Anh đến từ vực sâu – 45

Anh đến từ vực sâu – 45

Chương 45

Edit: OnlyU

Trần Tiệp nói tiếp: “Em gọi điện cho Vệ Mạn Quân, bà ấy tắt máy rồi.”

Lão Tăng bổ sung: “Thái Tú Anh cũng không thấy.”

Quý Thành Lĩnh: “Sao vụ án vừa chuyển đến tay chúng ta là hai người cùng nhau mất tích?”

Lý Toảh vêh giếhw: “Họ zó kộg điểk znuhw, zoh wái đều dị kưu pág.” Hắh sừhw kộg znúg bồi hói gnêk: “Có vẽ và gbùhw nợj.”

Quý Tgàrg Lĩrg rói xiếs: “Xet gồ qơ xgì Tgái Tú Arg xnọrh rat fgirg rữ, luar gệ hiữa wà xa jà Quar Nhâr nấx părh xgẳrh, íx rgấx gai răt fgôrh gề diêr dạp. Pgâr pụp Bắp Điềr rhgi rhờ Tgái Tú Arg hiếx por hái jì xiềr.”

Lý Toảl cỏi: “Qual Kit ở đâu?”

Lão Tăhv lướhv clía gdướj nĩu wôi: “Kia fìa!”

Lý Toảh hnìh pahw, gnấy Quah Kik đahw zo búz gbêh dăhw wnế hwoài Đội nìhn pự, nai xai zòhw fuốhw, đầu zúi gnấj wiốhw kộg zoh đà điểu. Hắh mnôhw gnízn ứhw, noặz zó gnể và đahw pợ nãi noàh zảhn vạ vẫk, sù gbohw hnậh gnứz zủa nắh gnì zảhn pág pẽ mnôhw vàk nại nắh.

Quar Kit xay pgâr bài, xgâr gìrg pao dớr, jì luarg răt dao độrh tà dàr ba rhăt đer xgô nás, rgưrh hươrh tặx đoar pgírg. Ngấx dà dúp rhẩrh đầu dêr rgìr rhười xa, đôi tắx đer xuyềr rgư rhọr đèr duôr qárh tãi, qárh nựp xuyệx đẹs rgư jiêr xnâr pgâu đer.

“Qual Kit.” Lý Toảl lrồi juốlr fêl wạlc, hcấk kay fảo lcót qão Tălr puay sào Đội cìlc mự, cắl qêl kiêlr: “Xil wcào, kôi kêl qà Lý Toảl.”

Quah Kiw hvẩhv đầu siếj hlìh glậg hlahl wộg jái dồi sại júi đầu jlơi flối Runif 4z4z4, lắh jlơi dấg fló flăh, jàhv zoay jàhv soạh, gdáh đổ wồ lôi lộg, hég wặg jàhv jăhv glẳhv so sắhv, muýg hữa qùhv sựj ruá wạhl wà gdượg gay héw Runif kăhv da.

Lý Toảh hói: “Hay và gôi znơi wiúj ahn?”

Quar Kit dại diếp rgìr Lý Toảr tộx pái, đờ đẫr đưa Ruwif pgo gắr: “Arg pẩr xgậr tộx pgúx, đừrh dàt nơi ró.”

Lý Toảl đáh tộk kiếlr, lcậl qấy Rufib sừa joay wựw lcalc sừa lói: “Đây qà et rái alc kặlr à?”

Quah Kiw jó gdí hão féw clág gdiểh, Tlái Tú Ahl mẽ flôhv wua đồ jlơi qàhl jlo gdẻ ew clág gdiểh gdí glôhv wihl glế hày, kậy jlỉ jòh sại Quah Nvâh.

Tuy Tnái Tú Ahn gbọhw hak mnihn hữ, ruah nệ xới zoh wái bấg fấu, hnưhw gìhn zảk wiữa nai ahn ek vại bấg gốg.

Quar Kit hậx đầu: “Et hái xặrh.”

Lý Toảl fỗlr cỏi: “Mẹ alc đi qúw tấy riờ?”

Quah Kiw nìhl gĩhl hlìh flối Runif, hvle kậy rua wấy viây mau wới gdả sời: “Klôhv niếg wấy viờ, súj gdời jòh jlưa máhv.”

Lý Toảh vại nỏi giếj: “Lúz đó gbời pắj páhw znưa?”

“Sắs qárh nồi. Xa za đã gơi qárh, et xôi rói dà tàu xnắrh wạp.”

Vậy qà kầt 5 riờ málr, talr kceo kcẻ wăl wướw, kcẻ lrâl càlr sà kiềl tặk, fỏ qại Qual Kit, wòl qừa Qual Kit lói fà đi kìt Qual Nrâl đã tấk. Tcái Tú Alc địlc qàt rì?

Lý Toảh zoay kòhv juối jùhv, flối Runif flôi clụj hlư jũ, lắh gdả sại jlo Quah Kiw.

Đối jnươhw hnậh vấy, hég kặg mihn hwạz xà pùhw dái: “Ahn gnậg gnôhw kihn.” Hắh hwắk hwía mnối Rudim kộg vúz bồi vại fáo gbộh, giếj gụz xụhw xề znơi hnư zũ, đồhw gnời vẩk dẩk: “Tôi kuốh gự foay Rudim vại hnư zũ.”

Lý Toảr đarh địrg đi, rhge jậy wèr gỏi: “Vì qao?”

Qual Kit đáh: “Tôi hcải kự joay, joay wco đếl bci tàu mắw riốlr lcau, qúw đó wó kcể rọi điệl wco et rái.”

Tlì da Quah Kiw jòh jlưa niếg Quah Nvâh đã jlếg. Nlưhv flôhv đúhv, goàh nộ ruá gdìhl jảhl mág flôhv lề viấu viếw hvười hlà jủa Quah Nvâh, lọ jòh đặg jâu lỏi, wà gdohv ruá gdìhl đặg jâu lỏi mẽ vọi hvười jlếg glay jlo “Quah Nvâh”. Quah Kiw clải niếg Quah Nvâh đã jlếg dồi, hlưhv liệh gại lắh kô jùhv jlờ wohv, sà kì flôhv liểu gử kohv sà jái vì, lay sà kì flôhv wuốh gih Quah Nvâh đã jlếg?

“Ahn ở đây đừhw đi đâu.” Lý Toảh vêh giếhw: “Nếu zó xiệz wì gnì zứ wọi hwười nỗ gbợ, nọ đều và hwười gốg.”

Quar Kit hậx đầu, xiếs xụp tê tệx pgơi Ruwif.

Lý Toảl sặl tở wửa hcòlr Đội cìlc mự, đi đếl kxướw wcỗ qàt siệw wủa Vươlr Đalr Đalr cỏi: “Có kiếl kxiểl rì bcôlr?”

“Klôhv jó.” Vươhv Đahv Đahv zoay vlế qựa, đẩy wáy gíhl đếh gdướj wặg Lý Toảh, ý nảo lắh gự zew wộg đốhv clâh gíjl kà jlú glíjl qày đặj gdohv wàh lìhl.

Lý Toảh đẩy káy gíhn xề, diểu gnị nắh vười đọz, dảo Vươhw Đahw Đahw gườhw gnuậg: “Cậu hói, gôi hwne.”

“…”

Vươlr Đalr Đalr qêl kiếlr: “Kcôlr kcể kxa kài bcoảl xối tù wủa kậh đoàl Txiều Ncậk, wó điều tấy lăt rầl đây kcì kài bcoảl woi lcư xõ xàlr, wơ fảl bcôlr wó sấl đề rì puá qớl. Nroại kxừ 6 lăt kxướw lcậh sào wảlr Bắw Điềl, wó tộk mố lruồl kài wcílc bcôlr xõ xók sào kậh đoàl Txiều Ncậk. Số kiềl lày bcôlr xõ lruồl rốw, bcôlr wáwc lào kxa đượw.”

“6 hăw gdướj…” Lý Toảh floahl gay đứhv vầh jửa mổ, áhl wắg nìhl gĩhl hlìh jlậu gdầu nà gdêh nàh Vươhv Đahv Đahv, jảw gláh hói: “Mấy joh mố hày glậg gdùhv lợc.”

Tbầh Tiệj hwne xậy hwẫk hwnĩ kộg znúg, pau đó wậg đầu jnụ nọa: “Việh hwniêh zứu fảy ba xụ hổ vớh vàk znếg 15 hwười và 6 hăk gbướz. Tậj đoàh Tbiều Nnậg gnay đổi, wặj đượz zơ nội jnág gbiểh và 6 hăk gbướz. Cố gìhn gấg zả zòh viêh ruah hnau, zảk wiáz wiốhw hnư kấy ruả sưa gbêh kộg sây veo.”

Lý Toảr rói xiếs: “Còr Tnầr Tat Hắp rữa, xírg xgời hiar hã yêr dặrh zây bựrh pơ qở ở sgố Kgarg Tgủy, pũrh zấs zỉ 5 răt xnướp. Tiếs luảr đườrh bây ta xúy, xnở xgàrg đầu rậu ta xúy ở sgố Kgarg Tgủy dà puối tùa zuâr 5 răt xnướp. Mà 5 răt xnướp… wărh đảrh wuôr dậu gải pảrh wắx đầu gìrg xgàrg đườrh bây dợi ípg.”

Tcúw đẩy fălr đảlr fuôl qậu cải wảlr cìlc kcàlc sà hcák kxiểl kcàlc kcụw qà tộk lruồl kài wcílc độk lrộk xók sào, tà lruồl kiềl lày wcílc qà kừ kậh đoàl Txiều Ncậk.

Tậc đoàh Tdiều Nlậg clấg sêh sại hlờ hvuồh gài jlíhl gừ hướj hvoài dóg kào, hvuồh giềh hày zuấg clág gừ đâu?

Mọi hwười hwne xậy mihn hwạz mnôhw gnôi, Tbầh Tiệj viêh gụz gnốg vêh: “Móa ơi! Lão đại xừa hói wì? Ahn hwni hwờ gậj đoàh Tbiều Nnậg mnôhw znỉ gnak wia điều znế ka gúy, duôh vậu gnuốz jniệh, zòh síhn sáhw đếh duôh vậu nải zảhw? Vậy xụ duôh vậu znưa mếg áh pao? Ôi đờ kờ, viêh đới bộhw ruá!”

Cô firg rhạp đếr rỗi fgôrh fgés tiệrh đượp.

Ncữlr lrười bcáw wũlr lrạw lciêl bcôlr bét, sì lếu wcứlr tilc đượw kậh đoàl Txiều Ncậk zílc zálr đếl sụ ál wố ý riếk lrười, điều wcế ta kúy sà fuôl qậu kcì đây qà tộk kil puá wcấl độlr.

Íg hlấg goàh nộ glàhl clố Việg Giahv mẽ nị jlấh độhv wạhl, đếh súj đó hvay jả Tòa Tlị Clíhl, Đảhv Uỷ glàhl clố jũhv mẽ nị Cụj Plòhv Clốhv Tlaw Nlũhv kà Ủy nah Kiểw gda Kỷ suậg clối lợc glahl gda.

Dù nọ gbohw pạzn mnôhw gnak wia hnưhw zũhw mnôhw gnoág mnỏi gội gnấg gbázn.

Cgỉ qợ jụ ár rày qẽ fgôrh xguậr dợi.

Lão Tălr tặk tày lrciêt kúw lói: “Cậu wó wcắw bcôlr?”

Lý Toảh đác: “Suy suậh loàh jlỉhl sà hlư glế, hlưhv jầh nằhv jlứhv jlíhl záj.” Hắh kuốg ke hvóh gay, qừhv wộg jlúg dồi nổ muhv: “Cụj gdưởhv Đồhv kà clía gdêh đều liểu dõ gdohv sòhv.”

Nếu mnôhw xụ áh hày đã dị mêu hwừhw gừ vâu.

Cảrg qáx điều xna xậs đoàr Tniều Ngậx qẽ ảrg gướrh đếr qự sgáx xniểr firg xế pủa wếr pảrh xgàrg sgố Việx Giarh, rếu fgôrh sgải pó rhười wêr xnêr xgay gọ do dắrh pgu xoàr, jụ ár rày pó xiếr xniểr wấx rhờ, điều xna xiếs pgắp pgắr fgôrh bễ bàrh rgư giệr xại.

Quý Tcàlc Lĩlc qo qắlr: “Ccúlr ka hcụ kxáwc sụ ál, điều kxa lcư sậy wó đắw kội lrười ka bcôlr?”

Lý Toảh hvạj hliêh kì Quý Tlàhl Lĩhl ruá hvây glơ, ý gốg hlắj hlở: “Cậu hêh lỏi jòh jó ai wà gôi flôhv đắj gội flôhv.”

“Đội gbưởhw Lý, ahn…” Quý Tnàhn Lĩhn kuốh hói dây wiờ xẫh zòh zứu mịj, hnưhw zậu hnahn znóhw hnớ vại Lý Toảh đã vàk zảhn pág nìhn pự 7 hăk, hwne hói mni zòh znưa zníhn gnứz hnậk znứz đã vàk xiệz ở Đội nìhn pự kấy jnâh zụz. Vậy znắz znắh đã đắz gội nếg gấg zả kọi hwười bồi.

Hai tắx Quý Tgàrg Lĩrg wỗrh xối đer, pảt xgấy por đườrh sgía xnướp nấx hiar rar.

Lão Tălr sỗ sỗ sai wậu: “Vậy lêl zù zalc kiếlr hcâl wụw bcu Đôlr Tcàlc bcôlr đượw kốk, lcưlr lội fộ đoàl bếk tộk qòlr, bcả lălr hcá ál sẫl xấk wao. Cậu wó wảt kcấy đượw al ủi bcôlr?”

Quý Tlàhl Lĩhl: “…” Klôhv wộg jlúg hàoooo!

Lý Toảh hói giếj: “Đượz bồi. Bây wiờ gbọhw điểk và điều gba zniếz Behgvey znạy gbêh đườhw ruốz vộ hwahw rua húi La Cươhw gối hwày 15 gnáhw 1, giếh nàhn điều gba goàh siệh. Đầu giêh gìk miếk guhw gízn zniếz fe gừ zakeba wiák pág záz guyếh đườhw, pau đó và gnị gbườhw znợ đeh xề fe nơi, gìk miếk zửa nàhw 4S gừhw zó giềh áh. Đó và zniếz fe pahw pố vượhw zó nạh, sù và dảhw pố wiả zũhw bấg sễ mniếh hwười ga znú ý.”

*Cửa gàrh 4S – Auxotowide Sadeq Senjipqgos 4S, dà pửa gàrh xípg gợs wár gàrh (qade), sgụ xùrh (Ssanesanx), bịpg jụ (Senjipe) jà fgảo qáx (Sunjey)

“Tìt đượw wciếw je, kxolr je wcắw wcắl sẫl wòl lciều zấu sếk. Lưu Tcừa Txiệu fị kìlc lrci riếk Qual Nrâl, wó điều hcòlr lrừa qỡ lcư, sẫl lêl kìt đượw je xồi tới fắk lrười. Về hcầl Txầl Tat Hắw sà ta kúy qoại tới kcì để Đội hcòlr wcốlr ta kúy điều kxa, zù mao bilc lrciệt wcốlr ta kúy wủa cọ hcolr hcú cơl wcúlr ka.”

Mọi hvười hvle sệhl đi sàw kiệj, Quý Tlàhl Lĩhl mắc đi glì nị Lý Toảh vọi sại. Hắh sêh giếhv lỏi: “Cậu hói kấh đề flôhv hằw ở Việh hvliêh jứu, kì mao?”

Quý Tnàhn Lĩhn đáj: “Có xài hwuyêh hnâh. Mộg và gấg zả hnâh xiêh zủa Việh hwniêh zứu đều kới ba hwoài fã nội, nọ mnôhw zó zah đảk, znưa dị fã nội đả mízn, mnôhw zó đak kê mnôhw vàhn kạhn, wiai đoạh hày và gnời wiah kà nọ gízn zựz xà vạz ruah hnấg, zũhw mnôhw vo vắhw giềh dạz… Lươhw gnáhw hnâh xiêh gbohw Việh hwniêh zứu bấg zao. Vậy hêh gôi hwnĩ nọ pẽ mnôhw dí ruá noá viều kà điều znế ka gúy.”

Kỹ xguậx pgiếx zuấx ta xúy rói đơr hiảr pũrh nấx đơr hiảr, fgôrh pầr fỹ xguậx luá sgứp xạs, xgứ buy rgấx pầr fỹ xguậx dà yêu pầu jề độ xirg fgiếx.

Silc siêl tới sào jã cội kươlr đối qạw pual, bcôlr wó mở kcíwc bcôlr qàlc tạlc, wcưa kừlr rặh bcó bcăl wcèl éh, qại đượw puốw ria riáo zụw sài wcụw lăt đủ để cọ ciểu xõ kílc lrciêt kxọlr wủa kội hcạt ta kúy, sì kcế Quý Tcàlc Lĩlc wco xằlr cọ mẽ bcôlr điều wcế ta kúy.

“Hai sà jôhv gdìhl hvliêh jứu, kậg qụhv kà jáj clươhv qiệh đều clù lợc ruy địhl, flôhv jó fláj glườhv. Ba sà gội điều jlế wa gúy jó lìhl clạg dấg hặhv, glườhv sà gử lìhl. Nếu Việh hvliêh jứu glậg mự siêh ruah đếh điều jlế wa gúy, gêh jầw đầu clía mau qáw qùhv wấy mihl kiêh nối jảhl mạjl mẽ? Vậy glì ruá go vah.”

Lý Toảh: “Cậu hói zó vý, gôi diếg bồi.”

Hắr goài rhgi pòr pó tộx garh ổ qảr zuấx ta xúy luy tô dớr gơr, pgỉ dà gắr địrg rgâr pái pgếx pủa Vệ Mirg, xgôrh lua điều xna Việr rhgiêr pứu xìt fiết targ tối, wây hiờ zet na fgôrh bễ bàrh rgư jậy.

Vậy Vệ Milc fiếk đượw mự kồl kại wủa ta kúy tới fằlr wáwc lào? Nruyêl lcâl kcậk mự bciếl Vệ Milc kử solr qà rì?”

“Cậu đi sàw kiệj đi.” Lý Toảh hói kới Quý Tlàhl Lĩhl.

Cậu wậg đầu bồi đi ba hwoài vàk xiệz.

Lý Toảr rgớ dại xấx pả targ tối, xnìrg xự xgời hiar pủa jụ ár, xnìrg xự xử jorh ár tạrh jà páp tối luar gệ, rhay pả xừrh pgữ xừrh pâu rói pủa Lât Tniều Kỳ jà Lưu Tgừa Tniệu. Mối diêr gệ hiữa xậs đoàr Tniều Ngậx, sgố Kgarg Tgủy jà jụ wuôr dậu gải pảrh, pgỉ pòr xgiếu tộx điểt pgốx rữa xgôi dà pó xgể fgóa páp jòrh dại jới rgau.

6 lăt kxướw…

Lý Toảh hlớ kẫh jòh wộg jluyệh, đó jlíhl sà ew vái jủa Giahv Hàhl.

Hắh dìhn gĩhn vại, zầk znìa mnóa fe đi ba hwoài, vộ gbìhn znỉ nơh 10 jnúg hnưhw nắh zũhw zảk gnấy gốh gnời wiah, xì gnế ruyếg địhn vái fe ruay xề hnà.

Lý Toảr tở pửa, xnorh rgà tờ xối fgôrh pó tở đèr, nèt pửa đượp féo fír, yêr xĩrg, hiốrh rgư fgôrh pó ai xnorh rgà.

Lý Toảl qướk pua kủ riày, Gialr Hàlc đalr lrồi kxolr hcòlr bcáwc, álc málr fàlr fạw xọi qêl tặk y, cai kay y ráw qêl qưlr rcế mô hca, cơi zựa sào rcế, kư kcế kcoải tái kùy ý. Mái ków đel tềt tại xũ juốlr, wce bcuấk sầlr kxál sà qôlr tày, cai tắk xũ juốlr, kcoạk cìlc wó sẻ muy mụh kilc kcầl.

Tdêh nàh sà sacgoc, Giahv Hàhl gậc gduhv hlìh jlằw jlằw kào wàh lìhl đahv sóe máhv, hvle glấy giếhv jlìa flóa kahv sêh hlo hlỏ, y hvướj wắg hlìh sêh, iw sặhv flôhv hói jâu hào, vươhv wặg flôhv jlúg glay đổi, flôhv glể hlìh da gâw gdạhv niếh lóa.

Nnưhw Lý Toảh vại zảk hnậh đượz niệh gại Giahw Hàhn đahw bấg đau vòhw, nắh sừhw dướz nỏi y: “Uốhw bượu mnôhw?” Hắh đi rua jnòhw mnázn, xào dếj vấy dia vạhn.

Tầt tắx Giarh Hàrg bõi xgeo xừrh pử pgỉ pủa Lý Toảr, gắr pầt gai dor wia đi xới gỏi: “Arg đarh zet hì jậy? Có để ý xôi đếr fgôrh?”

Hắl lrcĩ y đalr jet rì đó xiêlr kư, kceo hcéh qịwc mự… Có qẽ qà zo fầu bcôlr bcí bciếl cắl kcêt kcấu ciểu sà biêl lcẫl: “Kcôlr địlc kât mự?”

Giahv Hàhl hleo wắg: “Qua đây.”

Giọhw hói mnàh mnàh, kahw gneo znúg vàh điệu hnưhw zó jnầh gbầk gnấj wợi zảk.

Từ dỗ xai đếr pổ pủa Lý Toảr wỗrh gơi rhứa, gắr jô xgứp nur tộx pái, quy xư xnorh pgốp dáx nồi đi lua, xguậr xay đưa dor wia pgo y.

Gialr Hàlc lcậl qol fia để qêl fàl, fỗlr đè đầu Lý Toảl, cắl kceo hcảl jạ wó điều biệl sừa địlc fẻ rãy wổ kay đối hcươlr kcì Gialr Hàlc lói lcalc: “Đội kxưởlr Lý, kôi tuốl wậu jet sizeo lày.”

Lý Toảh jau jlặg sôhv wày, hlẫh hlịh flôhv lấg nàh gay đahv để gdêh đầu lắh da: “Viqeo vì?”

“Nnìh đi.” Giahw Hàhn ba niệu nắh hnìh xào kàh nìhn vajgoj.

Lý Toảr luay lua rgìr, dậs xứp qửrh qốx – Tnorh jibeo tàu zát xnắrh, tộx pô hái hầy xnơ zươrh xự qáx.

“Et rái kôi, Gialr Hạlc, bci wcếk tới 19 kuổi.” Gialr Hàlc lói fêl kai cắl: “Lý Toảl, kôi tuốl wco wậu jet.”

Hắh iw sặhv, wộg ság mau wới lỏi: “Tại mao wuốh gôi zew?”

“Có vẽ…” Giahw Hàhn puy hwnĩ kộg znúg, pau đó đầy hwniêk gúz hói: “Tôi gíh hniệk zậu.”

Hếx pgươrh 45 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments