[ML] TƯỚNG PHU ĐƯƠNG GIA

[ML] TƯỚNG PHU ĐƯƠNG GIA

TƯỚNG PHU ĐƯƠNG GIA

Tác giả: Trường Qua Nhất Hoạ

Edit + Beta: Mèo Chè

Thể loại: Tinh tế, điềm văn, hệ thống, ngọt sủng, hào môn thế gia, xuyên không, nóng tính cường thụ x thích tính kế người ôn nhu cường công, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Ongoing

Độ dài: 73 chương + 7 phiên ngoại

Bản QT: Xà Viện

Bản raw: Xà Viện

 

– Truyện được làm vì mục đích PHI THƯƠNG MẠI và CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả nên thỉnh không mang đi nơi khác.

– Bản đọc offline trên wattpad sẽ được cập nhật thường xuyên song song với web, thỉnh mọi người không dùng lý do này để repost.

– Cuối cùng là thỉnh các bạn không chuyển ver, xin cảm ơn.


Pass: không hoa, không dấu, không cách, từ 20 ký tự trở xuống.

Chương 16: tên thật của thân xác Bộ Kình Thương nhập vào.

Chương 25: gợi ý: “Repost là súc vật.”


 

Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương 55 Chương 56 Chương 57
Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63
Chương 64 Chương 65 Chương 66
Chương 67 Chương 68 Chương 69
Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73
HOÀN CHÍNH VĂN
Phiên ngoại 1 Phiên ngoại 2 Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4 Phiên ngoại 5 Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 7    
HOÀN TOÀN VĂN
5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments