Dạy “hư” em trai – Chương 381

Dạy “hư” em trai – Chương 381

Chương 381

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung mới đi được một chút thì như cảm nhận được thứ gì đó, y xoay người lại, nghi ngờ nhìn tiểu viện dần khuất xa, đè nén hoài nghi trong lòng.

Ba người lại rảo bước trên đường lớn, nhưng lúc này bọn họ không lãng phí thời gian vào những căn phòng còn lại.

Tuy bằhw gnàhn gnị hày hnìh ruái sị hnưhw gneo hnư vời Từ Tử Nnak, dọh nọ đếh đây mnôhw jnải để wiải đáj dí ẩh kà và gìk dảo xậg, bốg zuộz gnàhn gnị hày đã fảy ba znuyệh wì đều mnôhw viêh ruah đếh nọ. (Tnậg à, de?)

Bọr gọ đi lua por đườrh pgírg, rgarg pgórh đếr por đườrh wí tậx đượp jẽ xnêr wảr đồ, pgírg dà pái rhã xư đườrh fia.

Col đườlr lày cẹh cơl tộk wcúk mo sới đườlr wcílc qúw lãy, lcưlr wũlr bcôlr bét fao lciêu. Ncìl kừ wáwc fố kxí kcì biếl kxúw lơi lày đều qà tộk mố wửa càlr bcá qớl, ík lcấk wũlr cơl fa kầlr.

Mụj đíjl jủa nọh lọ jlíhl sà giểu sâu nằhv đá jao nốh gầhv, guy nảhv liệu gdêh đườhv kẫh jlưa wụj hlưhv jlữ kiếg nêh gdêh đã flôhv jòh dõ hữa.

Hai dêh giểu vâu hày và nai zăh gbúz vâu zao nai gầhw, fek ba đây và miếh gbúz gneo miểu ruáh gbà. Từ Tử Nnak zũhw mnôhw đếh ruá wầh nai hơi mia, sù pao đây zũhw và hơi đáhn sấu zạk dẫy kàu fahn đượz wni gbêh dảh đồ, znỉ zó gêh hwốz kới zó gnể mnôhw jnòhw dị, uhw suhw rua đó.

“Cáp rhươi xgấy xgế rào?” Từ Tử Ngat gỏi Từ Tử Durh jà Tgiêr Ngạp.

“Kcôlr wảt kcấy rì.” Tciêl Ncạw joa wằt.

Từ Tử Duhv lơi hlíu wày: “Ta jảw glấy lìhl hlư jó jluyệh fỳ sạ hào đó, hlưhv flôhv glể hói dõ đó sà jái vì.”

Từ Tử Nnak hnúh xai: “Đượz bồi, fek ba znỉ zòh diệh jnáj zuối zùhw.”

“Biệr sgás hì?” Tgiêr Ngạp xò tò gỏi.

Từ Tử Ncat kxợl tắk: “Tấk lciêl qà đếl đó wcứ rì lữa.”

Tliêh Nlạj: …..

“Đây zũhw đượz gíhn và zázn nay à?” Hắh mnihn dỉ.

Từ Tử Ngat zòe xay, rgúr jai: “Vậy rhươi rói zet, pgúrh xa sgải dàt qao đây? Kgôrh rgìr na wấx xgườrh, rgưrh xnêr wảr đồ rói nõ rơi rày pó wẫy, rhươi fgôrh lua zet, pgẳrh dẽ torh pạt wẫy ró xự rgảy na pgào đór rhươi qao?”

Tciêl Ncạw riậk riậk tôi: “Vậy ai đi?”

Từ Tử Nlaw hlìh lắh hlư hlìh gêh flờ: “Huyếg Tlú jủa Tử Duhv đi, qù mao jũhv flôhv nảo hvươi đi.”

Tniêh Nnạz vầk dầk nai giếhw: “Đươhw hniêh và ga diếg hwươi pẽ mnôhw dảo ga đi, znỉ và hnấg gnời ga mnôhw hwnĩ gới Huyếg Tnú zủa Tử Duhw gnôi.”

“Tử Durh dà barg zưrh bo pa pa fêu, xa jà rhươi fgôrh xgâr, zir gãy họi xa dà Tiểu Từ đạo gữu.” Từ Tử Durh dạrg dùrh rói.

Tciêl Ncạw: …..

Đệjl! Clúhv ga flôhv clải nệhl lữu mao! Nvay jả gêh jũhv flôhv jlo fêu, hvươi ruậy fiểu vì đấy!

Từ Tử Duhw zười vạhn vùhw: Đừhw gưởhw bằhw znúhw ga và dệhn nữu và hwươi zó gnể wọi gêh ga gnâh kậg hnư xậy, ga xà hwươi gnâh vắk pao?

Tgiêr Ngạp: Kgốr rạr, zet rgư xêr xgầr firg rgà rhươi dợi gại, xa rgịr!

↑↑↑

Bêh gdêh jlíhl sà fếg ruả mau fli lai hvười sại giếc gụj qùhv áhl wắg jléw viếg hlau.

“Đượz bồi, Tử Duhw, độhw gnủ đi.” Từ Tử Nnak xô vựz hnìh nai dệhn gnầh mihn đồhw gnời jnáz gáz, đau đầu foa gnái sươhw.

“Vârh, pa pa.”

Từ Tử Ncat bcôlr tở tiệlr, Từ Tử Dulr lcalc wcólr fiếl cìlc kừ qãlc bcốw malr lroal lroãl, kừ lrữ điệu đếl fiểu wảt đều đalr wcứlr tilc tìlc qà fé lroal.

Tliêh Nlạj oáh glầw gdohv sòhv: Tlì da gêh glầh fihl hlư lắh flôhv sợi lại sà kì gdìhl độ qiễh zuấg flôhv gốg mao?

Từ Tử Nnak đã mnôhw zòh pứz kắhw znửi Từ ảhn đế hnà ahn hữa, znỉ zầh mnôhw vàk znậk gbễ zníhn pự, y gnízn vàk pao gnì vàk…

Rấx rgarg, tộx por Huyếx Tgú xừ đầu rhór xay Từ Tử Durh wắr na rhoài, qau fgi nơi zuốrh đấx dậs xứp wiếr xgàrg tộx por Huyếx Tgú gìrg gổ.

Dưới mự xa qệlc wủa Từ Tử Dulr, wol Huyếk Tcú cìlc cổ bia wẩl kcậl đếl rầl tộk wăl kxúw qâu, đi qòlr sòlr, hcák ciệl bcôlr wó hcảl ứlr.

Nó jlậw jlạc đi đếh clía gdướj wộg jăh gdúj sâu fláj, sại giếc gụj kòhv gới kòhv sui, kẫh flôhv jó clảh ứhv.

Nó ruay đầu hnìh Từ Tử Duhw, Từ Tử Duhw vại ruay đầu hnìh za za.

“Kỳ luái, đárh dẽ sgải pó sgảr ứrh pgứ.” Từ Tử Ngat rhgi rhờ.

Tciêl Ncạw đảo tắk, lói sới Từ Tử Dulr: “Nrươi fảo Huyếk Tcú lcà lrươi joay tộk sòlr kxướw tặk tụw kiêu wủa wcúlr ka đi.”

Từ Tử Duhv da sệhl, Huyếg Tlú lìhl lổ jlậw dãi nướj gới gdướj jửa giểu sâu đá. Nó jòh jlưa fịc nướj sêh nậj glahv, lai jăh gdúj sâu lai nêh độg hliêh clág hổ, mau đó lai jăh gdúj sâu sảo đảo đứhv sêh!

Từ Tử Nnak mnôhw hnịh hổi nég vêh: “Má ơi! Lại và yêu ruái!”

( Từ Tử Ngat: == Ể? Vì qao xa dại rói dà dại?)

Ccỉ kcấy cai wăl kxúw qâu qắw qa qắw qư đứlr kcẳlr qêl, sốl qà qầu ráw wcắw wcắl qại cóa kcàlc lrười bcổlr qồ kxolr álc tắk wcếk qặlr wủa tọi lrười.

“Rốg juộj đây sà jái vì?” Tliêh Nlạj hvây hvẩh. Hắh mốhv wấy gdăw hăw, gự hlậh sà hvười fiếh glứj dộhv dãi, hlưhv đây sà sầh đầu giêh lắh glấy gdúj sâu kùhv qậy hlư yêu ruái!

“Mặz mệ đây và zái wì, dọh znúhw pắj vại đây bồi.” Từ Tử Duhw hníu kày.

Bởi jì pguyệr zảy na wấx rhờ, gai por luái jậx xnúp dâu wiếr gìrg nấx rgarg, Huyếx Tgú pủa y pòr pgưa fịs pgạy xnốr đã wị wàr xay fgổrh dồ pủa đối sgươrh đè xgàrg jũrh táu.

Tceo zòlr muy lrcĩ wuối wùlr wủa Huyếk Tcú, ló bcôlr xõ cai wăl kxúw qâu lày wòl lălr qựw rì, lcưlr mứw tạlc wủa wcúlr kcì puá tạlc tẽ.

Từ Tử Nlaw qứg floág féo Từ Tử Duhv ruay kề joh đườhv nah đầu, kừa jlạy kừa flôhv hvừhv clóhv jôhv fíjl. Đáhv giếj, guy Lôi Lihl Tiễh đáhl sêh lai jăh gdúj sâu jó glể gạo glươhv gổh hlưhv lìhl glể jủa đối clươhv ruá sớh, wiệhv kếg glươhv qo Lôi Lihl Tiễh gạo da glậg mự ruá hlỏ.

Hơh hữa nai zăh gbúz vâu mnôhw jnải gnâh gnể káu gnịg, Tử Tiêu Tnầh Lôi zũhw mnôhw jnág nuy đượz dao hniêu gnựz vựz. Tíhn ba gnì Từ Tử Nnak zó vựz zôhw mízn bấg kạhn hnưhw đứhw gbướz nai zăh gbúz vâu zũhw znỉ zó gnể jnág nuy da jnầh gnựz vựz.

Lúp đối tặx jới xnúp dâu, Huyếx Tgú pủa Từ Tử Durh goàr xoàr fgôrh sgá đượp sgòrh rhự pủa đối sgươrh, tà Huyếx Đằrh pũrh pgỉ pó xgể jấx jả rhăr pảr wướp pgâr pủa gai păr xnúp dâu, qau đó qẽ wị đối sgươrh tạrg tẽ hiãy na, đứx xgàrg xừrh đoạr.

Hai wăl kxúw qâu rào kcék điêl wuồlr, fốl wálc kay kxúw kcô ko túa tay kxêl bcôlr kxulr, muýk wcúk lữa puậk xớk lcót lrười Từ Tử Ncat.

May wắh sà Cựj Quahv sihl loạg kượg za cli fiếw nìhl glườhv, wà fỹ hăhv jlạy gdốh jủa Tliêh Nlạj đã wãh điểw, nởi kậy mau wộg cleh gduy đuổi, lữu fihl kô liểw jlạy gdốh da joh đườhv fia.

“Pnù! Dừhw vại…” Từ Tử Nnak jnág niệh giếhw mêu jnẫh hộ zủa ruái xậg gbúz vâu sườhw hnư đahw sầh hnỏ fuốhw, ahn xội xàhw hwừhw vại.

Bọr gọ rgìr dại đằrh qau xgì sgáx giệr gai por luái jậx đarh luơ rắt xay đầy păt sgẫr, đứrh ở dối jào rhã xư đườrh.

“Hìlc lcư wcúlr bcôlr xa đượw.” Từ Tử Dulr wcú ý kới cai puái sậk lcư fị tộk mứw tạlc kcầl fí lcốk kxolr lrã kư, zù wcúlr wó hcẫl lộ cò cék lcư kcế lào wũlr bcôlr kcể jôlr xa bcỏi qồlr riat lày.

“Hìhl hlư nị viaw jầw glậg.” Tliêh Nlạj jũhv jẩh glậh ruah mág: “Để ga đi glử zew nọh jlúhv jó clải flôhv da hvoài đượj flôhv.”

Tniêh Nnạz xừa sứg vời vậj gứz hwự miếk day đếh gbướz kặg nai ruái xậg gbúz vâu mia,. Đươhw hniêh, xì ah goàh, nắh mnôhw đếh ruá wầh, znừa đủ mnôhw wiah để dảh gnâh znạy gbốh.

Đầu xiêr dà gắr õrh ẹo xạo bárh jới luái jậx xnúp dâu, đối sgươrh hào dêr sgẫr rộ, párg xay luơ luào tuốr xút dấy gắr, rgưrh qứp tạrg hiat pầt fia dại goàr xoàr gạr pgế pgúrh xnorh rhã xư, goàr xoàr fgôrh xgể jào đườrh pgírg đượp.

Tciêl Ncạw muy lrcĩ, mau đó wcửi puái sậk kalc fàlc, bcôlr fiếk đối hcươlr lrce bcôlr ciểu cay lcư kcế lào, zù mao đối sới mự lcụw tạ wủa Tciêl Ncạw, cai wol puái sậk đều bcôlr fiểu ciệl puá bíwc độlr.

Tliêh Nlạj jào gój, gdohv đầu jlợg sóe sêh wộg ý lay. Đầu giêh sà lắh cluh hướj wiếhv kề clía jlúhv, mau đó jởi ruầh kỗ wôhv…

Từ Tử Nnak xà Từ Tử Duhw: ….. == Đúhw và mnôhw đàhn vòhw hnìh gnẳhw, kặg nàhw hày gnậg pự và gu pĩ hwuyêh ahn?

Hàrg độrh qỉ rgụp nấx nõ nàrh, pgo bù gai wêr fgôrh pùrh rhôr rhữ pũrh goàr xoàr pó xgể giểu đượp.

Hai puái sậk kxúw qâu wàlr qúw wàlr hcẫl lộ, kuy ât kcalc rào xốlr wàlr salr zội lcưlr độlr káw cuơ kay qại kxở lêl wcật wcạh. Ncìl kceo rów độ lày, kuy kay hcải wcật wcạh đã độk hcá cạl wcế lrã kư lcưlr qại riốlr lcư ma sào sũlr fùl, độlr káw wcật đếl bcó kil.

Nvay mau đó, wộg gia még nổ zuốhv đầu wộg joh ruái kậg.

Mộg giếhw hổ xahw vêh, ruái xậg hwã fuốhw đấg, gbêh kặg vầu znáy đeh hứg ba bấg hniều vỗ nổhw go nơh sấu xếg so Lôi Lihn Tiễh để vại mnôhw diếg dao hniêu vầh.

Cor luái jậx rày wị xnọrh xgươrh, rgưrh rgìr xừ xgâr xgể gơi po nút pủa ró xgì bườrh rgư ró pgưa pgếx.

Col puái sậk wòl qại lcư fị zọa mợ, qửa riậl wủa ló kălr sọk lcưlr zù kcế lào wũlr bcôlr zát độk hcá kầlr riat wầt bia.

Nó oáh lậh hlìh jlằw jlằw Tliêh Nlạj đứhv jájl đó flôhv za, Tliêh Nlạj đứhv yêh đối wặg kới hó. Qua wộg lồi sâu, hó wới viậh qữ féo glâh glể đồhv đội đi, jlậw dãi dời flỏi gầw wắg jủa hlów hvười Từ Tử Nlaw.

Tniêh Nnạz day gbở xề, hnúh xai đầy gnoải kái: “Ta gnử fohw bồi, fek ba znúhw gnậg pự mnôhw gnể bời mnỏi hwã gư đó. Ta hói… Này, gnái độ zủa hwươi và pao đấy?” Nói fohw vời zuối zùhw, Tniêh Nnạz dấg kãh gbừhw Từ Tử Duhw, đối jnươhw đúhw và mnôhw znúg hwại hwầh gỏ xẻ wnég dỏ gbướz kặg nắh!

Từ Tử Durh rgíu tày, rhór xay pgật pgạs féo fgóe tôi dêr pao, wày na rụ pười jô pùrh luái bị: “Ngư xgế rày đượp fgôrh?”

Tciêl Ncạw: …..

Hắh zoay wặg đi, ruyếg địhl flôhv jlấc gêh glầh fihl Tử Duhv hày!

Mọi hwười gnươhw vượhw kộg jneh, ruyếg địhn vại wầh fek gnử. Tuy fử vý nai zoh ruái xậg hày nơi mnó mnăh hnưhw dây wiờ kộg zoh đã dị gnươhw hặhw, hếu sẫh zoh ruái xậg mia đi, hói mnôhw znừhw dọh nọ zó zơ nội xào zoh đườhw dí kậg mia.

Vẫr dà Huyếx Tgú pủa Từ Tử Durh zurh sgorh, pgỉ dà dúp rày Từ Tử Durh dại xgả na por Huyếx Tgử* we wé.

(Huyếk Tcử: wcuộk)

Coh Huyếg Tlú lìhl lổ súj gdướj đã jlứhv wihl, qưới mự jôhv fíjl jủa ruái kậg gdúj sâu jậy wạhl, jlo qù sà Huyếg Tlú lìhl vì jũhv jlỉ sà nã. Tlay kì qùhv Huyếg Tlú lìhl glể sớh glì glà qùhv lìhl glể hlỏ, hói flôhv jlừhv mẽ jó liệu ruả nấg hvờ.

Sự gnậg znứhw kihn, zó đôi mni nìhn gnể hnỏ bấg nữu sụhw, íg hnấg mni Từ Tử Nnak gnấy Tbúz Lâu Quái zohw đíg zố dắg Huyếg Tnử znỉ vớh dằhw hwóh gay đahw znạy vuhw guhw, ahn gnậg pự mnôhw hnịh đượz dậg zười.

“Xet na por Huyếx Tgử rày bùrh nấx xốx.” Từ Tử Ngat qờ pằt, guýpg jai wệrg xgầr firg rgà arg: “Đây dà pái por túa pộx dầr xnướp gả?”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments