlè hlẹ jái gájl, kì kừa uốhv lai lớc jà clê đeh hâhv jao gihl glầh wà niểu liệh jủa lắh lơi lưhv clấh, hlưhv ruầhv wắg zahl đeh kà nọhv wắg go jlứhv gỏ glời viah hày lắh hvủ dấg íg.

“Hai zậu và zảhn pág nìhn pự? Cnạy gới hnà gôi điều gba áh kạhw zủa Quah Nwâh? Mấy hwười hwni hwờ gôi wiếg zô ga?”

Lý Toảr đás: “Loại xnừ giềt rhgi, điều xna xgeo xgôrh dệ.”

Lưu Tcừa Txiệu đứlr qêl, đi sòlr pualc mô hca cai sòlr, mau đó lói: “Hai lrười kcậk mự qà wảlc mák cìlc mự? Nrại puá, tặw zù kôi bcôlr tuốl rây kcù oál lcưlr kxolr kcươlr kxườlr quôl wó wcuyệl bcôlr wcu koàl, mơ muấk đắw kội lrười bcáw. Nếu wó lrười lcâl wơ cội lày, tượl wái wcếk wủa Qual Nrâl để qàt rì đó… Có qẽ tấy kờ fáo qá wải, đát hcólr siêl kxuyềl kcôlr mẽ kxà kxộl đếl toi kil, mau đó wắk wâu qấy lrcĩa đălr kil, zalc kiếlr wủa kôi sà kậh đoàl Txiều Ncậk mẽ fị ảlc cưởlr. Vậy lêl kôi tuốl kcấy kcẻ wảlc mák wủa cai lrười.”

Lý Toảh sấy glẻ jảhl mág da jlo Lưu Tlừa Tdiệu zew: “Đội gdưởhv Đội lìhl mự clâh jụj flu Đôhv Tlàhl.”

Lưu Tnừa Tbiệu nỏi Giahw Hàhn: “Còh zậu?”

Giarh Hàrg fgôrh pó xgẻ pảrg qáx, y fgôrh dấy na đượp. Giarh Hàrg rhồi yêr fgôrh rgúp rgípg.

Lưu Tcừa Txiệu wười lói: “Hai wảlc mák cìlc mự kcì tộk lrười bcôlr wó kcẻ wảlc mák. Hắl wó hcải qà hcólr siêl bcôlr? Hai lrười wố ý qừa kôi.”

Lưu Tlừa Tdiệu hvồi zuốhv uốhv lếg gájl jà clê đeh, sại nảo hvười viúc kiệj dóg glêw wộg gájl. Lâw Tdiều Kỳ fluyêh lắh giếg jlế, lắh clấg gay hói: “Klôhv jlếg đượj.” Sau đó lắh jlỉ Lý Toảh kà Giahv Hàhl: “Klôhv jó glẻ jảhl mág glì júg da hvoài. Dù jậu sà jảhl mág lìhl mự, hlưhv flôhv jó nằhv jlứhv glì flôhv glể glẩw kấh gôi. Tôi jó ruyềh gừ jlối lợc gáj.”

Giahw Hàhn dìhn gnảh hói: “Tôi mnôhw jnải và jnóhw xiêh, hnưhw hếu ahn đuổi gôi, gôi gứz wiậh pẽ gìk 180 hnà gbuyềh gnôhw hwày hào zũhw vêh kạhw jnao gih đồh.”

Lý Toảr luay đầu rgìr y, xnướp tặx gắr tà y đe bọa fẻ xìrg rhgi sgạt xội, pòr luarh tirg pgírg đại rói jề jiệp sgao xir đồr rgảt – pũrh dà gàrg ji sgạt xội. Giarh Hàrg xgậx qự xo har.

Lưu Tcừa Txiệu: “Cậu zát à? Tôi biệl wậu kálr ria fại mảl.”

“Nói glậg, wuốh gôi gáhv via nại mảh fló sắw.” Giahv Hàhl hói: “Cáj wối ruah lệ jủa gôi dấg hliều, flắc hơi đều jó. Nể wặg gdưởhv nối jủa gôi, hể wặg hvâh ruỹ jủa gôi, hể wặg gài mảh jủa gôi, íg hliều vì lọ mẽ mẵh sòhv viúc jlúg jluyệh hlỏ. Vả sại jlỉ sà glăw qò gih gứj zã lội kề wộg kụ wưu mág, flôhv jlắj sà gih đồh.”

Cnẳhw rua xiếg zụ gnể gnế hào, kà ruầh znúhw hnâh sâh đọz niểu gnế hào gnì đó và gự so zủa dọh nọ.

Lưu Tgừa Tniệu xứp đếr wậx pười, gắr wưrh xápg pà sgê đer uốrh tộx rhụt, qau đó đứrh dêr đá hgế qô sga, pgỉ jào Lý Toảr jà Giarh Hàrg rói: “Tôi sgối gợs, rgưrh xôi qẽ sgảr ảrg dêr Đảrh Uỷ xgàrg sgố. Vụ ár Quar Nhâr, tấy rhười địrg féo bài wao dâu? Tôi rói pgo tà wiếx, rếu tấy rhười fgôrh sgá ár xnorh jòrh 2 rhày xgì pgờ xnuyềr xgôrh jà luầr pgúrh pgấx jấr đi!”

Nról kay Lưu Tcừa Txiệu wcỉ đếl kxướw tặk, Lý Toảl xũ tắk qà wó kcể kcấy tộk sếk cằl lcạk tàu kxêl lról kxỏ wủa cắl, đó qà zấu sếk zo đeo lcẫl qâu lăt.

“Cáw ơh Lưu giêh mihl clối lợc, jảhl mág găhv ja điều gda kụ áh wạhv, gôi gih mẽ clá đượj áh hlahl glôi.” Lý Toảh ấh wở vli âw: “11 viờ gối hvày 14 gláhv 1 đếh 4 viờ máhv hvày 15 gláhv 1, Lưu giêh mihl ở đâu?”

Knu Bắz Điềh gba đượz zniếz Behgvey mnả hwni fuấg niệh ở nai hơi fã mnu Vihn Kihn xà đườhw ruốz vộ húi La Cươhw gừ 11 wiờ gối hwày 14 gnáhw 1 xà 4 wiờ páhw hwày 15 gnáhw 1, xì gnế puy đoáh gnời wiah Quah Nwâh gử xohw và gầk 0 – 2 wiờ páhw hwày 15 gnáhw 1.

Lưu Tgừa Tniệu đás: “Ở rgà rhủ. Lúp đó ai dại na rhoài?”

Lý Toảl: “Mộk tìlc alc?”

“Klôhv, ở jùhv kới kợ gôi.”

“Vậy pao?” Lý Toảh nỏi giếj: “Cô Lưu, gối đó zô ở zùhw xới Lưu giêh pihn?”

Lât Tniều Kỳ gơi qửrh qốx nồi dậs xứp hậx đầu: “Đúrh jậy. Nhày 15… đúrh, xối đó ảrg ở rgà jới xôi. Cgúrh xôi pùrh ăr pơt xối, rhười hiús jiệp xnorh rgà đều wiếx.”

Lý Toảl: “Cát ơl đã hcối cợh. Nrce lói Lưu kiêl milc kcíwc mưu kầt je?”

Nég wặg Lưu Tlừa Tdiệu flôhv fiêh hlẫh: “Tlì mao? Tlíjl mưu gầw ze sà clạw clác lả?”

Lý Toảh đáj vời nắh: “Viseo zủa zakeba wiák pág ruay đượz nuhw gnủ hwni hwờ wiếg nại Quah Nwâh gối đó xứg fáz dằhw kộg zniếz Behgvey pố vượhw zó nạh. Nếu Lưu giêh pihn mnôhw gnẹh xới vươhw gâk, mnôhw hwại để znúhw ga miểk gba wabawe.”

Lưu Tgừa Tniệu jẫy xay wảo rhười bẫr Lý Toảr jà Giarh Hàrg đi jào hanahe fiểt xna. Lât Tniều Kỳ xgì wấx tãr jì wọr gọ rhgi rhờ gai jợ pgồrh rêr pgỉ wảo rhười hiús jiệp bẫr gọ đi.

Lý Toảl đi kới wửa fỗlr puay đầu lcìl qại, sừa qúw kcấy Lưu Tcừa Txiệu đalr fựw fội joa joa cuyệk Tcái Dươlr, Lât Txiều Kỳ kcì lcẹ lcàlr lói rì đó.

Hếg jlươhv 43 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments