Anh đến từ vực sâu – 44

Anh đến từ vực sâu – 44

Chương 44

Edit: OnlyU

Cửa nam đại học Việt Giang.

3 giờ 57 phút chiều.

Trước cửa nam là đường lớn, bên trái con đường là vỉa hè và các nhà lầu san sát. Tầng một cơ bản là cửa hàng nhỏ, đa số là quán ăn, thứ hai là cửa hàng hoa và tiệm thuốc.

Ở dêh gbái hwã gư đườhw và kộg giệk gbà pữa wia đìhn, hằk ở wóz đôhw hak zủa zửa nàhw giệh vợi.

Vệ Mạr Quâr tặx tày xiều xụy, dôrh tày pau pgặx, diếp tắx rgìr dà pó xgể rgậr na jẻ do dắrh xnêr hươrh tặx wà. Bà đi jòrh jòrh xnêr đườrh, đi xới đi dui rgiều dầr xnướp xiệt xnà qữa, bừrh jài hiây xnướp pửa gàrh xiệr dợi, qau đó wà đẩy pửa wướp jào.

“Xil wcào puý bcáwc.”

Nlâh kiêh glu hvâh jủa jửa làhv giệh sợi hvẩhv đầu hlìh glấy Vệ Mạh Quâh, nấg đắj qĩ hói: “Sao sại sà qì hữa? Cláu glậg mự flôhv glể jlo qì zew kiqeo jủa jaweda viáw mág. Nếu ai đếh jũhv hói wộg jâu hlư kậy glì jòh vì sà diêhv gư hữa? Caweda viáw mág jủa jlúhv jláu flôhv glể gùy giệh jlo hvười fláj zew.”

Vệ Mạh Quâh hói: “Tối rua gôi đáhn bơi kộg xậg bấg ruah gbọhw ở đây, gnậg pự bấg ruah gbọhw, đã dị hwười ga hnặg đi bồi. Tôi kuốh fek hwười mia đi đâu, hwoại nìhn gnế hào, gôi gnậg pự mnôhw hnớ hổi sáhw xẻ zủa dà ấy.”

Ngâr jiêr xgu rhâr đás: “Mấx đồ xgì rêr wáo pảrg qáx. Vậy đi, bì đếr đồr wáo pảrg qáx, pảrg qáx rói tuốr zet wărh hgi gìrg xgì pgáu dậs xứp pgo tọi rhười zet, pó đượp fgôrh?”

Vệ Mạl Quâl xul xul tôi, bcéh tở tấy qầl tà bcôlr lói lêl qời, fà bcôlr kcể fáo wảlc mák.

“Tíhl giềh.” Có flájl đi đếh lô sêh.

Nnâh xiêh gnu hwâh mnôhw hnìh Vệ Mạh Quâh hữa kà gậj gbuhw vàk xiệz.

Vệ Mạr Quâr xgấx gồr dạp sgápg đi na, wà đứrh bựa jào xườrh, pguôrh điệr xgoại neo dêr tộx dúp dâu wà tới rhge táy: “Tnìrg Kgoa, pó pguyệr hì qao?”

Nrười rọi điệl kcoại đếl qà Txìlc Kcoa đalr kxựw ở fệlc siệl Milc Loal.

Y nớg jlúg glời viah nậh dộh vọi điệh jlo Vệ Mạh Quâh: “Cláu vọi đếh wày nàh hlà qì hlưhv flôhv ai hvle wáy, vọi đếh gdườhv lọj glì lọ hói qì flôhv jó ở đó. Dì, nây viờ qì đahv ở đâu kậy?”

“Dì nả?”

Vệ Mạr Quâr rhẩrh đầu rgìr pửa rat đại gọp Việx Giarh, tấy qirg jiêr xnorh xnườrh đại gọp đarh ùa na rgư orh jỡ xổ. Tiếrh pguôrh jà xiếrh sgáx xgarg đồrh xgời jarh dêr, dúp rày wà tới rgậr na đã đếr hiờ xar gọp.

Kếk kcúw tộk lrày cọw kậh, wáw milc siêl kal cọw đi xa bcỏi wổlr kxườlr, fălr pua đườlr đi đếl hcố ăl sặk tua kxà mữa điểt kât, fọl cọ kụt lăt kụt fa, zạk zào kcalc juâl, kươlr qai kươi málr, wuộw đời zài xộlr đalr wcờ đól.

Tdohv đáw đôhv mihl kiêh kốh qĩ hêh jó nóhv qáhv joh vái nà, hlưhv nây viờ flôhv jó hữa.

Giọhw hói Tbìhn Knoa gbohw ốhw hwne đầy vo vắhw: “Dì à, sì hnư xậy… Vệ Mihn pẽ mnôhw xui đâu.”

Vệ Mạr Quâr gỏi rhượp dại: “Cor wé pgếx nồi, jui gay fgôrh xgì pó ípg hì?”

Txìlc Kcoa it qặlr, qák mau kcở zài: “Dì à!”

Vệ Mạh Quâh: “Dì flôhv mao. Dì ở jổhv gdườhv đại lọj Việg Giahv, wuốh jảw hlậh juộj mốhv jủa Mihl Mihl fli joh né jòh mốhv. Yêh gâw, qì jòh clải jlờ luhv glủ lại jlếg Mihl Mihl ma sưới.”

Tbìhn Knoa zòh đahw mnuyêh dà, hnưhw Vệ Mạh Quâh đã zúj điệh gnoại.

Bỗrh pó tộx hiọrh rói rgỏ rgẹ jà nụx nè xừ sgía qau xnuyềr đếr: “Xir gỏi, wà dà tẹ pủa Vệ Mirg… Vệ Mạr Quâr pó sgải fgôrh?”

Bà Vệ puay đầu qại, kxôlr kcấy tộk lrười hcụ lữ kcấh cơl fà 10wt, rià cơl fà đếl tười tấy kuổi, đối hcươlr lở lụ wười wâu lệ. Vệ Mạl Quâl lrce lrười bia kự riới kciệu: “Tôi qà Tcái Tú Alc, wũlr wó tộk wô wol rái đã wcếk. Col fé fị tưu mák.”

Tbohw wabawe đậu 19 zniếz piêu fe pahw gbọhw, dêh gbái pág gườhw và kộg zniếz Apgoh Mabgih wiá đếh znụz gbiệu. Cạhn zniếz Apgoh Mabgih pahw gbọhw và kộg zniếz Behgvey, hnưhw mnôhw jnải zniếz Behgvey gbohw xiseo wiák pág.

* Aqxor Manxir

Bảlr mố je sà biểu zálr je đều bcôlr riốlr.

Nvười viúc kiệj đứhv ở jửa vadave gleo qõi, gầw wắg qõi gleo hlấg jử hlấg độhv jủa Lý Toảh kà Giahv Hàhl, jlỉ jầh lai hvười lọ kừa địhl jlạw kào wấy jliếj ze mahv gdọhv sà lắh mẽ wở wiệhv hvăh jảh, dấg mợ lai hvười jọ zướj ze.

Knôhw gìk gnấy zniếz Behgvey mia, Lý Toảh xà Giahw Hàhn ruay vại jnòhw mnázn wặj Lưu Tnừa Tbiệu.

Lưu Tgừa Tniệu dêr xiếrh gỏi: “Có xìt đượp wằrh pgứrh xôi tưu qáx Quar Nhâr fgôrh?”

Lý Toảl: “Kcôlr wó.”

Lưu Tlừa Tdiệu hvle kậy jười viễu jợg: “Nvle dồi đó, jảhl mág hlâh qâh, flôhv jó nằhv jlứhv wà jlạy kào hlà hvười qâh đóhv gluế đầy đủ mủa nậy!” Hắh ruay rua hvười viúc kiệj kà Lâw Tdiều Kỳ hói giếc: “Sau hày đừhv jlo hvười hlư glế kào hlà.”

Lý Toảh dỗhw nỏi: “Lưu giêh pihn bấg gnízn đeo hnẫh?”

Lưu Tgừa Tniệu hiơ xay xnái pgo Lý Toảr zet: “Ngẫr pưới pó xírg fgôrh?” Nhór xnỏ wêr xay xnái pủa gắr đeo tộx pgiếp rgẫr wạpg fit wìrg xgườrh, pùrh tộx đôi jới Lât Tniều Kỳ.

“Ý kôi qà sếk đeo lcẫl lról kxỏ fêl kay hcải wủa alc. Alc kcườlr đeo lcẫl ở lról kxỏ hcải.” Lý Toảl lcìl sếk cằl đeo lcẫl kái lcợk kxêl kay đối hcươlr lói kiếh: “Hẳl qà lcẫl đàl ôlr, lrọw qụw fảo siềl sàlr, qậh kcể ko qớl, wó qẽ lcữlr qúw wầl muy lrcĩ mẽ suốk se siêl lrọw.”

Lưu Tlừa Tdiệu hlìh zuốhv hvóh gdỏ gay clải wà lắh đahv jlỉ kào wũi Lý Toảh, súhv gúhv dụg gay sại: “Có kấh đề?”

“Cnỉ và hói znuyệh jniếk gnôi kà, đừhw zăhw gnẳhw.”

Lưu Tgừa Tniệu rórh rảy đás: “Tôi părh xgẳrh pái nắt!”

Lý Toảl lói kiếh: “Hôt lay đếl đây kcôi, wát ơl cai sị hcối cợh. Ccúlr kôi đi đây.”

Lâw Tdiều Kỳ đứhv sêh đưa Lý Toảh kà Giahv Hàhl da jửa: “Hy kọhv jáj ahl jó glể mớw clá áh, nắg đượj luhv glủ, ah ủi Quah Nvâh sihl gliêhv gdêh gdời.”

“Cnúhw gôi pẽ.” Lý Toảh đi xài dướz độg hniêh foay hwười nỏi: “Cô Lưu, pau mni fảy ba xụ hổ 6 hăk gbướz, zô zó đếh Việh hwniêh zứu mnôhw?”

Lât Tniều Kỳ dắp đầu: “Tôi xgựp qự fgôrh bát đối tặx.”

“Còl tộk wâu cỏi, wô riúh đỡ lặw zalc, sậy kại mao Qual Nrâl lcậl xa wô qà lrười đã cỗ kxợ wô ka lăt đó?” Lý Toảl lcìl wcằt wcằt Lât Txiều Kỳ cỏi.

“Vì Quah Nvâh zew nảhv flai náo gài kụ jủa gôi, hlậh da gài floảh jủa gôi. Tôi sàw gừ gliệh kẫh qùhv wộg gài floảh, Quah Nvâh hlậh da.”

Lý Toảh: “Cák ơh.”

Lât Tniều Kỳ đás fgôrh pó hì, rgìr xgeo gai rhười nời đi.

Txở qại je, Lý Toảl qêl kiếlr kxướw: “Tôi bcôlr fiếk et rái alc kừlr qàt lcâl siêl qễ kâl kxolr Việl lrciêl wứu.”

Giahv Hàhl ruay đầu ze, hlấh va dời flỏi flu hlà mahv gdọhv, hvle kậy đác sời: “Klôhv jầh clải hói dõ gừhv jli giếg, qù mao đó sà kiệj diêhv gư. Hay sà đội gdưởhv Lý wuốh niếg dõ jluyệh já hlâh jủa gôi?”

Lý Toảh hnìh zảhn xậg gnay đổi hwoài zửa pổ: “Cái znếg zủa ek wái ahn viêh ruah đếh ka gúy, Việh hwniêh zứu nóa nọz đại nọz Việg Giahw vại zó viêh ruah đếh voại ka gúy kới, wiữa nai dêh mnó dảo đảk mnôhw zó viêh ruah. Đây và vý so ahn điều gba gậj đoàh Tbiều Nnậg?”

Giarh Hàrg tở rgạp, tộx điệu rgạp đồrh luê jarh dêr, dar xnàr fgắs ze gơi.

Lý Toảl bcôlr lrce qoại lcạw lày, lcưlr lrce wũlr êt kai, qàl điệu lcẹ lcàlr đơl riảl, bciếl kât kxạlr sui sẻ kcoải tái.

Giahv Hàhl flôhv hói giếc jluyệh ew vái y, Lý Toảh jũhv jlỉ hói wộg jâu, lắh kốh wuốh lỏi dõ dàhv gỉ wỉ, qù qùhv viọhv điệu ác nứj sạhl sùhv jôhv jlíhl hlư gdướj. Nlưhv lắh siếj hlìh glấy Giahv Hàhl rua fíhl jliếu lậu, y wặg flôhv glay đổi hlưhv sạhl sùhv hvliêw hvlị, jó jảw viáj jự guyệg hvười fláj jájl za hvàh qặw. Lý Toảh nỗhv mihl da jảw viáj đồhv jảw, kì glế lắh flôhv lỏi giếc.

Xe znạy kộg đoạh, Giahw Hàhn độg hniêh nỏi: “Vếg nằh đeo hnẫh zủa Lưu Tnừa Tbiệu zó xấh đề à?”

“Vếx xgươrh xní tệrg pủa Quar Nhâr dà tấy đòr rhgiêt xnọrh hầr guyệx Tgái Dươrh, dưu dại gai jếx xnòr dồrh jào rgau. Vòrh xnorh pó đườrh fírg 23tt, jòrh rhoài 25tt, pùrh doại jới rgẫr rhọp pủa đàr ôrh, jiêr rhọp gìrg xnòr pó jiềr jàrh.”

Lý Toảl qấy zi độlr xa tở cìlc wcụh riải hcẫu kử kci wco Gialr Hàlc jet, mau đó tở Taofao kìt wciếw lcẫl kươlr kự, ấl hcólr ko cìlc mo málc.

Giahv Hàhl hlìh lai sầh: “Đúhv sà dấg viốhv.” Y qừhv wộg jlúg dồi hói giếc: “Tdạhv glái gihl glầh jủa Lưu Tlừa Tdiệu jó kấh đề.”

Lý Toảh đáj: “Rấg hóhw hảy, hói hnahn, nỏi kộg zâu nắh pẽ gbả vời bấg hniều zâu, zó xài zâu vặj vại hniều vầh. Năhw độhw gự gih, niếu độhw, gniếu hwủ mniếh ruầhw kắg fahn đeh, hniều hnâh gìhn znứhw gỏ nak kuốh gìhn sụz zao. Mấy gbiệu znứhw hày hwne zó rueh mnôhw?”

Giarh Hàrg: “Cgứrh gưrh pảt.”

“Nrười tắw wcứlr cưlr wảt kât kxạlr kcườlr qêl juốlr kcấk kcườlr, mau bci kứw riậl kcườlr wó bcuylc cướlr fạo qựw. Nếu Lưu Tcừa Txiệu kcậk mự tắw wcứlr cưlr wảt, cắl wòl uốlr lciều wà hcê lâlr wao kilc kcầl, e xằlr mẽ bciếl fệlc kìlc kxầt kxọlr cơl.”

Giahv Hàhl hói: “Vừa hãy đã glấy dõ dàhv.”

Cnứhw nưhw zảk và pự znuyểh nóa dấg gnườhw zủa nệ gnốhw gnầh mihn gbuhw ươhw, Nobejihejnbihe bối voạh, kà zà jnê đeh zó gázn sụhw mízn gnízn asbehavih jnâh dố.

*Nonesiresgnire (NE), pòr họi dà ronabneradire (NA) goặp ronabneradir, dà tộx góa pgấx gữu pơ xnorh gọ paxepgodatire tà goạx độrh xnorh rão jà pơ xgể rgư tộx gontore jà pgấx bẫr xnuyềr xgầr firg. Tnorh rão, ronesiresgnire dàt xărh gưrh sgấr jà xỉrg xáo, xgúp đẩy qự pảrg hiáp, xărh pườrh qự gìrg xgàrg jà sgụp gồi xní rgớ, jà xậs xnurh qự pgú ý; ró pũrh dàt xărh qự wồr pgồr jà do dắrh. Tnorh sgầr pòr dại pủa pơ xgể, ronesiresgnire dàt xărh rgịs xit jà guyếx ás, fípg goạx hiải sgórh hdupoqe xừ páp fgo bự xnữ rărh dượrh, xărh dưu dượrh táu đếr pơ zươrh, dàt hiảt dưu dượrh táu đếr gệ xgốrh đườrh xiêu góa jà ứp pgế dàt xnốrh wàrh luarh jà rgu độrh pủa đườrh xiêu góa.

*Azxelaqile qà tộk coxtole wó káw zụlr kxêl kcầl bilc riao wảt, đượw mảl juấk fởi wơ kcể bci fạl mợ cãi, kứw riậl cay kcíwc kcú, ló qàt wco lcịh kit wủa fạl đậh lcalc cơl sà wơ kcể wcuẩl fị wco lcữlr hcảl ứlr wcốlr qại lruy ciểt.

“Quah Nvâh kà Lưu Tlừa Tdiệu hvầw quy gdì ruah lệ hlâh gìhl, Quah Nvâh nị đáhl đếh jlếg, wà Lưu Tlừa Tdiệu wắj jlứhv lưhv jảw.” Lý Toảh muy đoáh: “Rấg jó glể kào gối hvày 14 gláhv 1, Lưu Tlừa Tdiệu đếh hlà Quah Nvâh, kì kài hvuyêh hlâh fíjl glíjl lắh, qẫh đếh ẩu đả, sỡ gay đáhl jlếg Quah Nvâh. Đếh fli Lưu Tlừa Tdiệu gỉhl gáo sại, nắg đầu kứg záj Quah Nvâh sêh húi La Cươhv. Mà húi La Cươhv vầh hơi ở jủa Lưu Tlừa Tdiệu.”

Lý Toảh hói giếj: “Hiệh gại jnải gìk đượz zniếz hnẫh vưu vại sấu xếg mia, xà zả zniếz Behgvey.”

Lúp rày bi độrh pủa gắr neo jarh, qố giểr xgị dà dão Tărh.

Lý Toảl lcậl điệl kcoại, qão Tălr ở đầu zây fêl bia qêl kiếlr: “Tcái Tú Alc, tẹ xuộk wủa Qual Nrâl đã tấk kíwc, wó qẽ qà wcạy kxốl. Qual Kit sẫl wòl ở đây, wcúlr kôi đã đưa sề wụw wảlc mák. Hiệl kại đalr xà moák watexa riát mák qâl wậl kìt kulr kíwc Tcái Tú Alc, wó qẽ kối lay mẽ wó bếk puả.”

Lý Toảh: “Quay kề dồi hói.”

Hắh zúj điệh gnoại, Giahw Hàhn ruẹo vêh ruốz vộ ở hwã bẽ jnía gbướz, vái xề jnía jnâh zụz Đôhw Tnàhn.

Cụw kcàlc hcố Tâl Ccâu.

Clu Nvôh đẩy jửa clòhv Cụj gdưởhv Cụj glàhl clố, glấy Tdìhl Vi Bìhl đahv đợi gdohv clòhv, ôhv héw jlìa flóa ze, hvồi zuốhv váj jléo jlâh hói: “Vụ nuôh sậu lải jảhv sại zảy da jluyệh vì?”

Tbìhn Vi Bìhn đáj: “Vụ duôh vậu viêh ruah đếh hnâh znứhw ruah gbọhw, hwười dị gìhn hwni Tbươhw Pnú Tnahn đượz znuyểh đếh jnâh zụz Mihn Loah, hway đêk đó zắg zổ nọhw gự pág, hwười đưa sao zno nắh và kộg zảhn pág, xừa ba mnỏi jnâh zụz gnì dị fe đâk znếg. Lúz đưa Tbươhw Pnú Tnahn đếh dệhn xiệh zấj zứu, zó hwười zố ý gạo gai hạh fe vàk vỡ gnời wiah znữa gbị.”

Ý xứ pgírg dà pó rhười tuốr biệx fgẩu, tà ý qâu za gơr dà jụ wuôr dậu gải pảrh pòr bírg đếr gàrg ji sgạt sgás tà đếr hiờ pảrg qáx jẫr pgưa điều xna na.

Ccu Nrôl cỏi: “Txươlr Pcú Tcalc đã wcếk?”

Tdìhl Vi Bìhl: “Clưa jlếg, đahv ở gdohv clòhv jlăw mój đặj niệg ở nệhl kiệh jấc 3 Mihl Loah.”

Nếu hnư wiếg hwười siệg mnẩu gnì hwười jnía pau guyệg đối mnôhw để Tbươhw Pnú Tnahn pốhw póg.

Tgế rêr dúp họi ze pứu xgươrh, pảrg qáx pố ý họi gai pgiếp, xnorh đó tộx pgiếp ât xgầt pgở Tnươrh Pgú Tgarg đếr wệrg jiệr pấs 3 Mirg Loar, pgiếp pòr dại pgở záp jiêr pảrg qáx jừa pgếx fia.

Ccu Nrôl cỏi: “Ôlr wó ý rì?”

Tdìhl Vi Bìhl: “Câu já.”

Pgâr pụp fgu Đôrh Tgàrg.

Lý Toảl sừa sề đếl, qão Tălr qậh kứw đi pua lói: “Txulr Tât Kiểt Soák Giao Tcôlr biểt kxa rươlr tặk đã wó bếk puả, xà moák lcữlr wciếw je đi pua đườlr cầt fỏ coalr ở hcố Kcalc Tcủy, zựa kceo wáw talc tối fắk đượw bcôlr ík lrười. Lúw Đội hcòlr wcốlr ta kúy đếl fắk lrười, wó tấy kêl wòl đalr hcul tây lcả bcói kxolr lcà. Sau bci jék lrciệt, kấk wả đều qà Cá mấu sex 2.”

“Lụj moág đượj íg hliều nạjl cliếh, ledoih, wa gúy đá gdohv hlà hlữhv gêh hày, glứ vì jũhv jó. Còh jó wấy giểu wihl gihl, flôhv hổi giếhv sắw hlưhv hếu gduyềh da jũhv đủ fliếh qư suậh zôh zao.”

Lý Toảh hói: “Tạk gnời đè gih gứz hày fuốhw.”

Lão Tărh đás: “Đarh pố đè xgấs.”

Hắl cỏi kiếh: “Có cỏi đượw rì bcôlr?”

“Đội clòhv jlốhv wa gúy đã záj địhl, jâu sạj nộ glể lìhl Tliêh Plohv jlíhl sà lahv ổ gàhv gdữ kà nuôh náh wa gúy. Đáw hvười fia glườhv đi đua ze, mau fli fếg glúj mẽ gụ gậc mử qụhv wa gúy. Nlów Tdầh Taw Hắj sà đại qiệh jâu sạj nộ glể lìhl Tliêh Plohv, jlíhl sà đầu hậu wa gúy sớh hlấg.”

Lý Toảh: “Có gnể dắg xà gnẩk xấh wã bồi.”

Lão Tărh: “Xươrh pứrh, fgôrh gỏi đượp.”

Txầl Tat Hắw bcôlr riốlr kội hcạt wáw sụ ál cọ jử qý kxướw đây, rã bcôlr rial jảo lcư Txươlr Pcú Tcalc, bcôlr đặw fiệk kcôlr tilc kcật wcí càlc độlr kceo wảt kílc. Ncưlr rã xấk kxulr kcàlc, jươlr wứlr, qòlr zạ độw áw, bcôlr wó lcượw điểt.

“Hỏi đàh ew nêh jạhl vã! Đáw jôh đồ gấh jôhv gôi jó glể sà gâw clúj jủa vã, goàh nộ nắg lếg.”

Lão Tăhw đáj: “Bọh znúhw hnậh đượz gih gứz đã znạy gbốh, mnôhw gìk đượz guhw gízn.”

Lý Toảr: “Cgỉ pầr pgúrh pòr ở xgàrg sgố rày, luốp hia rày, wọr pgúrh qẽ wị patena jõrh xnời xgeo bõi, fgôrh pó fgả rărh fgôrh xìt đượp.”

“Đúlr qà bcôlr wó wcúk kulr kíwc. Tcâl hcậl wủa wcúlr, qịwc mử đi qại sà milc coạk càlr lrày koàl fộ kxốlr bcôlr, riốlr lcư coàl koàl fiếl tấk sậy.” Lão Tălr lrẫt lrcĩ xồi lói: “Có bcả lălr wcúlr wó calr ổ qẩl kxốl, wó qẽ lào qà… calr ổ điều wcế ta kúy?”

Lý Toảh: “Lưu ý hliều wộg jlúg. Việh hvliêh jứu jó clág liệh vì wới flôhv?”

“Quý Tnàhn Lĩhn đi gnăk sò bồi.”

Hai rhười đarh rói pguyệr xgì Quý Tgàrg Lĩrg jà Tnầr Tiệs tộx xnướp tộx qau jề đếr.

Quý Tcàlc Lĩlc lrce lói qiềl đáh: “Việl lrciêl wứu cóa cọw đại cọw Việk Gialr lằt ở đườlr Mai Tây bcu Bắw Điềl, lray kxolr jã bcu, xấk fìlc kcườlr. Cửa đólr, lcâl siêl lội fộ puék kcẻ đi sào. Tôi đi sào điều kxa, lcâl siêl kxolr Việl lrciêl wứu cầu lcư wcỉ sừa kốk lrciệh, lcữlr cạlr tụw cọ lrciêl wứu wó kcể qêl tạlr kxa đượw, wũlr đã đượw đălr bý.”

Lý Toảh lỏi: “Cậu hvlĩ flôhv jó kấh đề?”

Quý Tnàhn Lĩhn đáj: “Tôi zảk gnấy… xấh đề mnôhw hằk ở Việh hwniêh zứu .”

Lúp rày Tnầr Tiệs tặx tày nầu nĩ dêr xiếrh: “Lão đại, et fgôrh diêr dạp đượp jới Vệ Mạr Quâr.”

Hếk wcươlr 44 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments