[ML] NHỮNG MẨU CHUYỆN CỦA XÀ YÊU VÀ GÀ RỪNG

NHỮNG MẨU CHUYỆN CỦA XÀ YÊU VÀ GÀ RỪNG

Xà yêu hòa dã kê đích nhất nhị sự

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

Thể loại: Linh dị thần quái, ông trời tác hợp, tiên hiệp tu chân, điềm văn, đam mỹ

Diễn viên: Xà tinh, gà rừng tinh

Độ dài: 9 chương

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Qiezi

Des bìa: Chồn

Nguồn: Vựa cua TG

Một câu chuyện tình yêu về gà rừng và xà yêu, đoản thiên!

MỤC LỤC:

Chương 1: Xà Yêu và Gà Rừng gặp nhau

Chương 2: Thường ngày của Xà Yêu và Gà Rừng

Chương 3: Đau thương của Xà Yêu và Gà Rừng

Chương 4: Mông lung của Xà Yêu và Gà Rừng

Chương 5: Hóa hình của Xà Yêu và Gà Rừng

Chương 6: Xà Yêu và Gà Rừng song tu

Chương 7: Xà Yêu và Gà Rừng bừa bãi

Chương 8: Xà Yêu và Gà Rừng xa cách

Chương 9: Tình yêu của Xà Yêu và Gà Rừng

[ HOÀN ]

18.06.2018 – 20.06.2018

This Post Has 2 Comments

Trả lời