[ML] GHI CHÉP XUỐNG NÚI CỦA THẦN CÔN

[ML] GHI CHÉP XUỐNG NÚI CỦA THẦN CÔN

GHI CHÉP XUỐNG NÚI CỦA THẦN CÔN

Thần côn hạ sơn ký

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, CHỦ CÔNG, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Ongoing

Editor: OnlyU

Beta: OnlyU

Nguồn: Liên Thành

Văn án: 

Từ bé Giang Thiếu Bạch đã đi theo sư phụ thần côn*, theo sư phụ bán tiên học một ít bản lĩnh xem tướng bắt quỷ, đã từng nhiều lần thấy sư phụ bị xem là bọn giang hồ bịp bợm.

(Thần côn: Chỉ những tên lừa gạt giả thần giả quỷ)

Giang Thiếu Bạch cảm nhận sâu sắc vận mệnh của nghề thiên sư đã tận, quyết định tương lai phải dấn thân vào hàng ngũ công chức.

Giang Thiếu Bạch chăm chỉ học hành, rốt cuộc cũng thi đậu đại học danh tiếng, bước lên con đường nhân viên nhà nước, lại gặp phải một loạt sự kiện thần thần quỷ quỷ…

MỤC LỤC:

QUYỂN 1: HIỆN ĐẠI
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41  Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54  Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70 Chương 71  Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81  Chương 82 Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89  Chương 90 Chương 91  Chương 92
Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99  Chương 100
Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104
Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108
Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112
Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116
Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121  Chương 122  Chương 123 Chương 124
Chương 125 Chương 126  Chương 127 Chương 128
Chương 129 Chương 130 Chương 131  Chương 132
Chương 133 Chương 134  Chương 135 Chương 136
Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140
Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144
Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148
Chương 149 Chương 150 Chương 151  Chương 152
Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156
Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160
Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164
Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168
Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172
Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176
Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180
Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184
Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188
Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192
Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196
Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200
Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204
Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208
Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212
Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220
Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224
Chương 225 Chương 226 Chương 227  Chương 228
QUYỂN 2: DỊ GIỚI
Chương 229 Chương 230 Chương 231 Chương 232
Chương 233 Chương 234 Chương 235 Chương 236
Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240
Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244
Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248
Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252
Chương 253 Chương 254 Chương 255 Chương 256
Chương 257 Chương 258 Chương 259 Chương 260
Chương 261 Chương 262 Chương 263 Chương 264
Chương 265 Chương 266 Chương 267 Chương 268
Chương 269 Chương 270 Chương 271 Chương 272
Chương 273 Chương 274 Chương 275 Chương 276
Chương 277 Chương 278 Chương 279 Chương 280
Chương 281 Chương 282 Chương 283 Chương 284
Chương 285 Chương 286 Chương 287 Chương 288
Chương 289 Chương 290 Chương 291 Chương 292
Chương 293 Chương 294 Chương 295 Chương 296
Chương 297 Chương 298 Chương 299 Chương 300
Chương 301 Chương 302 Chương 303 Chương 304
Chương 305 Chương 306 Chương 307 Chương 308
Chương 309 Chương 310 Chương 311 Chương 312
Chương 313 Chương 314 Chương 315 Chương 316
Chương 317 Chương 318 Chương 319 Chương 320
Chương 321 Chương 322 Chương 323 Chương 324
Chương 325 Chương 326 Chương 327 Chương 328
Chương 329 Chương 330 Chương 331 Chương 332
Chương 333 Chương 334 Chương 335 Chương 336
Chương 337 Chương 338 Chương 339 Chương 340
Chương 341 Chương 342 Chương 343 Chương 344
Chương 345 Chương 346 Chương 347 Chương 348
Chương 349 Chương 350 Chương 351 Chương 352
Chương 353 Chương 354 Chương 355 Chương 356
Chương 357 Chương 358 Chương 359 Chương 360
Chương 361 Chương 362 Chương 363 Chương 364
Chương 365 Chương 366 Chương 367 Chương 368
Chương 369      
QUYỂN 3: TIÊN GIỚI
Chương 370 Chương 371 Chương 372 Chương 373
Chương 374 Chương 375 Chương 376 Chương 377
Chương 378 Chương 379 Chương 380 Chương 381
Chương 382 Chương 383 Chương 384 Chương 385
Chương 386 Chương 387 Chương 388 Chương 389
Chương 390 Chương 391 Chương 392 Chương 393
Chương 394 Chương 395 Chương 396 Chương 397
Chương 398 Chương 399 Chương 400 Chương 401
Chương 402 Chương 403 Chương 404 Chương 405
Chương 406 Chương 407 Chương 408 Chương 409
Chương 410 Chương 411 Chương 412 Chương 413
Chương 414 Chương 415 Chương 416 Chương 417
Chương 418 Chương 419 Chương 420 Chương 421
Chương 422 Chương 423 Chương 424 Chương 425
Chương 426 Chương 427 Chương 428 Chương 429
Chương 430 Chương 431 Chương 432 Chương 433
Chương 434 Chương 435 Chương 436 Chương 437
Chương 438 Chương 439 Chương 440 Chương 441
Chương 442 Chương 443 Chương 444 Chương 445
Chương 446 Chương 447 Chương 448 Chương 449
Chương 450 Chương 451 Chương 452 Chương 453
Chương 454 Chương 455 Chương 456 Chương 457
Chương 458 Chương 459 Chương 460 Chương 461
Chương 462 Chương 463 Chương 464 Chương 465
Chương 466 Chương 467 Chương 468 Chương 469
Chương 470 Chương 471 Chương 472 Chương 473
Chương 474 Chương 475 Chương 476 Chương 477
Chương 478 Chương 479 Chương 480 Chương 481
Chương 482 Chương 483 Chương 484 Chương 485
Chương 486 Chương 487 Chương 488 Chương 489
Chương 490 Chương 491 Chương 492 Chương 493
Chương 494 Chương 495 Chương 496 Chương 497
Chương 498 Chương 499 Chương 500 Chương 501
HẾT.

This Post Has 30 Comments

 1. Avatar
  ella

  a hóng bộ này may tìm thấy nhà edit
  mà cho mình hỏi bộ này có song khiết không ạ

 2. Avatar
  hnlucky

  chào chủ nhà ^.^ cho mình hỏi bộ này có bao nhiêu chương vậy ạ?

 3. Avatar
  Sun

  Hơn 500 chương xin đừng drop

 4. Avatar
  Shyncute

  Chủ nhà cho mk hỏi bộ này có mấy phó bản

 5. Avatar
  Tb.tb

  Hóng chương tiếp theo của chủ nhà

 6. Avatar
  Trang ngô

  Chủ nhà ơi có lịch ra chương mới k ạ?

  1. Qiezi
   Qiezi

   2 ngày 1 chương nha

 7. Avatar
  Firerainwitch

  Mình rất thích bộ này và đang chờ edit hoàn. Cám ơn bạn rất nhiều. Mà cho mình hỏi là khi bấm vô những chap mới nhất thì thấy có link tận chap 166 nhưng trang mục lục này chỉ có link đến chap 158 thôi ạ ?

  1. Qiezi
   Qiezi

   Dạo này mình hơi bận nên không có thời gian update mục lục á bạn

 8. Avatar
  Sun

  Mới biết đến chủ nhà do bạn em giới thiệu. Nhưng khi thấy truyện chủ nhà edit đều hợp gu của em nên em đặt ghạch tại đây nhé

 9. Avatar
  Sonya

  Lọt hố tiếp~ Thấy giới thiệu truyện hay lắm nên quyết định lọt hố. Vừa hay chủ nhà edit mượt nữa~ Chủ nhà fighting!!!!!!!!

 10. Avatar
  Cật Phạn Thụy Giác

  Truyện dài dã man!!!

  1. Qiezi
   Qiezi

   Cũng không tính là quá dài đâu

 11. Avatar
  Quả Bơ Xanh

  Tui rất thích thể loại chủ công này, cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện, tui dịch truyện có một trăm mấy chương đã ngán muốn chết, thật là khâm phục chủ nhà kiên nhẫn dịch truyện dài như vậy, bái phục bái phục.

  1. Qiezi
   Qiezi

   Tại gu của mình nó dài vậy đó bạn ơi

  1. Qiezi
   Qiezi

   Nghe nói bộ này kết hụt quá bạn ạ…

   1. Avatar
    Khanh trương

    Theo mk đọc hết chương á , cái kết rất hạnh phúc nha , cái thứ nhất , dẹp bỏ được cái nghi ngờ giữa cái tin đồn diệp đình vân vs giang thiếu bạch chia tay , cái thứ 2 : giang thiếu bạch đx thể hiện uy lực của mk trước công chúng thiên hạ sau đó cùng diệp đình vân nắm tay nhau mai danh ẩn tích

    1. OnlyU
     OnlyU

     Bạn ấy đang nói bộ đề cử trên kia của Diệp Ức Lạc chứ k phải bộ Thần Côn này

 12. Avatar
  Phi hùng

  Sao e chỉ xem đc đến tập 305 thế ạ

 13. Avatar
  Miêu

  Chủ nhà ơi chưa edit hết sao 🥺

Trả lời