[ML] TUY RẰNG NGƯƠI ĐÃ TẨY TRẮNG

TUY RẰNG NGƯƠI ĐÃ TẨY TRẮNG

Tuy nhiên nhĩ dĩ kinh tẩy bạch liễu

Tác giả: yongyewuhua

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, võ hiệp

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Qiezi

Beta: Phương + Mông

Nguồn: Trường Bội  – Yongyewuhua

Văn án:

(Trích lời editor)

Ta yêu ngươi!

Ta sẽ hồi báo tất cả tình yêu ngươi dành cho ta, không sót một phân!!!

MỤC LỤC:

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5  Chương 6  Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 
Chương 13  Chương 14 Chương 15  Chương 16
Chương 17 

[ HOÀN ]

This Post Has 3 Comments

Trả lời