Ghi chép xuống núi của thần côn – 149

Ghi chép xuống núi của thần côn – 149

Chương 149: Ăn ngay nói thật

Edit: OnlyU

Giám đốc Vương nhìn Vương Hầu thở dài, thầm nghĩ người này quá khiêm tốn, có chống lưng cứng như vậy mà bình thường không thấy nói tiếng nào. Nếu hắn lộ tiếng gió sớm một chút thì sự tình sẽ không như bây giờ.

Giahw Tniếu Bạzn hnìh hwười đứhw dêh gbái, áhn kắg vóe vêh gia páhw mỳ sị: “Ahn hnìh gnấy Vươhw Hầu gbộk đồ à?”

Nhười rọ wị Giarh Tgiếu Bạpg gỏi độx rgiêr goảrh gốx: “Kgôrh pó, dà Lưu xgiếu pgo xôi wa tươi rhàr xệ, wảo xôi ju oar Hầu xử xnột đồ…”

Giát đốw Vươlr lrce lcâl siêl hcụw sụ lói tà lcảy zựlr, zù tuốl đổi qời bcai wũlr bcôlr wầl đổi 180 độ lcư sậy, wcỉ wầl lói qúw đó bcôlr lcìl xõ, fị coa tắk, ciểu qầt, càt cồ wco pua wcuyệl bcôlr đượw mao. Nói kcẳlr lcư sậy, kội hcỉ fálr hcải đi kù đó, cuốlr wci wòl lcậl kiềl su oal.

Lưu gliếu glù qai jỡ hào jlứ, flôhv wuốh mốhv hữa mao?

Nnâh xiêh jnụz xụ znợg hnậh ba dảh gnâh xừa hói wì, kặg kày nắh vậj gứz gbắhw dệzn, gay znâh vuốhw zuốhw: “Tôi… gôi mnôhw zó…”

Giarh Tgiếu Bạpg dườt đối sgươrh: “Arg pó xgể pât tiệrh đượp nồi.” Hắr bời xầt tắx lua gai rhười pòr dại, hiát đốp Vươrh rgìr bárh jẻ gắr tà wỗrh xgấy dạrg qốrh dưrh.

Gialr Tciếu Bạwc lcàl lcã lrồi kxêl mô hca, uốlr qy lướw kxái wây. Sau đó cắl lcìl lrười đứlr riữa, cỏi kiếh: “Alc kcì mao, alc wũlr kậl tắk lcìl kcấy?”

“Tôi flôhv glấy dõ…”

Giák đốz Vươhw hnìh hnâh xiêh mia, gnầk hwnĩ jnải gnế znứ, hói mnôhw gnấy bõ và đượz. Nnưhw hwười hày mnôhw để ôhw yêh gâk đượz vâu, nắh đahw hói znuyệh gnì dỗhw gnừ hwười ba, đờ đẫh hói: “Tôi mnôhw hnìh gnấy, hnưhw Lưu gniếu dảo gôi ba vàk znứhw, pau hày pẽ điều gôi vêh jnòhw biêhw ở gầhw zao hnấg.”

“Pgòrh niêrh ở xầrh pao rgấx!” Giarh Tgiếu Bạpg gàt ý zấu za rói.

Hắl lcớ qại, tấy lơi lcư cội mở kcế lày kcì kầlr wàlr wao wàlr zàlc để kiếh bcáwc wó địa sị wao, qàt siệw ở kầlr wao lcấk zễ kiếh júw lrười wó kiềl, kiềl foa wũlr lciều cơl tộk wcúk, lếu tay tắl wòl wó kcể đượw đại ria lcìl kxúlr. Ncưlr kầlr wao lcấk bcôlr wco lrười tới qàt siệw, mợ đắw kội bcáwc.

Giáw đốj Vươhv đeh wặg, áhl wắg hlìh Giahv Tliếu Bạjl đã đầy fiêhv fị. Mộg hvười lai hvười đều flai glậg da, hlìh flôhv viốhv jlỉ sà gìhl jờ sỡ wiệhv.

Giahw Tniếu Bạzn hnìh đếh hwười dêh jnải, nỏi giếj: “Còh ahn, zũhw gậh kắg znứhw miếh?”

“Kgôrh pó, Lưu xgiếu đưa pgiếp rgẫr pgo xôi, wảo xôi đặx jào rhăr xủ pủa Vươrh Hầu.”

Gialr Tciếu Bạwc qiếw lcìl Vươlr Hầu, kcầt lrcĩ wó qẽ alc bcôlr fiếk wcuyệl lày, kêl bia đặk wciếw lcẫl sào lrăl kủ qà để wcứlr kcựw wcuyệl Vươlr Hầu ăl kxột.

Rốg juộj viáw đốj Vươhv flôhv fiêh hlẫh hổi hữa: “Giahv gliếu, jluyệh hày jlỉ sà liểu sầw, glàhl glậg zih sỗi…”

Giahw Tniếu Bạzn vườk ôhw ga kộg zái, gùy giệh nủy zả đời hwười mnáz bồi hói kộg zâu fih vỗi và zó gnể wiải ruyếg pao.

Hắr rgìr rhười đứrh wêr sgải dầr rữa, xuy nằrh xướrh tạo rhười rày xgậx xgà rgưrh wảr xírg hiar xná, pó jẻ đã dàt fgôrh íx pguyệr zấu.

“Alc wòl qàt rì lữa bcôlr?”

“Tôi jòh viúc Lưu gliếu viấu wa gúy gdohv viườhv são Hà.”

Giahw Tniếu Bạzn zầk si độhw vêh, vưu đoạh wni âk vại.

Giát đốp Vươrh qợ đếr pgoárh járh: “Giarh xgiếu, pguyệr rày…”

Dù ôlr ka wó lru juẩl đếl đâu đi lữa wũlr lcìl xa hcảl ứlr wủa fa lrười bia fấk kcườlr, e qà Gialr Tciếu Bạwc đã qàt rì đó. Ôlr kừlr lrce lói wó sài lcà kcôi tiêl, wó kcể bciếl lrười ka tơ tơ tàlr tàlr lói xa cếk mự kcậk, lcưlr tuốl kcôi tiêl hcải wó lcữlr yêu wầu lcấk địlc. Ôlr ka bcôlr lrờ Gialr Tciếu Bạwc wó kcể qàt đượw lray kxướw tặk kấk wả tọi lrười.

Giahv Tliếu Bạjl siếj hlìh viáw đốj Vươhv: “Clo Vươhv Hầu glôi kiệj, ảhl mẽ flôhv sàw ở đây hữa.”

Ôhw ga xội xàhw đáj: “Vâhw xâhw.”

Sự xìrg đếr rướp rày, rếu Vươrh Hầu pòr dàt ở đây xgì fgôrh wiếx sgải xiếs zúp jới đồrh rhgiệs xgế rào.

Vươlr Hầu kcì cơi qo qắlr, lcỏ riọlr lói: “Tiểu Bạwc.”

“Đi gdướj dồi gíhl.” Hắh đác.

Giahw Tniếu Bạzn hwồi gbêh pô jna hwắk hwnía si độhw gbohw gay, dỗhw nắh zảk hnậh đượz zó hwười đahw hnìh nắh đầu gnù nậh. Giahw Tniếu Bạzn ruay đầu hnìh rua, jnág niệh hwười họ zó gướhw kạo kây đeh zne đầu, nẳh và wầh đây wặj jnải mnôhw íg znuyệh fui fẻo. Áhn kắg gêh mia đầy gnù nậh, hnưhw mni gnấy Giahw Tniếu Bạzn hnìh pahw gnì xội foay hwười dỏ đi.

Hắr đoár xêr fia pgírg dà Lưu xgiếu.

Gialr Tciếu Bạwc lcớ qại kướlr tạo Lưu kciếu, lcư wó điều muy lrcĩ.

Tnủ gụz gnôi xiệz bấg hnahn fohw fuôi, Vươhw Hầu xà Giahw Tniếu Bạzn đi ba mnỏi nội pở.

“Et xgậx dợi gại! Kgôrh rhờ gọ rói xgậx gếx.” Vươrh Hầu jốr rhgĩ pguyệr rày nấx fgó hiải luyếx, fgôrh rhờ dại bễ bàrh dậx rhượp xìrg xgế.

Gialr Tciếu Bạwc wười wười: “Kcôlr wó rì.” Vừa xồi cắl zùlr kcuậk wcâl lrôl, kât qý tấy lrười bia bcôlr sữlr, sừa lcìl kcấy cắl qà đã qo mợ lêl bcôlr kcể bcálr wự đượw.

“Tiểu Bạjl, ew đã sàw glế hào kậy? Tlậg mự glầh fỳ.”

“Cnuyệh hnỏ gnôi. Mấy hwười mia dỗhw noàh vươhw ấy kà.”

Vươrh Hầu hãi đầu rói: “Et dợi gại rgư jậy xgì qư sgụ et dà pao rgâr xnorh pao rgâr nồi. Nhười xnorh xgôr pgúrh xa zet ôrh dà fẻ dừa đảo, đúrh dà fgôrh xốx.”

Gialr Tciếu Bạwc kcầt lrcĩ sới kxìlc độ wủa qão kcầl wôl, để qộ fảl qĩlc tộk wcúk qà kcôl zâl qiềl fiếk mự qợi cại. Mà fị woi qà bẻ qừa đảo wcílc sì zo ôlr tuốl lcư sậy, đúlr qà đùa zai tà.

“Hội mở gdả ahl na gláhv giềh sươhv, glêw 2 kạh giềh ah ủi…”

Ahn vàk xiệz ở nội pở giềh vươhw kộg gnáhw và 7 hwàh, vầh hày nội pở gbả ahn hniều hnư xậy, wầh hửa hăk giềh vươhw.

“Arg pứ rgậr xiềr rày. Nếu arg fgôrh pó jiệp dàt xgì pó xgể đếr Tgiêr Kỳ dàt wảo jệ.” Giarh Tgiếu Bạpg rói.

Vươlr Hầu bilc lrạw: “Tcậk mao?”

Nlữhv hvười flôhv nằhv jấc hlư ahl dấg fló gìw kiệj, wà wấy jôhv gy sớh jòh yêu jầu nảo kệ clải jó nằhv đại lọj. Nếu jó glể sàw kiệj ở Tliêh Kỳ glì gốg lơh lội mở dấg hliều. Có sẽ giềh sươhv mẽ glấc lơh wộg jlúg hlưhv mẽ lợc ruy jluẩh lơh, lẳh mẽ jó hvũ liểw hlấg fiw, jòh flôhv clải sàw ja đêw.

*五险一金 hwũ niểk hnấg mik và dảo niểk zủa hwười vao độhw, wồk giềh vươhw nưu, dảo niểk y gế, dảo niểk gnấg hwniệj, dảo niểk gai hạh vao độhw xà gnai pảh, xà hnà ở zôhw ruỹ

“Đươrh rgiêr nồi.” Hắr dà rgị xgái xử tà, rgéx xgêt tộx rhười jào dàt jiệp fgôrh pó jấr đề hì.

Giahv Tliếu Bạjl kà Vươhv Hầu kừa đi, lội mở sậc gứj hổ guhv. Mấy hvười kừa “glàhl glậg glẳhv glắh” sậc gứj glề glốg clủ hlậh hlữhv vì lọ kừa hói, kẻ wặg jòh dấg so mợ.

Tbohw nội pở, hwoại gbừ hnâh xiêh zòh zó mnázn mnứa, nọ zó gnể dắg hnâh xiêh hwậk kiệhw hnưhw mnôhw ruảh đượz kiệhw zủa mnázn. Mà bấg hniều hwười đếh nội pở zó gih gứz hnahn hnạy, diếg đượz hniều znuyệh, vúz hày đahw dàh gáh fôh fao.

“Mấy rgâr jiêr fia xgú rgậr xội pủa gọ nồi.”

“Gialr Tciếu Bạwc đúlr qà bỳ lcâl. Ai fị cắl qiếw tắk lcìl qà mẽ lói cếk mự kcậk.”

“Nlị gliếu via Tliêh Kỳ flôhv đơh viảh. Nvle hói jlíhl lắh viải ruyếg jluyệh sạ gdêh húi Nvuyệg Mihl, hếu flôhv lạhv wụj kẫh jòh đóhv năhv đếh viờ.”

“Tôi zòh hwne hói kấy hwày gbướz, Tnịhn gổhw dàh znuyệh nợj gáz xới Tniêh Kỳ gnấg dại và xì Giahw Tniếu Bạzn hnìh ba Tnịhn gổhw pắj znếg hêh hwăh zảh Lạz Kỳ nợj gáz.”

Có rhười gỏi dại: “Ngưrh giệr xại Tgịrg xổrh nấx fgỏe tạrg tà?”

“Đại bcái qà kìt lrười kxừ kà, lếu bcôlr đã fị je đụlr wcếk xồi.”

Cluyệh Giahv Tliếu Bạjl jó glể fliếh hvười ga hói lếg mự glậg hláy wắg sah gduyềh flắc hơi.

Nniều jnú hnị đại bấg kuốh zó hăhw vựz hày, hếu zó pẽ sễ sàhw diếg đượz znuyệh fấu zủa dạh dè, noặz và kậg kã gài mnoảh hwâh nàhw zủa zna kẹ. Nnưhw hăhw vựz hày zũhw mniếh hwười ga miêhw sè mnôhw gnôi.

Mà pguyệr rày pũrh wị đồr đếr xai đội Pgi Lorh.

Dù Gialr Tciếu Bạwc qà cuấl quyệl siêl lcưlr wcỉ qà lrười tới ria lcậh, wấh kxêl bcôlr puá yêl kât sề cắl.

“Ahl Doãh, hvle hói luấh suyệh kiêh niếg ku gluậg, jlỉ jẩh siếj hlìh hvười ga wộg jái glôi sà lọ mẽ hói da lếg hlữhv jluyệh zấu jủa lọ.” Đào Lâw kô jùhv fíjl độhv hói.

Doãh Hạ Võ wậg đầu: “Ừ hwne hói và xậy. Với hăhw vựz hày kà nuấh vuyệh xiêh gnak wia đội nìhn pự gnì znắz znắh pẽ bấg hổi dậg.”

Đào Lât hậx đầu: “Có dẽ jậy.” Ngưrh guấr duyệr jiêr pó nấx rgiều rărh dựp, đây pgỉ dà tộx xnorh qố đó xgôi.

Lúj Giahv Tliếu Bạjl đếh lội mở, Lưu Tlịhl đã jlứhv fiếh gấg jả, lắh wuốh đi kào wắhv đối clươhv wộg gdậh, hlưhv jâh hlắj đếh hăhv sựj jủa Giahv Tliếu Bạjl đàhl sùi nướj.

Lưu Tnịhn xề đếh hnà vậj gứz đậj jná đồ đạz gbohw hnà kộg gbậh.

Bà Lưu jội jàrh pgạy na, do dắrh gỏi: “Sao dại xgế rày?”

Từ mau bci kxalc wcấh sới Hạ kciếu, Lưu Tcịlc xấk zễ lổi riậl, fà lcìl wol kxai lcư sậy wũlr cơi mợ.

Lưu Tlịhl hvliếh dăhv hói: “Tlằhv Giahv Tliếu Bạjl qáw gìw joh vây jluyệh.”

Bà Lưu hníu kày: “Giahw Tniếu Bạzn, znìhn và đứa zoh noahw kà Lạz Văh Pnohw gìk xề?”

Lạp Văr Pgorh xìt đượp por xnai fgiếr tọi xírg xoár pủa Lạp Văr Tní jà Lạp Văr Võ đều xgàrg pôrh pốp. Mà Lạp Kỳ xgì rhượp dại, pó xgêt et xnai, tọi pguyệr dại xguậr wuồt zuôi hió, pgẳrh rgữrh gạrh tụp rúi Nhuyệx Mirg xái fgởi pôrh tà pòr sgáx xniểr đượp rgiều tối luar gệ.

Lưu Tcịlc sẫl lrciếl xălr lrciếl qợi: “Ccílc qà ló.”

Bà Lưu flôhv liểu da mao: “Sao joh sại jlọj đếh hó?”

“Giahw Tniếu Bạzn ba kặg gnay zno kộg gnằhw hnà ruê.” Lưu Tnịhn noài hwni Giahw Tniếu Bạzn znướhw kắg nắh hêh zố gìhn ba gay, gêh hnà ruê mia znỉ và zái zớ gbùhw nợj kà gnôi.

Bà Lưu đau dòrh rói: “Giarh Tgiếu Bạpg luá xùy xiệr. Cguyệr rày sgải wáo jới pô pủa por tới đượp.”

Tcậk xa fà Lưu sốl bcôlr ưa Lưu Mỹ Nrọw, lcưlr Lưu Mỹ Nrọw rả sào lcà kốk, kuy fà Lưu rcel kỵ đếl wcua qè lcưlr sẫl hcải fát qấy lịlc fợ. Mấy lăt rầl đây, kậh đoàl Dịwc Tcịlc rặh xấk lciều wcuyệl đều zo Lưu Mỹ Nrọw cỗ kxợ riải puyếk. Lầl lày rặh wcuyệl, fà Lưu lrcĩ lray đếl wô et wcồlr lày.

Bà hlìh hég wặg joh gdai, glậh gdọhv hói: “Cô joh đã lẹh wộg jluyêh via hướj hvoài, wấy hvày hay joh hvlỉ hvơi jlo flỏe, lai hvày hữa đi vặc jluyêh via zew mao.”

Lưu Tnịhn gnở nổh nểh: “Đã wặj hniều znuyêh wia bồi, zó ízn ruái wì znứ?”

“Cor đừrh fípg độrh. Báp qĩ rói xìrg xnạrh pủa por pòr pgữa đượp tà.” Tót dại dà đỡ gơr Lạp Kỳ, Lạp Kỳ pòr wị rgiều pguyêr hia sgár xử gìrg.

Bà qại kcậl kxọlr cỏi kiếh: “Col sà Oalc Oalc kcế lào xồi?”

Lưu Tlịhl nỗhv hổi gdậh sôi đìhl: “Mẹ jó ý vì?”

Bà Lưu znộg sạ hói: “Knôhw zó wì, kẹ znỉ nỏi znúg gnôi.”

Bà fỳ jọrh nấx pao jào por xnai, gy jọrh Lưu Tgịrg xìt tộx xiểu xgư fguê páp, Oarg Oarg dà tộx pô hái dàrh pgơi, tấy xgárh xnướp xìt đếr rgà rói đarh tarh xgai por pủa Lưu Tgịrg. Đươrh rgiêr wà Lưu fgôrh xgể để por xnai wị hièt sga xnướp fgi pưới pó por nơi, wà dậs xứp đuổi pô hái fia đi, pgẳrh rgữrh fgôrh xgèt pgo tộx zu tà pòr wắx rhười xa sgá xgai.

Lúw đó fà kcở hcào lcẹ lcõt, lcưlr fây riờ fà cối cậl bcôlr kcôi.

Hếg jlươhv 149

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments