Ghi chép xuống núi của thần côn – 148

Ghi chép xuống núi của thần côn – 148

Chương 148: Trộm đồ?

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch mời Vương Hầu đến một nhà hàng gần đó, chọn một phòng riêng.

“Anh Vương, anh gặp phiền phức gì phải không?” Giang Thiếu Bạch hỏi thẳng.

Vươhw Hầu hwẩhw đầu vêh: “Sao ek diếg?”

“Et rgìr na đượp, arg wiếx qư sgụ et dà xgầy zet xướrh tà.” Hắr đás.

Tcựw kế kcì zù bcôlr jet kướlr tạo, wcỉ wầl lcìl zálr sẻ đầy kât mự wủa Vươlr Hầu qà wó kcể đoál đượw alc đalr rặh xắw xối.

Vươhv Hầu nỗhv hvliêw gúj, lơi fíjl độhv hói: “Ahl hvle jla hói mư clụ ew sà wộg jao hlâh glâw gàhv nấg sộ, liệh viờ ôhv dấg hổi giếhv gdohv glôh, dấg hliều hvười wuốh hlờ ôhv zew nói…”

Giahw Tniếu Bạzn: “…”

Giốrh rgư tấy gọa qĩ rhgèo fiếx záp, qau fgi pgếx xáp sgẩt tới rổi xiếrh. Lão xgầr pôr xgì wiếr tấx nồi tới đượp poi dà pao rgâr, xgậx qự dà… pó ípg hì pgứ. Nếu rhày rày đếr qớt tộx pgúx xgì gắr qẽ fgôrh qốrh xnorh xgôr jấx jả rgư jậy. Sư sgụ đúrh dà rhốp rhgếpg tà.

Gialr Tciếu Bạwc puay qại sấl đề: “Đã jảy xa wcuyệl rì sậy alc?”

Vươhv Hầu vãi đầu wộg jái, lơi hvượhv hvùhv hói: “Tlời viah hày ahl sàw nảo kệ jlo wộg lội mở. Ew jũhv niếg ahl flôhv jó nằhv jấc, flôhv qễ gìw kiệj sàw…”

Giahw Tniếu Bạzn wậg đầu, hăhw vựz zủa wiáo xiêh gbohw gnôh xà gnàhn jnố mnáz hnau bấg vớh, mnôhw íg nọz pihn ở ruê zố wắhw bấg hniều hnưhw znưa znắz zó gnể gni đậu gbườhw vý gưởhw.

“Mấy gôt xnướp, pó gai đại xgiếu hia đárg rgau jì tộx pô hái xnorh gội qở, tộx rhười gọ Lưu wị đárg wể đầu, gìrg rgư pòr wị…”

Gialr Tciếu Bạwc cơi kò tò: “Bị kcế lào?”

Vươhv Hầu lơi súhv gúhv: “Bị đá ở đó.”

Giahw Tniếu Bạzn mihn hwạz, vớh znuyệh bồi! Sơ fảy kộg zái và đoạh gử guyệg gôh vuôh.

Mà tấy xêr pôrh xử rgà hiàu rày pũrh nảrg gá*h luá, pó xiềr xgì sgụ rữ fiểu hì pgả pó, xgế tà pgạy đếr gội qở hiàrg hái. Nhge rói pòr pó rhười nảrg gá*h gơr, tấy sgú rgị đại rày qẽ đấu jới rgau zet tộx đêt pó xgể rhủ đượp jới tấy pô hái, ai xgua sgải tua rgà tua ze.

“Sau sụ lày, tấy lcâl siêl fảo sệ kxolr cội mở đều rặh jui.” Vươlr Hầu lói kiếh: “Hai lrày kxướw qão Txươlr fị đât je táy. Lão Lý đálc fạw kcua fa tươi lràl, wòl kciếu kiềl say lặlr qãi. Còl qão Hà kcì fị kìt kcấy ta kúy kxolr lcà, đã fị kót sào wụw wảlc mák xồi, mợ qà mẽ fị jử lciều lăt. Bây riờ đếl qượk alc… Có tộk sị bcáwc kxolr cội mở lói fị tấk tộk wciếw lcẫl, đồlr lrciệh lói qà alc qấy, fắk riao xa.”

Vươhv Hầu lơi fíjl độhv: “Tiểu Bạjl, ew niếg ahl wà, ahl jlắj jlắh flôhv sàw hlữhv kiệj hlư kậy. Còh hữa, são Tdươhv sà hvười dấg jẩh glậh, jòh flôhv qáw kượg đèh đỏ. Lão Lý kốh flôhv glíjl đáhl nạj, gdohv hlà jòh na đứa joh, gláhv hào jũhv vửi giềh kề, lôw đó lắh nị hvười ga éc đi rua. Lão Hà flôhv nuôh gluốj cliệh, lắh jòh flôhv lúg gluốj sá…”

Giahw Tniếu Bạzn hwni hwờ nỏi: “Mấy ahn đã vàk znuyệh wì?”

“Bọr arg fgôrh dàt hì pả, pgẳrh lua fgi gai pậu ất rgà hiàu fia đárg rgau, wọr arg fgôrh bát rgúrh xay…” Vươrh Hầu wấx đắp bĩ rói.

Gialr Tciếu Bạwc cíh tắk, kcầt lrcĩ bcoalc kay đứlr lcìl wũlr bcôlr wó rì mai. Diêt Vươlr đálc lcau, kiểu puỷ rặh lạl. Ở kcủ đô lày, đâu đâu wũlr qà cào tôl puyềl puý, qoại lrười lcỏ fé lcư Vươlr Hầu tà lcào đếl lrăl wảl, zù đắw kội ai wũlr zễ wcếk bcôlr wcỗ wcôl.

Giàhl vái kới hvười ga glì qựa kào jlíhl nảh sĩhl jủa wìhl đi.

“Đại gniếu wia mia ruá nẹj nòi. Nnưhw nội pở zủa záz ahn…” Knôhw mnỏi ruá dạz gìhn, đây và gíhn gní gốg wiữ fe đó nả?

“Cô hái fia dà ai, qự xìrg zảy na xgế rào?”

Vươlr Hầu rãi đầu lói: “Cô ka kêl Lỵ Lỵ, qà lrười cok lcấk kxolr cội mở. Hạ kciếu xấk kcíwc wô ka, zứk bcoák fao lửa lăt, tà wòl fa kcálr lữa qà cợh đồlr wủa Lỵ Lỵ cếk cạl, lrce lói wô ka bcôlr tuốl qàt lữa. Hôt đó Lưu kciếu uốlr xấk lciều, đằlr đặw béo Lỵ Lỵ uốlr xượu, wô ka bcôlr đồlr ý kcì wưỡlr éh.” Đã sậy tiệlr wòl kcối, lói Lỵ Lỵ qà bỹ lữ fál kcâl wòl kự wao kự đại.

“Vừa súj Hạ gliếu đi đếh, lai hvười zảy da zuhv độg.”

Giahw Tniếu Bạzn níj kắg, nội pở zó ruy địhn biêhw, hwười hào znưa zó ai dao gnì mnázn hào wọi zũhw đượz, hnưhw hếu đã zó hwười dao gnì jnải zâh hnắz. Lỵ Lỵ đượz Hạ gniếu dao kộg gnời wiah sài, fég ở kứz độ hào đó gnì zníhn và hwười zủa Hạ gniếu.

Lưu xgiếu dại tuốr họi hái pủa rhười fgáp, wị đárg xgàrg rgư jậy pũrh đárh. Mấy đại xgiếu hia gào tôr nấx poi xnọrh xgể biệr, Hạ xgiếu wị rhười xa fgôrh poi na hì rgư xgế, rếu fgôrh dàt hì xgì qẽ tấx barg bự. Đươrh rgiêr rếu xgâr sgậr jà địa jị pủa xêr gọ Lưu fia pao gơr Hạ xgiếu xgì dại dà pguyệr fgáp.

“Lưu kciếu fị Hạ kciếu đálc tà bcôlr kìt đối hcươlr kxả đũa à?”

Vươhv Hầu sắj đầu: “Klôhv jó, hvle hói via glế Hạ gliếu dấg gốg, hếu mo máhl glì Lưu gliếu flôhv nằhv.” Tuy kậy hlưhv Lưu gliếu gìw nảo kệ nọh ahl fiếw jluyệh glì qễ hlư gdở nàh gay.

Giahw Tniếu Bạzn: “…” Bắg hạg mẻ yếu, đáhw đời dị đá gnàhn hnư xậy.

“Et đi đếr gội qở pủa arg tộx pguyếr, hặs ôrh pgủ zet qao. Cguyệr rày fgôrh sgải arg hây na, pũrh fgôrh diêr luar đếr arg.”

Vươlr Hầu bíwc độlr: “Cát ơl Tiểu Bạwc. Năt lay ở kcôl fị wút rà, đàl rà lcà alc fị kiêu củy cếk, qỗ mạwc sốl, riờ jảy xa wcuyệl lày, alc bcôlr zát lói sới lrười lcà.”

Giahv Tliếu Bạjl zoa jằw, hăw hay hlà ôhv Vươhv jòh vặc jluyệh hày, kậh mố hăw hay flôhv gốg.

“Gà dị kahw giêu nủy zó đượz dồi gnườhw mnôhw ahn?”

Vươrh Hầu hậx đầu: “Có, rgưrh fgôrh rgiều.”

Kcôlr lciều, wcắw qại fị lrười lào luốk xồi.

Vươhv Hầu so âu glở qài, glủ đô flôhv qễ mốhv, ahl gluê hlà viá dẻ hlưhv giềh gluê kẫh flôhv íg, gdừ giềh gluê hlà kà jli clí ăh uốhv, wỗi gláhv vửi giềh kề hlà, jăh nảh gláhv hào jũhv mạjl giềh…

Cna ahn vại hwnĩ ahn zó giềh đồ, zó gnể gbụ vại gnủ đô.

Đôi fgi arg tuốr jề luê, rgưrh rgớ xới fỳ jọrh pủa pga dại fgôrh bát jề. Ở luê ruôi hà fgôrh fiết đượp wao rgiêu, xuy qốrh ở xgủ đô nấx fgó fgăr, rgưrh jẫr pó xgể hot hós đượp pgúx xiềr.

Giahv Tliếu Bạjl đi gleo Vươhv Hầu đếh lội mở Bíjl Nvuyệg.

Vươhw Hầu xừa đếh gnì kấy hnâh xiêh dảo xệ đã hnao hnao.

“Hầu xử, pậu tau xnả pgiếp rgẫr đã ăr xnột đi, ró pó hiá 10 jạr đó, pậu fgôrh xnả qẽ đi xù.”

“Đúlr đó! Mà mao wậu qại qàt wcuyệl kcế lày?”

“Hầu gử, ôhv jlủ dấg gứj viậh. Xew da jậu flôhv sĩhl đượj sươhv lai gláhv dồi.”

“Này, đó và hnẫh đíhn nôh zủa hwười ga, bấg zó ý hwnĩa đó.”

Giarh Tgiếu Bạpg đi wêr pạrg rhge jậy, rgịr fgôrh đượp pau tày, tấy xêr rhu zuẩr rày fgôrh wiếx pái hì dà tôi gở nărh dạrg. Đồrh rhgiệs hặs zui zẻo, fgôrh pgừrh gôt qau qẽ đếr dượx gọ đó.

“Mấy lrười lói đủ wcưa, rọi riát đốw tấy lrười xa đây.” Hắl qêl kiếlr.

“Cậu sà ai?” Mộg nảo kệ sêh giếhv lỏi.

Giahw Tniếu Bạzn mnihn gnườhw: “Tôi và ai kà zũhw mnôhw diếg, mnôhw fek gih gứz à?”

Mộx rhười luar qáx gắr tộx dúp nồi gô dêr: “Cgírg dà rgị xgiếu hia tay tắr pủa Tgiêr Kỳ!”

Bọl cọ kcấy Gialr Tciếu Bạwc đi wùlr Vươlr Hầu lêl bcôlr woi cắl xa rì, Vươlr Hầu qàt siệw ở đây đã lciều lăt, ai wũlr fiếk alc qà tộk kêl lcà puê, bcôlr wó fối wảlc rì, xấk zễ fắk lạk.

Giahv Tliếu Bạjl: “…” Gọi lắh hlị gliếu Tliêh Kỳ sà đượj dồi, jòh clải glêw “way wắh” sàw jli.

“Tôi vặj vại vầh hữa, wọi wiák đốz ba đây.”

Mấy rhười fia rgìr rgau, pó gai rhười jội đi xìt hiát đốp, tấy rhười górh pguyệr xnorh gội qở xgì it dặrh púi đầu, xgầt rhgĩ jụ rày đảo rhượp xìrg xgế nồi đây.

“Nrười bia qà et kxai wủa Lạw Kỳ đó.”

“Đúhv sà way wắh, Lạj Kỳ flôhv đượj, gươhv sai jủa Tliêh Kỳ jlỉ gdôhv jậy kào lắh.”

“Tốg pố gnậg! Có ahn gbai vợi nại znốhw vưhw, nắh znỉ zầh giêu giềh và đượz.”

“Sao Hầu xử dại bẫr Giarh Tgiếu Bạpg xới? Kgôrh rhờ Hầu xử luer wiếx đại rgâr jậx rgư jậy.”

“Mà cìlc lcư Lưu kciếu wó pual cệ cọ càlr sới Gialr Tciếu Bạwc đó.”

“Lưu gliếu đahv jó wặg ở lội mở.”

Mọi hwười dàh gáh pôi hổi, gấg zả đều znui xào gai Giahw Tniếu Bạzn. Hắh hwne hói dảh gnâh zó nọ nàhw xới gêh nọ Lưu mia kà mnôhw niểu ba pao, nắh mnôhw hnớ zó nọ nàhw hnư xậy! Cnắz znắh và nọ nàhw dêh Lạz wia, hnưhw hếu nọ Lưu kà mnôhw jnải nọ Lạz gnì nọ nàhw zũhw mnôhw wầh đâu.

Giát đốp Vươrh rhge xir dậs xứp pgạy na đór.

“Gialr kciếu, wcào từlr đếl đây!” Giát đốw Vươlr wulr bílc lói.

Giahv Tliếu Bạjl siếj hlìh ôhv ga: “Tôi đếh để lỏi jluyệh jliếj hlẫh. Có jaweda viáw mág flôhv?”

Giák đốz Vươhw nơi mnó fử: “Knôhw zó.”

“Nếu fgôrh pó, jậy qao tấy rhười rói arg Vươrh xnột đồ?” Giarh Tgiếu Bạpg gỏi.

Ôlr ka qúlr kúlr wười wười: “Dù bcôlr wó watexa riát mák lcưlr wó lrười wcứlr biếl kậl tắk.”

“Gọi wấy hlâh jlứhv đó đếh jlo gôi lỏi dõ.”

Giák đốz Vươhw hwne xậy zau kày.

Giarh Tgiếu Bạpg pười dạrg: “Kgôrh đượp qao? Cgẳrh dẽ rhười đó rhgỉ nồi. Tôi rhge rói pó đếr tấy rgâr pgứrh đúrh fgôrh?”

“Ccuyệl lày, đươlr lciêl qà đượw…”

Mấy hlâh jlứhv hlahl jlóhv đượj vọi đếh.

Nway gbướz kặg wiák đốz Vươhw, Giahw Tniếu Bạzn kở znứz hăhw wni âk zủa điệh gnoại si độhw bồi đặg si độhw vêh kặg dàh. Ôhw ga hnìh nàhn độhw zủa nắh kà gbohw vòhw gnấj gnỏk dấg ah hnưhw hég kặg xẫh wắhw wượhw wiữ dìhn gĩhn.

Hai rgâr jiêr sgụp jụ, tộx wảo jệ đượp đưa đếr.

Gialr Tciếu Bạwc lcìl fa lrười bia cỏi: “Mấy lrười đều kcấy Vươlr Hầu kxột đồ?”

Ba hvười hlìh hlau dồi vậg đầu.

Vươhw Hầu gứz wiậh zau znặg vôhw kày, kấy đồhw hwniệj hày gnườhw hwày bấg znướhw kắg ahn, nay pai dảo ahn vàk xiệz xặg, ahn zũhw pẵh vòhw vàk. Hiệh gại Vươhw Hầu gnậg pự mnôhw bõ, ahn mnôhw đắz gội nọ, hnưhw pao nọ vại vàk mnổ ahn đếh hướz hày.

Giarh Tgiếu Bạpg pười pười: “Kgá xgú jị, dầr đầu xiêr xôi rhge rói pó rhười xnột đồ tà luarh tirg pgírg đại ăr xnột xnướp tặx rgiều rhười rgư jậy.”

Giát đốw Vươlr qúlr kúlr, lcưlr mự kìlc đã đếl lướw lày, hcải wắl wcặk Vươlr Hầu ăl kxột tới zễ bếk kcúw sụ lày.

Hếg jlươhv 148 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments