[ML] XUYÊN VIỆT CHI KHÍ TỬ HOÀNH HÀNH

[ML] XUYÊN VIỆT CHI KHÍ TỬ HOÀNH HÀNH

XUYÊN VIỆT CHI KHÍ TỬ HOÀNH HÀNH

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Editor: Qiezi

Nguồn: Liên Thành, Tận Thế

Thể loại: Xuyên việt giá không, đam mỹ, tu chân, CHỦ CÔNG, sảng văn, hào môn thế gia, song khiết, 1vs1, HE.

Giới thiệu vắn tắt:

“Tôi muốn kết hôn với em ấy!”

“Phàm thiếu, người ta là phú nhị đại, hồng tam đại, là quý công tử nổi danh Kinh Đô, cậu ấy sẽ không lấy ngài.”

“Tại sao lại không? Tôi khôi ngô phóng khoáng, trí tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng.”

“Phàm thiếu, Bạch thiếu không phải là người ngài có thể mơ tưởng đâu.”

MỤC LỤC:

KINH ĐÔ PHONG VÂN
Chương 1 Chương 2  Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92
Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100
5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments