[ML] DẠY “HƯ” EM TRAI MẤT RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

DẠY “HƯ” EM TRAI MẤT RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? 

Bả phản phái dưỡng oai liễu thũng yêu phá?

Tác giả:Yên Diệp

Văn chương tích phân: 253.233.632

Nhân vật chính: Từ Tử Nham, Từ Tử Dung.

Phối hợp diễn: Bạch Hoa, Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên. Cái khác: 1vs1, xuyên thư

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng edit: Hoàn.

Editor: Qiezi

Văn án:

Từ Tử Nham có một người em trai, em trai của anh là gay. Làm anh trai, anh luôn cảm thấy thật đáng tiếc.

Một ngày nọ, anh xuyên vào trong một quyển sách, phát hiện lại có thêm một cơ hội nữa nuôi em trai. Anh lập tức xoa xoa tay, nhất định nuôi đứa em trai này thành một tuyệt thế nam nhân vạn điều tốt! Thẳng tắp!

Rút kinh nghiệm đời trước, không ngừng hoàn thiện kế hoạch đào tạo, rõ ràng đã bóp chết từ trong trứng nước các khả năng làm em trai cong, nhưng vì sao anh phí hết biết bao tâm huyết nuôi ra một đứa em trai – vẫn là gay!!!

Còn là gay xem anh là mục tiêu! Ông đây không chơi!

Thân thể có thể cứu vớt, thế nhưng tâm hồn vặn vẹo… Muốn anh phải cứu vớt như thế nào! Đúng là phiền phức!!

Cp Vặn vẹo xấu tính đệ đệ công x táo bạo nhân thê ca ca thụ

Tags: Xuyên không, xuyên thư, ngụy huynh đệ…

MỤC LỤC:

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9  Chương 10  Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23  Chương 24
Chương 25 Chương 26  Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37  Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42  Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 
Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61  Chương 62  Chương 63  Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81  Chương 82 Chương 83 Chương 84 
Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91  Chương 92
Chương 93  Chương 94  Chương 95 Chương 96 
Chương 97  Chương 98 Chương 99 Chương 100
Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104
Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108
Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112
Chương 113  Chương 114 Chương 115 Chương 116
Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124
Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128
Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132
Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136
Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140
Chương 141 Chương 142 Chương 143  Chương 144
Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148
Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152
Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156
Chương 157  Chương 158 Chương 159 Chương 160
Chương 161  Chương 162  Chương 163 Chương 164
Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168
Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172
Chương 173  Chương 174 Chương 175 Chương 176
Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180
Chương 181  Chương 182  Chương 183 Chương 184
Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188
Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192
Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196
Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200
Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204
Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208
Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212
Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220
Chương 221  Chương 222 Chương 223 Chương 224
Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228
Chương 229 Chương 230 Chương 231  Chương 232
Chương 233 Chương 234 Chương 235 Chương 236
Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240
Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244
Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248
Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252
Chương 253 Chương 254 Chương 255 Chương 256
Chương 257 Chương 258 Chương 259 Chương 260
Chương 261 Chương 262 Chương 263 Chương 264
Chương 265 Chương 266 Chương 267 Chương 268
Chương 269 Chương 270 Chương 271 Chương 272
Chương 273 Chương 274 Chương 275 Chương 276
Chương 277 Chương 278 Chương 279 Chương 280
Chương 281 Chương 282 Chương 283 Chương 284
Chương 285 Chương 286 Chương 287 Chương 288
Chương 289 Chương 290 Chương 291 Chương 292
Chương 293 Chương 294 Chương 295 Chương 296
Chương 297 Chương 298 Chương 299 Chương 300
Chương 301 Chương 302 Chương 303 Chương 304
Chương 305 Chương 306 Chương 307 Chương 308
Chương 309 Chương 310 Chương 311 Chương 312
Chương 313 Chương 314 Chương 315 Chương 316
Chương 317 Chương 318 Chương 319 Chương 320
Chương 321 Chương 322 Chương 323 Chương 324
Chương 325 Chương 326 Chương 327 Chương 328
Chương 329 Chương 330 Chương 331 Chương 332
Chương 333 Chương 334 Chương 335 Chương 336
Chương 337 Chương 338 Chương 339 Chương 340
Chương 341 Chương 342 Chương 343 Chương 344
Chương 345 Chương 346 Chương 347 Chương 348
Chương 349 Chương 350 Chương 351 Chương 352
Chương 353 Chương 354 Chương 355 Chương 356
Chương 357 Chương 358 Chương 359 Chương 360
Chương 361 Chương 362 Chương 363 Chương 364
Chương 365 Chương 366 Chương 367 Chương 368
Chương 369 Chương 370 Chương 371 Chương 372
Chương 373 Chương 374 Chương 375 Chương 376
Chương 377 Chương 378 Chương 379 Chương 380
Chương 381 Chương 382 Chương 383 Chương 384
Chương 385 Chương 386 Chương 387 Chương 388
Chương 389 Chương 390 Chương 391 Chương 392
Chương 393 Chương 394 Chương 395 Chương 396
Chương 397 Chương 398 Chương 399 Chương 400
Chương 401 Chương 402 Chương 403 Chương 404
Chương 405 Chương 406 Chương 407 Chương 408
Chương 409 Chương 410 Chương 411 Chương 412
Chương 413 Chương 414 Chương 415 Chương 416
Chương 417 Chương 418 Chương 419 Chương 420
Chương 421 Chương 422 Chương 423 Chương 424
Chương 425 Chương 426 Chương 427 Chương 428
Chương 429 Chương 430 Chương 431 Chương 432
Chương 433 Chương 434 Chương 435 Chương 436
Chương 437 Chương 438 Chương 439 Chương 440
Chương 441 Chương 442  Chương 443 Chương 444
Chương 445 Chương 446 Chương 447 Chương 448
Chương 449 Chương 450 Chương 451 Chương 452
Chương 453 Chương 454 Chương 455 Chương 456
Chương 457 Chương 458 Chương 459 Chương 460
Chương 461 Chương 462 Chương 463  Chương 464
Chương 465 Chương 466 Chương 467 Chương 468
Chương 469
PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại 1 Phiên ngoại 2.1 Phiên ngoại 2.2 Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4.1 Phiên ngoại 4.2

HẾT.

This Post Has 115 Comments

 1. Avatar
  Ellen

  Thấy thông báo mà mừng như trúng độc đắc :)))

  1. Qiezi
   Qiezi

   Tiếp tục chờ nha nha nha

  2. Avatar
   THANH TUYEN

   Me…too….! hức !

 2. Avatar
  Đậu hũ

  Truyện chuẩn gu mình nhưng mà hố này có vẻ sâu nên tui không dám nhảy haha

  1. Qiezi
   Qiezi

   Nhảy đi, tui edit hơn 300 chương rồi, mỗi tội chưa update xong thôi

 3. Avatar
  Sườn Nướng

  dịch hay quá bạn ơi, hóng quá 😀

 4. Avatar
  Suòn Nướng

  có khi nào sáng mai dậy, bùm một cái đập vào mặt 300 chương không nhỉ 🤤

 5. Avatar
  Hoàngg Châu

  Ui giời tìm mãi mới về được đây TAT. Thanks chủ nhà vẫn kiên trì tiếp tục lấp hố

 6. Avatar
  Sườn Nướng

  Ư ư đã luyện xong bốn chục chương, cừu đập vào mặt yêm bốn chục chương nữa đi ư ư… 🤤

 7. Avatar
  Khánh

  Tìm được một bộ hợp gu thiệt không dễ, cảm ơn công sức và sự kiên trì của chủ nhà <3

 8. Avatar
  Windy

  Tui tới với nhà mình từ bộ Hắn là mèo, xong tui bị ghiền tui đọc hết truyện nhà mình luôn. Phải nói là truyện chủ nhà chọn cực kì hợp gu tui, thêm khoản edit hay, ngàn like. Tính nhảy bộ này mà thấy 4 trăm mấy chương tui run tay nhẹ 😥

  1. Qiezi
   Qiezi

   Nhảy đi. Tui edit hơn 300 chương rồi, đang up dần nà

   1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    May quá, định bay vào hỏi cô nè. Vì tui nhớ là follow nhà Trại Cừu (từ trang cũ) cũng khá lâu. Để ý truyện này rồi nhưng để nhiều nhiều đọc luôn. Cô up chương tiếp cho con dân thèm thuồng nhu tui với. Tui đọc 1 lèo đến c185 rồi đang hóng quá à 🤤

 9. Avatar
  Linh Lung

  T___T hố sâu thăm thẳm, nhảy hết từ nhà này đến nhà khác. Mị tin vào nhân phẩm của chủ nhà và lời hứa 300 chương đang chờ update. Đừng để mị ngã tan xương thêm lần nữa nha :3

 10. Avatar
  Clain

  Rất thích truyện này :333

 11. Avatar
  Tien

  Cảm ơn chủ nhà đã edit, truyện nì hay lắm💋💋💋. Mà có thể hỏi chủ nhà lịch đăq chươq k ạ.

  1. Qiezi
   Qiezi

   K có lịch nhé bạn. Chăm vào nhà check thử có chương hay không thôi

   1. Avatar
    Tien

    Hì hì. Lâu cũng được chỉ mong chủ nhà đừq drop. 💋💋💋.

 12. Avatar
  kanaria

  Cho mình hỏi bh thì có chương mới vậy bạn

 13. Avatar
  Huyền

  Chị gái Mặc Vũ viết truyện ngày càng dài. Lần đầu đọc truyện của bả mới có 2 3 chương, bây giờ thì càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Chủ nhà phải cố gắng lên nha! Tui nhìn đống này hoảng quá làm sao giờ?

  1. Qiezi
   Qiezi

   Đành cam chịu thôi chứ biết sao giờ =)))

 14. Avatar
  Dương

  Yêu bà edit quá trời , đừng drop giữa chừng nha , bắn tim nè 💞

  1. Qiezi
   Qiezi

   Editor là đờn ông nha

   1. Avatar
    Dương

    Sorry , ai biểu cái tên cute quá trời 😍 , làm tui hiểu nhầm

    1. Qiezi
     Qiezi

     Kkk tui biết tui dễ thương mà =)))))))

 15. Avatar
  Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó

  :(( híc vẫn chưa hoàn

 16. Avatar
  Hạnh

  Nhân sinh sẽ thật tốt đẹp nếu ngày mai ông edit đập vào mặt tui 20 chương😊

  1. Qiezi
   Qiezi

   Cô nằm mơ là sẽ được thôi =)))

 17. Avatar
  Bánh Bao

  Chủ nhà cố lên!!(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑tui vẫn đợi

 18. Avatar
  Tử băng

  Chắc tui phi dừng đọc bộ này tại đây. Mới đọc 3 ngày hết 300 chương thì sao mà chịu nổi. Lót dép chờ chủ nhà😤😤😤

  1. Qiezi
   Qiezi

   Thì đọc 1 ngày nữa hết 400 chương xong đọc thêm 9c nữa rồi ngồi chờ

 19. Avatar
  Có một con cá đang chờ bị mèo tha

  Chủ nhà ơi cố lên huhu, truyện hay vỡi huhu T^T

  1. Qiezi
   Qiezi

   Cùng nhau chờ đợi nào quyết tâm -ing~

 20. Avatar
  Hủ thích huynh đệ văn niên hạ~

  Vì sao đến chương 415 là ko đọc đc nữa ạ? Ko hiểu word lắm, là tác giả chưa update hết hay là có mật khẩu j đó a?
  Hố sắp lấp xong rồi ko muốn dừng huhu. ToT
  Mong giải đáp!

 21. Avatar
  Lê Hằng

  Uwu chủ nhà cố lên…em sẽ cổ vũ bằng tất cả tinh thần…hóng-ing

  1. Qiezi
   Qiezi

   Cám ơn bạn nha… Mình cũng đang vắt giò lên cổ mà chạy nè =))

 22. Avatar
  Mr.Nhi

  Ad ơi , tui nhảy hố truyện này rùi nên mong ad dịch nhanh nha nha nha 😍😍😍

 23. Avatar
  Mr.Nhi

  Mong chờ…🙏🙏🙏

 24. Avatar
  Taehyung

  Còn lm tiếp bộ này hk z ad (◍•ᴗ•◍)❤

  1. Qiezi
   Qiezi

   Vẫn còn làm đó bạn

 25. Avatar
  Cún

  Dù đã đọc bản convert 4 5 lần, chạy theo 3 nhà edit nhưng mà chờ lâu quá lại quên hết mạch truyện luôn. Chắc mình chờ ad làm xong đọc luôn cho lành vậy. Sorry ad là sẽ k comment theo từng chương đc nha

 26. Avatar
  Kim Tử

  Chủ nhà ơi cố lênnnn

  1. Qiezi
   Qiezi

   Cám ơn sự động viên của cô =))))

 27. Avatar
  Thuylinh

  Cố lên huhu mình lọt hố rồi

 28. Avatar
  Huỳn

  Cô còn edit k vậy :((( thấy lần cuối đăng là 9 tháng trc sợ drop thật quá huhu :(((( bộ này em mấy năm trc r mà vẫn k ai edit đc hoàn, toàn giữa chừng drop k hà :((((

  1. Qiezi
   Qiezi

   Mình update hàng ngày mà bạn =))))

 29. Avatar
  Huỳn

  Mà truyện đăng lên wattpad k ạ đẻ em còn fl nhà

  1. Qiezi
   Qiezi

   Nhà mình không chơi wattpad nhé

 30. Avatar
  Kaylee_KS

  Sắp hoàn rồi nè, giờ tui đọc lại là vừa =))))

  1. Qiezi
   Qiezi

   Đọc tới lần thứ mấy rồi cô =))

   1. Avatar
    Kaylee_KS

    Tui cũng không nhớ nữa nhưng hồi còn trên wattpad tui đọc là lần thứ 3 rồi, 2l nhà cũ với 1l nhà mới 😂

    1. Qiezi
     Qiezi

     Đọc thêm vài lần nữa là thuộc luôn á =)))

     1. Avatar
      Kaylee_KS

      Thiệt á, khúc đầu tui còn nhớ mang máng nè =))))

     2. Qiezi
      Qiezi

      Cố lên… Nhớ nội dung lèo lèo luôn

     3. Avatar
      Kaylee_KS

      Đợi huynh hoàn rồi đọc lại nữa tới đó chắc thuộc luôn ý =)))
      À mà Cà ơi, huynh có tính đào lại Diệp Phương Trường hem, tui đọc qt nửa đường tui ngán rồi 🤣 🤣

     4. Qiezi
      Qiezi

      Đọc QT k hiểu hay sao cô

     5. Avatar
      Kaylee_KS

      Hiểu sơ sơ á cơ mà lười QAQ, btw rảnh đọc nốt cho hết truyện xem kết như nào.

     6. Qiezi
      Qiezi

      Truyện hay không, t còn chưa đọc nữa

     7. Avatar
      Kaylee_KS

      Cũng oke, mới đọc được nửa nên cũng chưa nắm rõ nội dung lắm. Bộ này đọc cũng lâu rồi nên k nhớ tình tiết mấy

     8. Qiezi
      Qiezi

      Coi lại rồi rv xem hay không nha

     9. Avatar
      Kaylee_KS

      Oke oke

 31. Avatar
  Bánh Bao

  Sắp lấp xong hố này rồi. Chủ nhà cố lên!!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

 32. Avatar
  passenger

  cho em hỏi ngu tý bộ này là cổ trang hay hiện đại ạ ?

 33. Avatar
  Koi

  muốn nhảy mà nhìn số chương hoảng quá làm sao bh 😱

  1. Qiezi
   Qiezi

   Hoàn rồi mà, bạn nhảy lúc mình chưa hoàn chắc còn sợ nữa =]]

 34. Avatar
  serasami

  Ôi giời cuối cùng cũng hoàn rồi. Mừng quá. Tung bông hú hú

 35. Avatar
  Gintoru

  Cuối cùng truyện cũng hoàn rồi 😂 Xin phép chủ nhà cho mình nhảy hố 🥳🥳🥳

 36. Avatar
  THANH TUYEN

  Hoàn dzồi… cuối cùng cũng hoàn dzồi…. Hoàn thiệt dzồi bà con cô bác ơi… Mừng gớt nước mắt… huhuuuu…
  Cám ơn bạn vì tất cả công sức bạn đã bỏ ra để mang bộ truyện tuyệt vời này đến với mớ dân mọt như mình… Cám ơn bằng cả tấm thân này .. Mãi iu bạn !

  1. Qiezi
   Qiezi

   Hoàn xong bộ này mình cũng mừng gớt nước mắt. Mãi iu <3

 37. Avatar
  tamtam

  chúc mừng chủ nhà cuối cùng cũng hoàn huhu *tung bông*

 38. Avatar
  Đường Nha

  Cảm ơn chủ nhà ,mình đã đợi truyện này hoàn lâu lắm rồi,mong chủ nhà tiếp tục edit những bộ truyện khác . Cảm ơn ^-^/~~~~♡

  1. Qiezi
   Qiezi

   Gu của mình là kiểu tu tiên, thăng cấp lưu, sảng văn… Bạn có bộ nào hay có thể giới thiệu nha. K ngại dài đâu ^^~

 39. Avatar
  Mơ mộng

  Thấy truyện này bên fulltruyen mà xuống bình luận thấy mấy bạn bảo trang đó trộm bên này, qua đây đọc để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn nhóm dịch nhiều nè

  1. Qiezi
   Qiezi

   Đúng rồi, đừng đọc bên trang ăn cắp nha

 40. Avatar
  Dug

  Bắt đầu nhảy hố, ủng hộ edit hjhj

 41. Avatar
  Yên

  Khôg ngờ có b edit hoàn bộ ni r…iu p quá ❤️❤️❤️

 42. Avatar
  Nlhduong

  Chủ nhà ơi, nàng có thể cho tui xin link wattpad nhà nàng không :> tui cảm mơn nàng trước nhé :> Cũng cảm mơn chủ nhà vì đã edit hoàn bộ này, tui đọc lâu lắm rồi mà nhà edit kia drop nên tui cũng đành drop theo 🤧🤧

  1. Qiezi
   Qiezi

   Mình không chơi wattpad

 43. Avatar
  lordiam

  awwwwwwww la con dan den sau :<< em am tham nhay ho day :>>

 44. Avatar
  Changchang

  Văn án quá hợp gu mà nhìn cái hố hơn 400 chương thấy hoang mang quá

  1. Avatar
   Mặc Mặc Hoa Điệu

   Đề cử nhảy đi bạn ôi ume lắm mình đang đọc tới chương gần 400 rồi giờ đang xoắn xuýt vì sắp đọc xong buồn quá nè.
   ಥ‿ಥ

 45. Avatar
  Đông Phương mỹ nhơn

  Vô tình thấy đc , thấy chương dài là ưng lm lun ak , là HE đúng k chủ nhà —
  Cảm ơn vì công sức ak (*^﹏^*)

 46. Avatar
  Băng

  Nhảy hố thôi, cơ mà nhìn thấy cả gần 500 chương, nể chủ nhà quá đi
  Thanks chủ nhà đã bỏ công sức ra để edit 1 bộ truyện dài cực khủng như vậy nha “tym” “tym” “tym”
  “Moazzzzzzzz”

 47. Avatar
  Asahi

  Huhu lâu lắm r mới đọc được 1 bộ tu chân hợp ý thế này. Cảm ơn chủ nhà nhiều aaa <3

 48. Avatar
  Ngọc

  Trời má truyện dài quá, hơn 400 chương liền. Bạn chủ nhà chịu khó ghê.

 49. Avatar
  Ly Khấu

  Rất rất cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này. Mình đâm dầu vô xuyên thư là do nhảy hố bộ này, nhưng lúc đấy chưa có nhà nào dịch hoàn cả, từ đó chết thảm dưới hố. Hnay tìm lại thì có nhà bạn dịch rồi. Thích chết😄😄. Mình mới đọc chương đầu thôi mà thấy edit rất mượt. Ko kìm nổi cmt luôn. Cảm ơn bạn đã dịch bộ truyện này❤❤

  1. Qiezi
   Qiezi

   Trước đây mình cũng chết chìm dưới cái hố này, đợi mãi k thấy hoàn mới đi edit đó bạn ơi. Không biết người khác thấy sao chứ mình thích bộ này lắm luôn á!

   1. Avatar
    Ly Khấu

    Mình cũng cực thích á. Nhưng đọc bản qt ko hiểu nên bị treo

 50. Avatar
  Diepthan1617

  Chủ nhà ơi, cho mình xin đem truyện lên wattpad được không? Vì mình rất mê bộ này nhưng mà chỗ ở của mình không có mạng nên mình đem lên wattpad đọc offline được không ạ? Mình sẽ không xóa bất cứ cái gì mà chủ nhà viết. Nếu không được thì mình cũng cám ơn chủ nhà đã giành thời gian để đọc. Yêu chủ nhà ❤❤❤

  1. Qiezi
   Qiezi

   Bạn có thể cop word về đọc, nhưng không được đăng lên wattpad.

 51. Avatar
  Anh Lăng Yên Các

  mình theo nhà bạn kia phải 7 năm rồi mà bộ này vẫn chưa hoàn. Hôm nay mò GG 1 hồi lại tìm dc traicuu, thật là niềm vui bất ngờ :). Thanks editor đã cho ra lò 1 bộ đồ sộ như vậy. Vui hơn là mình tìm thấy ở traicuu nhiều bộ hợp gu lắm. Quá sung sướng :D:D

 52. Avatar
  Vân

  Cám ơn mèo đã edit , truyện hay lắm (●♡∀♡)

 53. Avatar
  saki|_|

  Chủ nhà, xin hỏi chủ nhà có wattpad ko ạ? Nếu có cho em xin với.

 54. Avatar
  Huyền Trang

  Cảm ơn chủ nhà vì đã edit truyện. Chủ nhà cho em hỏi có cách nào tải về để đọc off ko vậy ạ?

  1. Qiezi
   Qiezi

   Cop từng chương nha ^^~

 55. Avatar
  Dong Young

  Truyện hay. Cám ưn nhóm dịch.

 56. Avatar
  Vytuong

  Oa bỏ truyện chắc phải gần nửa năm do bận học thi c3, quay lại truyện đã full rồi vui quá :333

Trả lời