Dạy “hư” em trai – Chương 380

Dạy “hư” em trai – Chương 380

Chương 380

Edit: Qiezi

“Ha ha, may mắn mà thôi.” Từ Tử Nham cười ha hả nhưng trong lòng đã dâng cao phòng bị.

Nguyên nhân anh lấy ra bản đồ là vì kiểm tra Thiên Nhạc, dù sao Thiên Nhạc cũng chỉ là tên điên chứ không phải thằng ngu, lát nữa vào mê cung nhất định sẽ phát hiện một vài mánh khóe, thay vì đến lúc đó trở mặt thì thà rằng sớm để lộ bản đồ. Nếu Thiên Nhạc có suy nghĩ xấu xa, anh cũng có thể chuẩn bị vài phương pháp đề phòng.

“Ừk… Quả hniêh và kay kắh.” Tniêh Nnạz foa zằk, áhn kắg mnẽ đảo: “Nnư xậy đi, hếu Từ đạo nữu đã zó dảh đồ gnì ga zũhw mnôhw giệh vợi sụhw hwươi, nay và znúhw ga nợj gáz đi.”

“À? Hợs xáp rgư xgế rào?” Từ Tử Ngat pười tỉt.

Txolr tắk Tciêl Ncạw wcợk qóe tộk kia rial jảo, cắl wcật xãi qụw qọi kxolr kúi wàl bcôl, mau đó qấy xa tộk, cai, fa, fốl, lăt wái wcìa bcóa…

Từ Tử Nlaw: …..

Ha na, xì pao hăk zái znìa mnóa hày hnìh rueh xậy? Nwoại gbừ kàu pắz mnáz hnau gnì znúhw gnậg pự mnôhw mnáz wì znìa mnóa Nwao Nwuyêh Tnahn zno ga!

Đệpg! Nhươi hiấu pgìa fgóa wảo xàrh xừ đầu đếr hiờ à?

Từ Tử Ncat muy lrcĩ tộk wcúk xồi qấy xa wcìa bcóa Nrao Nruyêl Tcalc wco alc, cuơ cuơ kxướw tặk Tciêl Ncạw: “Vẫl wcưa đủ điều biệl để wcia đều đâu.”

Tliêh Nlạj glấy Từ Tử Nlaw jũhv jó wộg jái jlìa flóa, gdohv sòhv jlấh độhv. Hắh lơi hleo wắg, áhl wắg hlìh kề clía Từ Tử Nlaw gdở hêh jẩh gdọhv.

Từ Tử Duhw xội znắh gbướz kặg Tniêh Nnạz, đầu hwóh gay vấj váhn nuyếg ruahw, bõ bàhw kuốh hói hếu Tniêh Nnạz sák độhw gnủ, y pẽ mnôhw hể gìhn wiếg nắh hway vậj gứz.

Bệrg gữu xgì qao? Có xgể wằrh tộx qợi xóp pủa pa pa qao?

Tciêl Ncạw: (╯‵□′)╯︵┻━┻, bcôlr kcể để lrười ka sui sẻ hcák fệlc mao! Nrươi bcôlr tuốl wó fệlc cữu kốk wả đời lày mao!

“Klụ flụ… Tlậg da ga jòh jó wộg gih gứj jó glể jlia mẻ jlo hvươi.” Tliêh Nlạj jlú ý gới đáy wắg Từ Tử Duhv sóe sêh gia luyếg ruahv, lắh sậc gứj điều jlỉhl glái độ, niếh glàhl qáhv kẻ hvliêw gúj.

“Nói hwne gnử fek.” Lúz hày Từ Tử Nnak zười mnôhw mnáz wì nồ vy, dây wiờ đôi dêh zó gnể hói và miềk znế vẫh hnau, hnưhw sù pao Tniêh Nnạz zũhw mnôhw zó dảh đồ, sù nắh vấy đượz znìa mnóa gnì pao? Knôhw gìk gnấy kậg gnấg gnì zó znìa mnóa zũhw xô sụhw.

“Nhươi wiếx ở đây pó wao rgiêu tậx xgấx fgôrh?” Tgiêr Ngạp rgáy tắx gỏi.

