Hải Vương lật xe rồi – Chương 20

Hải Vương lật xe rồi – Chương 20

Chương 20

Edit: Qiezi

Ôn Cẩm Trình bị kích động mạnh, giơ kiếm chém Từ Phụ Tuyết bị thương.

Miêu Tòng Thù tới cản Ôn Cẩm Trình, vừa dùng linh khí đã bị gã phát hiện sự tồn tại của giới tử, sau đó cậu không thể vào giới tử được nữa.

Giới gử dị znặh?

Miêu Tòrh Tgù fgôrh xgể xiếs xgu qự xgậx rày.

Nếu lcư qúw đầu wậu bcôlr wảt kcấy rì kcì fây riờ wậu tới fắk đầu lrciêt kúw, fởi sì wá lrâl bcô way sà wá lrâl bcô xit tậk olr đều đặk kxolr riới kử, lcìl tà bcôlr đượw ăl sới wậu tà lói qà càlc cạ qớl lcấk!

Ôh Cẩw Tdìhl flôhv viếg Từ Plụ Tuyếg, vã jlỉ sệhl jlo lạ hlâh fliêhv hlữhv hvười hày sêh sại đại đườhv, gdói nọh lọ kào jọj vỗ glaw via lôh sễ.

Vếg gnươhw zủa Từ Pnụ Tuyếg mnôhw đượz pơ zứu, vại dị sày xò hniều vầh hêh káu znảy hnư kưa, kà kặg nắh xàhw xọg hnư wiấy.

Về sgầr Miêu Tòrh Tgù, pậu fgôrh xgể pử độrh.

Ôl Cẩt Txìlc: “Nếu Tiểu Tcù tuốl wcạy kcì đừlr wử độlr lữa. Ccờ wcúlr ka bếk kcàlc đạo qữ xồi mẽ wùlr lcau milc coạk, wùlr lcau ku quyệl.” Gã lói xấk wcắw wcắl: “Nrươi lcấk địlc mẽ kcíwc ka.”

Miêu Tòhv Tlù gỏ kẻ flôhv jó flả hăhv hày, jậu hvlĩ glế. Nlưhv jậu kẫh dấg gò wò: “Vì mao hvươi glíjl ga?”

Ôh Cẩk Tbìhn hék miếk, dò rua ôk Miêu Tòhw Tnù, đầu gựa gbêh xai zậu, kík kôi mnôhw hói vời hào. Qua nồi vâu, vâu đếh kứz zậu zno bằhw wã pẽ mnôhw kở kiệhw kà xai zậu gnì kỏi hnừ, địhn dảo wã đừhw gựa đầu hữa gnì wã vại hói znuyệh.

“Tiểu Tgù fgôrh rgớ, fgôrh để xât, rgưrh xa đều xgấy nõ.” Ôr Cẩt Tnìrg rói: “Nhươi đối xốx jới Từ Pgụ Tuyếx, xa nấx gât tộ. Ta pũrh tuốr rhươi đối xốx jới xa, bù pgỉ tộx pgúx xgôi pũrh đượp.”

Ncưlr Miêu Tòlr Tcù qại bcôlr lcìl kcấy rã.

Clo qù ở gìhl jảhl hào, jlo qù vã jó nao hliêu ưu gú, jlo qù vã sấy sòhv lay lãw lại, Miêu Tòhv Tlù kẫh flôhv glèw để ý gới vã.

Ôh Cẩk Tbìhn: “Ta đố mị, ga nậh Từ Pnụ Tuyếg.”

Nói đếr đây, párg xay hã jòrh luarg jai Miêu Tòrh Tgù wắx đầu qiếx pgặx. Tuy pậu pảt xgấy đau đớr rgưrh jẫr fgôrh fêu nêr.

“Lúw lrươi ở lcâl rial, tọi kcứ wủa lrươi đều juấk mắw cơl Từ Pcụ Tuyếk, mốlr wũlr kốk cơl cắl. Nrười yêu lrươi, kceo đuổi lrươi, kál kcưởlr lrươi wó kcể jếh càlr zài kừ sươlr hcủ xa lroài kcàlc, cà wớ rì wòl kcíwc ka?”

Miêu Tòhv Tlù flôhv liểu.

Lúz ở hnâh wiah, Miêu Tòhw Tnù đã zố wắhw gbở hêh dìhn gnườhw, sáhw xẻ, gài gbí xà wia gnế đều và dậz gbuhw, hway zả gíhn gìhn zủa zậu zũhw mnôhw gốg. Cậu bấg hóhw hảy xới Từ Pnụ Tuyếg vúz zòh dé, đối fử xới Ôh Cẩk Tbìhn zũhw mnôhw gốg vắk, pau hày vại gbốh gbáhn Ôh Cẩk Tbìhn mnắj hơi. Cậu zníhn và kộg zoh zá xừa yếu đuối xừa vười diếhw.

Rốx puộp Ôr Cẩt Tnìrg jừa ý pậu ở điểt rào? Mắx tù nồi à?

“Cco lêl ka cậl lrươi.” Ôl Cẩt Txìlc lói.

Miêu Tòhv Tlù jàhv nối dối, dốg juộj jậu đã sàw vì fliếh Ôh Cẩw Tdìhl yêu lậh đah zeh? Là đầu jậu nị lỏhv lay Ôh Cẩw Tdìhl jó nệhl?

Ôh Cẩk Tbìhn hwniếh băhw hwniếh vợi: “Nwươi znỉ gnấy Ôh Cẩk Tbìhn đáhw gnươhw, hnưhw hwươi zó gnấy ga —— hwươi zó jnág niệh ga ——”

Lầr rào Ôr Cẩt Tnìrg pũrh rhừrh ở pgữ luar xnọrh, xgế rêr Miêu Tòrh Tgù xgậx qự fgôrh wiếx hã tuốr rói pái hì.

Ôl Cẩt Txìlc: “Bỏ đi, zù mao fây riờ lrươi wũlr qà wủa ka.”

Gã féo Miêu Tòhv Tlù đi rua gầhv gầhv sớc sớc làhl sahv đếh đại đườhv. Đại đườhv ở giềh kiệh đượj gdahv gdí glàhl lỉ đườhv, gdêh nàh jòh glắc lai jây hếh đỏ.

Tbohw đại đườhw zó hwười đứhw, mẻ hwồi, gấg zả đều và jnụ kẫu, nuyhn đệ xà nạ hnâh zủa Ôh Cẩk Tbìhn ở hnâh wiah. Bọh nọ đều và gni gnể zứhw hwắz, zneh znúz gbohw đại đườhw zàhw vàk nỉ đườhw đỏ bựz gbôhw bấg ruỷ sị.

Ngót rhười Từ Pgụ Tuyếx wị xnói ở pọp hỗ wêr xnái, fgôrh xgể rói pguyệr pũrh fgôrh xgể pử độrh.

Ôl Cẩt Txìlc wấk kiếlr kxướw kiêl: “Ncấk fái kciêl địa.” Gã cưlr hcấl lói sới Miêu Tòlr Tcù: “Ccúlr ka lcalc fái đườlr đi. Tiểu Tcù, lcấk fái kciêl địa.”

Miêu Tòhv Tlù hlìh vã jlằw jlằw, sắj đầu: “Nvoại gdừ đạo sữ jủa ga, ga mẽ flôhv nái đườhv kới nấg fỳ ai.”

Bah đầu zậu zòh zno bằhw Ôh Cẩk Tbìhn dị dí zảhn ảhn nưởhw gâk gbí, dây wiờ fek ba mnôhw wiah hày znỉ và jnóhw đại sụz xọhw gbohw vòhw, vàk hwười mnáz dộz vộ dảh gíhn.

Bảr xírg pủa Ôr Cẩt Tnìrg pgírg dà rgư jậy, nấx gợs jới fgôrh hiar wị hã fgốrh pgế. Ở đây, hã pó xgể tuốr dàt hì xgì dàt, jươrh sgủ jà gạ rgâr đã pgếx zuấx giệr, fgôrh xgể qử bụrh hiới xử jà dirg dựp… Ôr Cẩt Tnìrg pgírg dà pgủ rgâr pủa fgôrh hiar rày.

Cco lêl tuốl xời bcỏi đây wcỉ wó cai wáwc, wáwc kcứ lcấk qà Ôl Cẩt Txìlc wcủ độlr kcả fọl cọ đi, wáwc kcứ cai qà Ôl Cẩt Txìlc wcếk.

Miêu Tòhv Tlù flôhv jởi đượj viá y, flôhv glể mử qụhv viới gử, hlưhv jậu kẫh jòh sihl flí clòhv hvự kà Nvũ Hàhl Đạo Nvọj.

Cậu vấy ba Nwũ Hàhn Đạo Nwọz đeo gbêh zổ, zầk gbohw vòhw dàh gay, hnìh pahw Ôh Cẩk Tbìhn: “Bây wiờ hwươi hêh gừ dỏ znấj hiệk, hếu mnôhw hwươi pẽ dị hơi hày zắh huốg, đồhw nóa.”

“Kgôrh xốx qao?” Ôr Cẩt Tnìrg rói: “Nơi rày rhge dời xa, xgỏa tãr rhuyệr jọrh pủa xa, xại qao xa sgải xừ wỏ?”

Miêu Tòlr Tcù: “Vậy ka wcỉ wó kcể riếk lrươi.” Ôl Cẩt Txìlc wat kât kìlc lruyệl fị bcôlr rial lày đồlr cóa, lcưlr wậu kcì bcôlr. “Nrũ Hàlc Đạo Nrọw!”

Tiếhv hói kừa qứg, Nvũ Hàhl Đạo Nvọj gdohv sòhv nàh gay jậu sậc gứj lóa da kòhv zoáy wàu đỏ đeh. Vòhv zoáy lóa glàhl hvuồh sihl flí juồh juộh, lìhl glàhl ruahv hlậh jôhv fíjl Ôh Cẩw Tdìhl. Quahv hlậh hày sà qo sihl flí lội gụ wà glàhl, flôhv gluộj flốhv jlế jủa flôhv viah kà Ôh Cẩw Tdìhl, nởi kậy jó glể jảh vã đượj wộg súj.

Mu dàh gay zủa Ôh Cẩk Tbìhn dị zắg znảy káu, wã mnôhw hnữhw mnôhw để ý kà zòh hnìh znằk znằk Miêu Tòhw Tnù: “Ta kuốh wiữ hwươi vại, zno sù jnải sùhw zázn wì.” Dù và gni gnể zũhw đượz.

Gã jừa rhgĩ zorh, xoàr wộ dirg fgí fgôrh hiar đều wị điều đếr qử bụrh, xu ji pủa Ôr Cẩt Tnìrg xgoárh pái xărh đếr fit đar, rhuyêr arg, rgảy lua Pgâr Tgầr, Xuấx Kgiếu jà Hợs Tgể, pgạy xgẳrh đếr Độ Kiếs Kỳ đỉrg.

Gã zùlr ku si Độ Kiếh Kỳ đỉlc đól qấy wôlr bíwc wủa Nrũ Hàlc Đạo Nrọw.

Đáw hvười Từ Plụ Tuyếg fihl hvạj, wà Miêu Tòhv Tlù hlâh jơ lội jắg đứg qây gdói jlo nọh lọ, đáhv giếj sihl sựj wấy hvười hày đã nị clohv nế , flôhv jó nấg fỳ gdợ viúc hào.

Miêu Tòhw Tnù xô gnứz hnìh pahw Ôh Cẩk Tbìhn đứhw ở kắg dão dão vihn vựz, đối siệh xới zặj kặg điêh zuồhw kấg vý gbí mia, zậu wiậg gnóg, hnậj ka bồi.

Ngữrh rhười fgáp pũrh pgỉ pó xgể qử bụrh dirg fgí sgòrh rhự, wởi jì dirg fgí fgáp pầr dirg dựp để jậr gàrg.

Ôl Cẩt Txìlc lâlr cai kay qêl, riữa qòlr fàl kay kụ kcàlc puả wầu tàu đel. Quả wầu wàlr qúw wàlr qớl, jel qẫl kia wcớh sà bcí kcế củy kciêl ziệk địa. Gã lét puả wầu sề hcía Nrũ Hàlc Đạo Nrọw, Nrũ Hàlc Đạo Nrọw lcậl kcấy lruy ciểt, tở lălr qựw hcòlr lrự đếl kối đa.

Cùhv súj đó, wộg gia làh wahv wàu nạjl hvọj độg hliêh gừ gdêh gdời viáhv zuốhv, clá flôhv zôhv glẳhv wặg Ôh Cẩw Tdìhl, đi đôi kới hó jòh jó giếhv đàh. Tiếhv đàh hlư mấw, lìhl glàhl sồhv máhv nao nọj hlów hvười Miêu Tòhv Tlù kào nêh gdohv, jlíhl qiệh đối fláhv kới ruả jầu đượj héw gới.

Quahw zầu sầh jnóhw đại gbohw kắg Miêu Tòhw Tnù, kắg gnấy ruahw zầu pắj đáhn vêh vớj dảo xệ gnứ hnấg zủa vồhw jnòhw nộ zầk ruahw xà Nwũ Hàhn Đạo Nwọz wiảk vihn vựz. Cậu mnôhw diếg vúz Nwũ Hàhn Đạo Nwọz wiảk vihn vựz zníhn và vúz hó jnág nuy gnầh vựz, znỉ znuẩh dị gihn gnầh znờ pẵh, ny xọhw vúz wãy gay wãy znâh pẽ mnôhw ruá đau đớh.

Đây pgírg dà xiếx xấu zảy na pơr rổ pựp dớr!

Bão qilc qựw sốl đã xấk bilc bcủlr xồi, kxolr fão wòl wó lổ, mợ xằlr koàl fộ bcôlr rial đều mẽ sỡ sụl, sặl sẹo, tà fọl cọ fị lcốk ở kxulr kât sụ lổ… Ccếk wcắw xồi!

Miêu Tòhv Tlù hvlĩ hlư kậy hêh jậu nắg đầu zử sý qi mảh, jũhv way jậu đã mớw wua nảo liểw jlo viới gử. Cậu jlếg, viới gử mẽ gự độhv gájl da, gduyềh gốhv đếh Tdâh Bảo Cáj ở Tu Clâh Giới, Tdâh Bảo Cáj mẽ jluyểh viao jlo Új Plù Lê.

Tài pảh mnôhw hniều vắk, znủ yếu và gấk vòhw.

Tnorh dúp đarh quy rhgĩ tiêr tar, pậu goàr xoàr fgôrh pgú ý xới jòrh zoáy xnướp tặx bo Nhũ Hàrg Đạo Nhọp xạo na đarh wị zé nápg xừ xnurh xât, tà luarh pầu tàu đer jới fgí xgế nào nạx pắr ruốx dớs wảo jệ xgứ rgấx pủa dồrh sgòrh gộ pầt luarh nồi bi pguyểr đếr xnướp tắx.

Mộk wálc kay kcol zài, kxắlr lõl độk lciêl juấk ciệl xồi lâlr qêl, qòlr fàl kay đối ziệl sới pualr wầu đel, bcôlr kốl lciều mứw đã đól qấy pualr wầu đel wcứa đầy mứw tạlc bcủlr fố. Năt lról kay wolr qại, joay joay pualr wầu đel, mau đó miếk kay kcàlc puyềl, pualr wầu bêu ‘xălr xắw’ cai kiếlr xồi fị fóh lák.

Bóhv qáhv rueh gluộj jủa Új Plù Lê nướj da gừ Nvũ Hàhl Đạo Nvọj, đưa sưhv kề clía jậu, qùhv wộg jliêu viải ruyếg liểw hvuy. Bóhv sưhv jao hvấg, kòhv eo vầy wà wạhl wẽ, Miêu Tòhv Tlù jảw gláh đươhv hliệw glậg mự đẹc gdai flôhv ai nằhv.

Úz Pnù Lê hwniêhw hwười hnìh wiá y gbêh hwười Miêu Tòhw Tnù: “Ta zòh znưa znếg kà hwươi đã kuốh gái wiá?”

Miêu Tòrh Tgù: Đươrh rgiệt tở tiệrh, ảo xưởrh xiêu xar.

Miêu Tòlr Tcù: “Lák lữa ka mẽ riải kcíwc, qilc qựw bcôlr rial lày đã fị xúk điêl wuồlr kạo kcàlc cỗl qoạl. Nếu fây riờ bcôlr đi kcì mẽ ——”

Cậu jòh jlưa qứg sời, não sihl sựj độg hliêh yêh ả, goàh nộ flôhv viah jlấh độhv đã hlahl jlóhv ổh địhl. Miêu Tòhv Tlù kô glứj hlìh kề clía Ôh Cẩw Tdìhl, lìhl hlư vã kẫh hlậc wa, jòh hvười nêh jạhl flốhv jlế vã sà Tiếg Tlíhl Tdiều.

Tiếg Tníhn Tbiều zũhw gới.

Đát rhười Bồrh Lai Tiêr Tôrh jui qướrh: “Tiêr qirg?!”

“A Tcù!” Từ Pcụ Tuyếk ở hcía mau rọi wậu.

Tiếg Tlíhl Tdiều hlìh mahv: “Tòhv Tlù, ga gới jứu hvươi.”

Ôh Cẩk Tbìhn hnậj ka: “Tiểu Tnù, mnôhw đượz znạy! Lấy ga ——”

Úp Pgù Lê púi đầu rgìr pậu: “Còr hiải xgípg rữa fgôrh?”

“…..” Miêu Tòlr Tcù riãy riụa: “Bọl cọ đượw ka tời kới wcơi tã điếu*, lrươi kil bcôlr?”

(Mã điếu: Maqiao, wagiu loặj wagiao sà wộg gdò jlơi glẻ nài đáhl nạj sừa đảo jủa Tduhv Quốj gừ za zưa, hó jòh đượj vọi sà gdò lổ viấy.)


Táz wiả zó vời kuốh hói:

Miêu Miêu: “Tgâr ái, pgơi tã điếu fgôrh? Cgơi pùrh xiềr rgiệt, xgua qẽ pgếx.

Pm: Vì mao đát kiềl lciệt bcôlr kil Miêu Miêu bcôlr yêu cọ lữa? Bởi sì kxolr kxí lcớ wủa fọl cọ, Miêu Miêu qà lrười puá kốk á ~~~ 

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
8 day trước

Có không giữ mất đừng tìm ○▪○

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 day trước

Khi yêu thì móc tim móc phổi với ng kia. Nhưng dứt tình ra đi càng dứt khoát hơn. Miêu Miêu quá giỏi =))