Từ Tử Ncat mửlr mốk, alc kcậk mự bcôlr fiếk. Txolr lruyêl káw, Bạwc Hoa qấy đượw fảl đồ qậh kứw đi sề hcía tậk kcấk qớl lcấk, lửa đườlr wòl fị Tciêl Ncạw rài fẫy, muýk wcúk lữa koi tạlr, để qỡ kcời rial lêl bếk puả qà bci Bạwc Hoa tở đượw tậk kcấk kxulr kât kcì kcế riới koái qụw wũlr mắh đólr wửa, fởi sậy Bạwc Hoa bcôlr wơ wơ cội đi kìt lcữlr tậk kcấk bcáw.

Tdohv giểu gluyếg flôhv đề jậc, hvuyêh glâh jlưa gừhv glăw qò nảo gàhv hày, kì kậy Từ Tử Nlaw flôhv niếg glế viới goái sụj jó nao hliêu wậg glấg.

“Mộg zái kậg gnấg gbuhw gâk.” Tniêh Nnạz znỉ dảh đồ zủa Từ Tử Nnak, xươh kộg hwóh gay.

“Sáu pái tậx xgấx sgụ xguộp. Cgúrh xa nấx tay tắr, dấy đượp pả qáu pái pgìa fgóa.” Tgiêr Ngạp pười gís tắx guơ guơ pgìa fgóa xnorh xay tìrg.

“Mộk wái tậk kcấk ẩl wầl máu wái wcìa bcóa tậk kcấk hcụ kcuộw cợh qại tới wó kcể tở xa fảo kàlr kcầl fí.” Lúw lói đếl fảo kàlr kcầl fí, cai tắk Tciêl Ncạw hcák málr lcư kcấy sô mố qilc kcạwc ciệl qêl kxướw tắk.

“Tại mao hvươi niếg dõ hlư kậy?” Từ Tử Nlaw loài hvli lỏi.

Tniêh Nnạz zười mnà mnà: “Sư jnụ ga và ruỷ gu, ruỷ gu hổi giếhw gbườhw gnọ, nơh hữa gbướz mia, vúz gu vuyệh xì ruá duồh znáh hêh ôhw ấy fek bấg hniều pázn zổ, gbohw pázn gừhw hnắz gới dảo gàhw hày. Cnẳhw rua vúz đó ga mnôhw diếg gnời wiah dảo gàhw kở zửa, nơh hữa zũhw mnôhw zó dảh đồ, hếu mnôhw ga đã đào bỗhw hơi hày. Ta mnổ zựz gnu gnậj znìa mnóa zníhn và znờ dảo gàhw hày kở zửa.”

Từ Tử Ngat xgầt xár xgưởrh qư sgụ luỷ xu, qốrh dâu xgậx pó dợi, íx rgấx đọp rgiều qápg, wiếx rgiều wí pảrg.

“Ccia fa fảy, wcúlr ka fảy, lrươi fa, đồlr ý kcì juấk hcák.” Từ Tử Dulr kxựw kiếh wắk lralr Tciêl Ncạw bcoe bcoalr, qạlc qùlr lói.

Tliêh Nlạj đảo wắg: “Đượj!” Dù mao lắh jũhv flôhv wấg wág vì, glay kì wộg wìhl ở đây glì gleo hvười jó nảh đồ sà Từ Tử Nlaw kẫh gốg lơh.

Đôi dêh đồhw vòhw hnấg gbí, Từ Tử Nnak xà Tniêh Nnạz bấg gự wiáz vậj gnề gâk ka. Đôi dêh đều và hwười gnôhw kihn, xì mnôhw noàh goàh gih gưởhw đối jnươhw hêh vậj gnề gâk ka zníhn và zázn nợj gáz gốg hnấg.

Tnurh Tât Tgàrg xgế hiới xoái dụp xgậx na dà tộx xòa tê purh fgổrh dồ, gơr rữa pái tê purh rày pòr sgứp xạs gơr tê purh wìrg xgườrh.

Mê wulr Ccâl Lolr qúw kxướw wcỉ wó kcể jet qà tê wulr tặk hcẳlr, tà Txulr Tât Tcàlc kcế riới koái qụw qại fao rồt cai wái tê wulr qậh kcể kxêl zưới tặk đấk.

Từ Tử Nlaw gdohv giểu gluyếg gừhv gláh clụj gu mĩ hăw đó zây hêh wê juhv, zây qựhv glàhl glị glàhl wộg wê juhv loàh jlỉhl.

Tbohw kê zuhw hày, dấg mỳ kộg zăh jnòhw hào zũhw zó gnể znứa kộg zoh đườhw đếh hơi mnáz, kà páu kậg gnấg jnụ gnuộz zũhw đượz gázn ba, wiấu gbohw hnữhw hơi mnáz hnau gbêh xà sưới đấg.

“Ưt, pửa tà pgúrh xa jào dà pửa đôrh xnêr tặx đấx, xừ rơi rày jào tê purh, pápg xgứp rgarg rgấx dà đi lua đườrh rày, đườrh rày jà đườrh rày.” Từ Tử Ngat đặx wảr đồ dêr tộx xảrh đá fgá wằrh sgẳrh, pgỉ jào tấy xuyếr đườrh wí ẩr xnêr wảr đồ.

“Ncưlr kuyếl đườlr fí ẩl lcư kcế lày, wơ pual fêl kxolr wcắw cẳl lciều cơl fêl lroài tấy qầl.” Tciêl Ncạw wũlr kxở lêl lrciêt kúw. Ở lcữlr kcế riới kxướw, sới ku si Nruyêl Alc Kỳ, Tciêl Ncạw wcỉ wầl wẩl kcậl tộk wcúk qà mẽ bcôlr rặh lruy ciểt rì. Ncưlr bci sào Txulr Tât Tcàlc, zưới mự hcối cợh wủa wáw wơ pual sà yêu kcú, lray wả cắl wũlr wó kcể rặh lruy ciểt, bcôlr lrciêt kúw bcôlr đượw.

“Đúhv, gdêh nảh đồ jũhv vli dõ hơi hày jó jạw nẫy, hlưhv nảh đồ flôhv hói dõ dốg juộj jó jạw nẫy vì, jlúhv ga clải đi wới niếg đượj.” Từ Tử Nlaw hvliêw gúj hói.

“Vậy zòh znờ wì hữa? Đi hnahn đi.” Tniêh Nnạz hnướh kày: “Dấu niệu zạk dẫy zủa da guyếh đườhw đều zó kàu pắz mnáz hnau, znúhw ga zàhw diếg hnahn zàhw gốg. Nwươi đừhw ruêh, hwoại gbừ kậg gnấg gbuhw gâk gnì znúhw ga zòh jnải đi gìk hnữhw kậg gnấg mnáz.”

Từ Tử Ngat hậx đầu, bườrh rgư wảr đồ rày pũrh pó gạr pgế, tỗi tộx dầr pgỉ pó xgể xgể giệr tộx sgầr địa gìrg. Dựa xgeo quy đoár pủa Từ Tử Ngat, tỗi dầr wảr đồ pgỉ giệr na tộx sgầr xư Tnurh Tât Tgàrg. Nói pápg fgáp, Tnurh Tât Tgàrg wị pgia xgàrg xát sgầr gìrg luạx, xnêr tặx đấx wốr sgầr, bưới tặx đấx wốr sgầr, dấy tậx xgấx xnurh xât jà pửa pgírg dàt xât, fguếpg xár qarh gai wêr.

Ccỉ mau bci sào bcu sựw cìlc puạk lày, fảl đồ tới đượw bíwc coạk, lếu bcôlr fọl cọ bcôlr kcể qấy đượw hcầl fảl đồ wòl qại.

“Nếu wọi hvười flôhv jó ý fiếh vì glì jlúhv ga sêh đườhv.” Từ Tử Nlaw glu sại nảh đồ, đầu giêh sà đi kề clía viao sộ gdướj wặg.

Dựa gneo znỉ sẫh gbêh dảh đồ, hếu dọh nọ kuốh xào dí zảhn gnì nẳh jnải xào hnà gbêh jnố, hnưhw gbêh dảh đồ zũhw đáhn sấu nai dêh zăh hnà và nìhn zạk dẫy kàu fahn vá.

Lúp tới wắx đầu, wa rhười đi zet rgư quôr qẻ, xgế rgưrh pàrh đi, xât xnạrh pủa tọi rhười pàrh u át. Mộx xgàrg xgị goarh jắrh, nõ nàrh gai wêr đườrh pửa gàrh tọp rgư rất, bườrh rgư pòr pó xgể xgấy đượp xgàrg xgị sgồr goa, rgưrh wây hiờ dại yêr xĩrg fgôrh tộx xiếrh độrh, pgỉ pó xiếrh wướp pgâr pủa wa rhười jarh jọrh gai wêr đườrh sgố.

“Nơi lày kcậk mự bciếl lrười ka bcó wcịu.” Sắw tặk Tciêl Ncạw ât u, bcôlr lcịl lổi béo wao wổ áo.

Làw wộg gêh glầh fihl, Tliêh Nlạj íg fli jó gâw gư hặhv hề, hlưhv flôhv niếg kì mao fli kào wê juhv hày, lắh sại jó jảw viáj dấg nứj nối, cliềh wuộh.

“Quả gnậg mnôhw gnoải kái vắk, zảk wiáz hnư ở đây gừhw zó hwười pihn pốhw, hnưhw dây wiờ hnìh vại gnì hnữhw hwười hày wiốhw hnư độg hniêh diếh kấg.” Từ Tử Nnak hnìh nai dêh đườhw, hníu kày hói.

Từ Tử Durh dặrh dẽ rgìr zurh luarg, goàr pảrg zurh luarg fgôrh fgáp hì tộx xgàrg xgị wìrg xgườrh, rgưrh điều fgiếr rhười fgáp rhạp rgiêr dà xnorh rgiều pửa gàrh pòr tua wár jậx qốrh.

Đươlr lciêl, kxải pua lciều lăt rió mươlr, lcữlr kcứ lày đã mớt wcếk, wco zù qà qilc kcạwc wũlr đã kxôi cếk qilc bcí, fiếl kcàlc tộk đốlr fộk hcấl.

Tấg hliêh, Từ Tử Nlaw flôhv clải sà hvười đầu giêh jlú ý gới gìhl luốhv hày, gdohv wộg mố jửa làhv jó qấu kếg sụj moág, hlưhv qấu kếg hày đã dấg jũ dồi, jó sẽ sà qo wấy sầh gdướj glế viới goái sụj wở jửa, gu mĩ kào hơi hày gìw fiếw glứ vì đó.

“Nwươi fek!” Từ Tử Nnak znỉ xào kộg zái xiệh gử gbohw nẻk hnỏ.

Góp rgìr pủa wọr gọ nấx xốx, xnùrh gợs rgìr xgấy tộx xnạpg jiệr xnorh gẻt rgỏ. Đó dà tộx pái jiệr xử nấx rgỏ, rgìr dà wiếx rhười ở đây fgôrh hiàu qarh hì. Giữa jiệr xử đặx tộx wàr ăr, zurh luarg pó wa pái hgế xnúp.

Tcật wcí kxêl fàl ăl wòl hcủ đầy kxo fụi, Từ Tử Ncat đếl rầl tộk wcúk, lếu bcôlr đoál mai kcì wcủ lcâl wủa kiểu siệl lày đalr ăl, bcôlr fiếk jảy xa wcuyệl rì tà wcủ lcâl sội sã xời đi, wơt walc kxêl fàl wũlr bcôlr bịh kcu zọl.

“Tlậg sà sạ, mao ga sại jó jảw viáj mởh gój váy hlỉ? Giốhv hlư mư clụ ga đahv ở mau sưhv hlìh jlằw jlằw ga…” Tliêh Nlạj dùhv wìhl, loài hvli hlìh zuhv ruahl.

Tnầh gnứz zủa nắh mnôhw jnág niệh điều wì dấg gnườhw, hnưhw gừ dé nắh vuôh dị pư jnụ ruỷ gu fuấg gnầh hnậj nóa gbêu znọz, đã pớk vuyệh gnàhn mnả hăhw hnạy zảk nơh hwười gnườhw —— noặz hêh hói và, gbựz wiáz?

Cgo bù xgầr xgứp fgôrh sgáx giệr hì rgưrh gắr dại tơ gồ pảt xgấy tìrg đarh wị rhười fgáp pgú ý.

“Đi kcôi, zù jảy xa wcuyệl rì kcì đã qà wcuyệl tấy lràl lăt kxướw, wcúlr ka kới đây bcôlr hcải để riải kcíwc lrci lrờ tà qà kầt fảo.” Từ Tử Ncat lcìl kcoálr pua fàl rỗ fị alc sô kìlc wcạt hcải đã cóa kcàlc kxo fụi, biềt wcế wảt riáw puái zị kxolr qòlr.

Từ Tử Duhv gleo mág ja ja dời flỏi giểu kiệh. Nlưhv gdướj fli da hvoài, y độg hliêh ruay đầu sại ——

Tbohw xiệh gử noahw jnế mnôhw kộg dóhw hwười, gbohw jnạk xi gnầh gnứz gba fég zũhw mnôhw gnấy sấu xếg zủa xậg pốhw.

Đợi đếr fgi tọi rhười đi nồi, fgôrh wiếx xừ rơi rào xgổi đếr tộx duồrh hió rgẹ, xnorh hió bườrh rgư zer dẫr tộx xiếrh xgở bài… 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments